Gå direkt till innehåll
Alnarpskonferensen 2019 bjuder på flera intressanta föreläsare.
Alnarpskonferensen 2019 bjuder på flera intressanta föreläsare.

Pressmeddelande -

Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019

Går det att öka vinsten i företaget samtidigt som man minskar klimatpåverkan? Hur jobbar man med klimatsmart företagsledning i hela den gröna värdekedjan? Kom och inspireras av intressanta föreläsare och ta del av det viktiga klimatarbetet i verkliga företagscase på Alnarpskonferensen 2019. Välkommen till en heldag den 23 januari på SLU Alnarp - med fokus på klimat och företagsledning.

- Vi vill ge deltagarna djupare kunskap om utmaningarna och visa exempel på hur man kan hantera klimatfrågor i olika delar av företagets värdekedja. Dessutom kan vi få svar på om det går att förena med förbättrade vinster i lantbruket. Vi vill även ge insikter om hur man med egna medel kan få hållbarare företag där de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna samverkar och inte står i motsatsförhållande till varandra, säger Ove Karlsson, stf verksamhetsledare på Kompetenscentrum företagsledning på SLU.

På konferensens talarlista finns bland annat Johan Kuylenstierna från Stockholms universitet, Carina Roos från Polarbröd, Kaj Török från Max Hamburgare samt Louise König, hållbarhetsexpert. Dagen kommer att innehålla flera exempel på förbättringar av vinst och lönsamhet samtidigt som klimatavtrycket minskar. Under eftermiddagen får deltagarna även ta del av beräkningarna i tre olika företagscase, där effekter av klimatsmart företagsledning kan presenteras i kronor och koldioxidekvivalenter.

- Alnarpskonferensen är en naturlig möteplats för alla som är engagerade i utvecklingen av de gröna näringarna och ett bra tillfälle till mingel och nätverkande, säger Carl-Otto Swarz, verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp.

Mer information om konferensen, hur du anmäler dig (senast den 18 januari) och hur du kan följa dagen via länk hittar du här: Alnarpskonferensen 2019

När: Onsdag 23 januari 2019 kl 09.30 – 16.30

Var: Alnarpsgården, Sundsvägen 4-6, Alnarp

Avgift: Konferensen har fritt inträde

Anmälan: Senast 18 januari via: Alnarpskonferensen 2019

Arrangör: Konferensen arrangeras av SLU Partnerskap Alnarp och Kompetenscentrum företagsledning i samarbete med LRF Skåne. På kvällen arrangeras en middag i samarbete med Skånska Agronomklubben, Skånska Lantmästarklubben och Sveriges Hortonomförbund.

Kontakt: Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare SLU Partnerskap Alnarp carl.otto.swartz@slu.se

Ove Karlsson, Projektledare, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi ove.karlsson@slu.se, 040-415081, 0708-438210

Hanna Weiber-Post, kommunikatör, Enheten för samverkan och utveckling hanna.weiber.post@slu.se, 0724-535 337

Program

09.30 Registrering med kaffe o macka

10.00 Inledning Erik Fahlbeck, prorektor/vicerektor för samverkan, SLU

10.05 Långsiktigt i företagsledningen Per Hansson, Kompetenscentrum Företagsledning, SLU

10.10 Strategiskt hållbarhetsarbete -Från ord till handling Carina Roos, stabs- och hållbarhetschef, Polarbröd

10.50 Godare grönare burgare Kaj Török, informations- och hållbarhetschef, Max Hamburgare

11.30 Diskussion

12.00 Lunch

13.00 Svenskt jordbruk och global omställning - utmaningar och möjligheter i en tid av förändrat klimat - Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande i det klimatpolitiska rådet

13.40 Hur skulle man inom dagligvaruhandeln kunna driva ett mer hållbart- och klimatsmart sortiment i dialog med slutkonsumenterna? - Louise König, hållbarhetsexpert, tidigare hållbarhetschef på Coop

14.20 'Sustainable intensification' i företagsledningen/ produktionsmanagement Georg Carlsson, SLU och Ove Karlsson, SLU

14.40 Greppas Klimatkoll- skapar ett nytt tänkande hos lantbrukarna Stina Olofsson, projektledare Greppa, Jordbruksverket

14.50 Kaffe med gott!

15.05 Effekter av klimatsmart företagsledning: Resultat i kronor o Co2-ekvivalenter!

Företagscase 1: Mjölkkorföretaget med växtodling
Företagscase 2: Köttföretaget med växtodling
Företagscase 3: Grisföretaget med växtodling

15.40 Slutdiskussion

16.00 Avslutning

16.30 Slottsmiddag med föredrag om öltillverkning och provsmakning, Skånska Agronomklubben, Sveriges Hortonomförbund och Skånska Lantmästarklubben

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


SLU

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna både på land och i vatten samt kring bioekonomi. Vi arbetar med hållbar utveckling av städer och landsbygd och verkar för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande. SLU producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad för ett hållbart näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU Partnerskap Alnarp

Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom Partnerskapet initieras bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, examensarbete och mentorsprogram inom områdena jordbruk, trädgård och skog.

KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

Presskontakt

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.