Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya artkonstellationer förändrar ekosystemen

Mänskliga aktiviteter, som gör att vi får globala klimatförändringar och förstörda livsmiljöer i naturen, gör att många arter försvinner från jordens ekosystem. Samtidigt ökar många arter sina utbredningsområden.

En artikel av professor David Wardle vid SLU i Umeå samt forskare i Storbritannien, USA och Holland, som nu publiceras i den prestigefyllda tidskriften Science, kastar nytt ljus på detta ämne.

Forskarna ger förslag hur forskningen ska bli bättre på att förstå artförluster och den samtidiga vinsten av nya arter och hur det påverkar funktionen i ekosystemet.

Samtidigt som arter försvinner eller utrotas så ökar många arter sina utbredningsområden genom att människan introducerar arter till nya miljöer och genom att vissa arter gynnas av pågående klimatförändringar.

En del forskare har studerat vilka konsekvenser en artförlust får för ekosystemen, medan andra forskare intresserat sig för vad som händer när nya arter tillkommer.

Trots att artförluster och artvinster sker parallellt så har forskarna inte studerat dessa två händelser samtidigt. Detta är dock viktigt att göra om man vill förstå hur människans aktiviteter påverkar ekosystemens produktion, näringscykel och förmåga att lagra kol.

Annan påverkan

Artikelförfattarna klargör att de arter som ekosystemen vinner genom mänskliga aktiviteter påverkar ekosystemen på ett annat sätt än de arter som förloras.  Det betyder att människans huvudsakliga påverkan på ekosystemen kan uppstå genom att vi ersätter arter med andra arter som uppför sig annorlunda. Det betonas att dessa effekter är mest akuta när arterna dominerar (har stor biomassa) i ekosystemet eller har sådana nyckelegenskaper som bestämmer hur ekosystemen fungerar.

I artikeln lyfter forskarna fram att mycket fortfarande är okänt kring hur den samtidiga förlusten och vinsten av arter påverkar ekosystemen.

Betydande och viktiga framsteg har gjorts när det gäller hur och varför nya (invasiva) arter förändrar ekosystemen eftersom mycket forskning inom detta område har fokuserat på hur egenskaperna hos de nya arterna påverkar ekosystemen.

Det finns i dag begränsad kunskap om hur artförluster påverkar ekosystemen eftersom detta i huvudsak har studerats genom ett slumpmässigt val av arter i kontrollerade experiment. Detta trots att arter inte försvinner från ekosystemen genom en slump. 

Författarna betonar nödvändigheten i att öka kunskapen om den förändring av egenskaper som är resultatet av att arter förloras och nya arter tillkommer, innan forskarna kan uttala sig om hur människans aktiviteter påverkar ekosystemens funktion.

Kontakt: David Wardle, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

070-560 32 10, 090-7868471

david.wardle@slu.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.