Gå direkt till innehåll
Efterfrågan och kunskap lyfter lokala livsmedel

Pressmeddelande -

Efterfrågan och kunskap lyfter lokala livsmedel

Den lokala livsmedelssektorn i Stockholms och Uppsala län kan utvecklas ytterligare. Rapporten ”Fakta om mat i ABC-området” beskriver vilka förutsättningar och möjligheter som finns.

Rapporten ”Fakta om mat i ABC-området” har tagits fram inom projektet ”Gård till gaffel” som drivs gemensamt av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), LRF Mälardalen samt länsstyrelserna i Uppsala och Stockholms län. Rapporten tittar bland annat närmare på följande frågeställningar:

●  vilka är de lokala matföretagen?
●  hur ser konsumenternas efterfrågan ut?
●  vilka möjligheter finns att handla lokal mat i vanliga butiker, gårdsbutiker och via nätet?
●  vilka möjligheter har lantbrukarna att möta konsumenternas ökande efterfrågan?

Flera förslag på hur den lokala livsmedelssektorn kan stärkas ges i rapporten.
– En utvecklad kommunikation med konsumenten om vad som är lokal mat, större produktion av lokala råvaror och ett utökat samarbete mellan lokala primärproducenter och grossister är alla viktiga åtgärder, säger Ingela Hallberg, institutionen för livsmedelsvetenskap vid SLU tillika rapportens författare.

– Konsumenterna efterfrågar lokal mat och möjligheterna för producenterna är större nu än tidigare att utveckla lönsamma företag på den lokala marknaden. Det merpris för den lokala maten som idag hamnar i livsmedelskedjans senare led måste i större utsträckning hamna hos lantbrukarna om landsbygden ska fortsätta leva, säger Mona Nordberg Holmsten, regionchef för LRF Mälardalen.

Ulrika Geber, lantbruksdirektör i Stockholms län, framhåller att en av de stora utmaningarna är företagens brist på tid. Hon påpekar också att många av företagen är hårt pressade ekonomiskt och därför har svårt att ta sig tid att utveckla nya idéer. Ulrika poängterar vidare att konsumenterna är kvalitetsmedvetna, vilket ger möjligheter för lantbruket och trädgårdsodlingen i Stockholms län att utveckla sina produkter.

För mer information, kontakta:
Ingela Hallberg, projektledare för ”Gård till gaffel”
Mobiltelefon: 070 - 672 73 58
E-mail: ingela.hallberg@slu.se

Hela rapporten finns tillgänglig på:
www.gardtillgaffel.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.