Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Den ojämställda rekryteringsprocessen vid SLU – en genusanalys

En utlyst professur vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förra våren fick 34 sökande – alla män, trots att ämnet bedöms ha en jämvikt mellan män och kvinnor. Då ställdes frågan om rekryteringen fungerar optimalt och om det är annonstexterna som är problemet? Nu presenteras en genusanalys av hela rekryteringsprocessen.

Frågan som ställdes är varför sökbilden till högre lärartjänster vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU, är så manligt dominerad? En möjlig förklaring kan vara att annonstexterna är felformulerade, alltså inte tillräckligt könsneutrala. Fakulteten har med hjälp av Anneli Häyrén vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, undersökt varför kompetenta kvinnor inte sökt tjänsterna.

Förklaringen visade sig finnas i hur annonserna formuleras, vilket var fakultetens inledande antagande. Men förklaringen finns även i det sammanhang där annonserna formuleras. Det kan handla om informella sammanhang i verksamheten som exkluderar kvinnor, en förväntan på att kvinnor (men inte män) tar familjeansvar och får svårt med forskningsrörlighet eller kännedom om att det är svårt för kvinnor att vara verksamma vid vissa ställen på grund av diskriminering och trakasserier.

– Det är ingen hemlighet att det finns problem med jämställdhet i universitetsvärlden och rapporten innehåller inga direkta överraskningar. Det är däremot väldigt bra för oss att ringa in och uppmärksamma problemen. Det kan jämföras med att förändra en dålig vana: först måste vi bli medvetna om den, sen kan vi göra något åt den. Vi handlar ofta omedvetet, alla vill ha jämställdhet, men okunnighet leder oss fel, säger Barbara Ekbom, dekan vid NJ-fakulteten.

NJ-fakulteten vid SLU har tillsatt en arbetsgrupp med representanter från fakultetens forskare samt studentrepresentant, där även Anneli Häyrén ingår. Gruppen har börjat identifiera kritiska moment i rekryteringsprocessen och planerar att under våren 2016 presentera en handlingsplan för ökad jämställdhet.

– Det räcker inte att bara identifiera problemen, vi måste även åtgärda dem. Det tar tid och måste få ta tid och det finns inga enkla lösningar. Vid fakulteten och SLU kan vi föregå med gott exempel, vi tar det här på allvar, säger Barbara Ekbom.

Läs mer

Rapporten: Genusanalys av rekryteringsprocesser vid SLU 2015, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, Anneli Häyrén.

Kontakt

Marnie Hancke, forskningssekreterare vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), SLU: 018-67 11 81, 073-4155215, marnie.hancke@slu.se

Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

Li Gessbo

Li Gessbo

kommunikatör Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap 018-671095

Relaterat material