Gå direkt till innehåll
Professor Gulaim Seisenbaeva arbetar med nanomaterial,  t.ex. katalysatorer för framställning av biobränslen, anodmaterial för litiumjonbatterier, adsorbenter för återvinning av metaller samt biokatalysatorer för avancerad vattenrening.
Professor Gulaim Seisenbaeva arbetar med nanomaterial, t.ex. katalysatorer för framställning av biobränslen, anodmaterial för litiumjonbatterier, adsorbenter för återvinning av metaller samt biokatalysatorer för avancerad vattenrening.

Pressmeddelande -

Femton nya SLU-professorer i Uppsala och Umeå föreläser på webben

Den 28–29 april håller 15 nya SLU-professorer korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar. Ämnesbredden är stor och rymmer bland annat kretsloppsteknik, hållbarhet, entreprenörskap, nya typer av biobaserade material, skogen som ekosystem och råvaruresurs, näringsomsättning i mark och en prionsjukdom hos renar. Föreläsningarna är en del av installationen av professorerna i deras nya ämbeten.

Varje år installeras ett antal nya professorer vid SLU. År 2020 ställdes allt in till följd av pandemins utbrott, men i år genomförs delar av den professorsinstallation som väntar varje ny professor som anställs vid SLU. Den formella installationsceremonin får skjutas på framtiden, men installationsföreläsningarna, där de nya professorerna presenterar något från sina respektive forskningsområden, genomförs i år i ett nytt spännande format.

Varje programpunkt inleds med en presentationsfilm och ett samtal mellan professorn och moderatorn Malin von Essen. Efter denna introduktion kommer varje professor att ge en populärvetenskaplig föreläsning på 15 minuter som avslutas med en frågestund. Fyra av föreläsningarna ges på svenska, övriga på engelska, vilket framgår av programmet.

Sändningen sker i realtid och det går att skicka in frågor under pågående föreläsning, via nyaprofessorer@slu.se.

Sändningen finns den 28 och 29 april på www.slu.se/professorer. Ingen inloggning behövs.

Mer information om professorerna – i form av t.ex. pressbilder, filmer och en skrift – finns på samma sida som sändningen, www.slu.se/professorer.

För frågor eller mer information om evenemanget kontakta akademiintendent Jenny Sälgeback, jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74.

Bildtext: En av årets nya professorer är Gulaim Seisenbaeva. Hon arbetar med nanomaterial, bland annat skyddande beläggningar, katalysatorer för framställning av biobränslen, anodmaterial för litiumjonbatterier, adsorbenter för återvinning av kritiska metaller samt adsorbenter och biokatalysatorer för avancerad vattenrening. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Program

Programmet anger starttider. Varje inslag är 30 minuter.

Onsdag 28 april

09.00 Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel
Moderator Malin von Essen

09.10 Hjärnan bakom beteendet
Erika Roman
, professor i husdjurens fysiologi

09.45 Chronic wasting disease in Norway and why the rest of Europe should worry
Bjørnar Ytrehus
, professor i veterinärmedicinsk patologi

10.25 The struggle over sustainability: on the co-construction of meaning in environmental governance
Anke Fischer
, professor i miljökommunikation

11.00 Naturen som inspirationskälla i materialdesign för bättre miljö
Gulaim Seisenbaeva
, professor i oorganisk och fysikalisk kemi

12.30 Life underground: the diet of soil biota
Anke Herrmann
, professor i markens näringsomsättning

13.05 Technology for safe nutrient recycling
Björn Vinnerås
, professor i kretsloppsteknik

13.45 The microbial engines of lakes
Stefan Bertilsson
, professor i funktionell ekologi i limniska system

14.20 Entreprenörskap på landsbygden
Johan Gaddefors
, professor i företagsekonomi

Torsdag 29 april

09.00 Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel
Moderator Malin von Essen

09.10 Element cycling in terrestrial ecosystems
Marie Spohn
, professor i skogsmarkens biogeokemi

09.45 Forest-derived and other bio-materials in sustainable composites
Stergios Adamopoulos
, professor i trävetenskap och träteknologi

10.25 Raffinerade biprodukter för raffinerade bioprodukter
Sylvia Larsson
, professor i biomaterialvetenskap

11.00 The life and death of xylem cells determine the properties of wood
Hannele Tuominen
, professor i skoglig växtfysiologi

12.30 The hidden gears that help us understand how forest ecosystems function
Michael Gundale
, professor i skoglig vegetationsekologi

13.05 More than money: forest economics as a tool to better understand sustainability
Francisco X Aguilar
, professor i skogsekonomi

13.40 Forest logistics: smarter solutions for working in the woods
Dag Fjeld
, professor i skogsteknologi

Ämnen

Kategorier

Kontakter

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.