Gå direkt till innehåll
På Sverigebesök: Internationell expert på animalieproduktionens avigsidor

Pressmeddelande -

På Sverigebesök: Internationell expert på animalieproduktionens avigsidor

På torsdag den 29 mars klockan 13.00 håller Dr. Henning Steinfeld seminariet "Shrinking Livestock´s Long Shadow" – en global agenda för uthållig djurhållning – på Ultuna campus i Uppsala. Dr. Steinfeld ansvarar för ett projekt som heter Livestock, Environment and Development (LEAD) inom FAO som är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

– Det är roligt att få presentera en så central figur inom FN:s arbete för säker och uthållig global livsmedelsförsörjning. Dr. Steinfeld har diskuterat frågor om effekten av och framtiden för animalieproduktion på djupet i många år nu, säger Ulf Magnusson, Framtidens lantbruk vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Dr. Steinfeld kommer att diskutera A Global Agenda of Action (agenda för hållbar djurhållning) som bygger på att efterfrågan på kött och andra animalieprodukter sannolikt kommer att fortsätta öka i årtionden framöver eftersom inkomster och världsbefolkning fortsätter att växa. Denna tillväxt måste rymmas inom ramen för begränsade och ibland krympande naturresurser. Den kommer också att ställas inför behovet av att både anpassa sig till och lindra effekten av klimatförändringarna.

Ett startskott för diskussionen var rapporten Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options som Steinfeld var redaktör för och som FAO gav ut 2006. Nu leder han arbetet vidare med A Global Agenda of Action och har föreläst kring detta på bland annat Stanford och Princeton.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Relaterat material