Skip to main content

​Ny humleart i den svenska faunan

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2017 13:28 CET

Den nya humlan föreslås få det svenska namnet vitnoshumla. Artens vetenskapliga namn är Bombus semenoviellus. Full med pollen suger humlan nektar och pollinerar samtidigt blomman - en viktig ekosystemsjänst.

Under sommaren kunde en ny humleart införlivas med den svenska faunan. Den nya arten, Bombus semenoviellus, var väntad. Den har under senare tid utvidgat sin tidigare utbredning och har nu rapporterats från Öland. Den föreslås få det svenska namnet vitnoshumla.

Det händer inte ofta att nya humlearter emigrerar till landet. Tråkigt nog har listan också kortats genom att tre arter – frukthumla Bombus pomorum, fälthumla B. ruderatus och stäpphumla B. cullumanus – försvunnit och numera står som nationellt utdöda i den svenska rödlistan.

Stäpphumlan sågs senast på 1970-talet i Torslunda på Öland, inte särskilt långt ifrån den lokal där både en drottning och en hane av vitnoshumla påträffades under sommaren 2017. Dessutom är de båda arterna nära släkt; de är de enda representanterna för undersläktet Cullumanobombus i Europa. Att vitnoshumlan dyker upp just där är alltså en viss kompensation, men ändå en klen tröst för förlusten av stäpphumla. Stäpphumlans västliga form B. cullumanus cullumanus försvann från sin sista förekomst i Frankrike 2008 och är nu förklarad globalt utdöd.

– Vitnoshumlans färgteckning är nästan identiskt med ljunghumlans B. jonellus. Särskilt hanarna av de båda arterna är svåra att skilja på utseendet. Däremot har både drottning och arbetare av vitnoshumla gulvit behåring i ansiktet och pannan samt på bakbenen. Det är denna karaktär, som de är ensamma om bland alla humlearter i Sverige, som ligger bakom artens svenska namn, berättar Björn Cederberg som är en av Sveriges främsta experter på bin och humlor.


Mer information finns i huvudartikeln om den nya humlan under rubriken Dagens natur på ArtDatabankens webbplats och Artportalen.se.


Kontakt

Björn Cederberg
bjornceder@gmail.com

070 145 80 28

ArtDatabanken är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges arter och naturtyper. Vår övertygelse är att bättre kännedom om vår natur ökar viljan och möjligheterna att värna den. Därför förser vi samhället med fakta och information baserad på observationer, miljöövervakning och analyser. Vi tar fram den nationella rödlistan, bedömer och bevakar status för arter och naturtyper som är prioriterade inom EU, driver Svenska artprojektet inklusive Nationalnyckeln, samt Artportalen, Svenska LifeWatch mm. ArtDatabanken är en del av SLU och samtidigt en viktig länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.