Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Seminarium om vaccination mot galtlukt

Sveriges Lantbruksuniversitet och Sveriges Veterinärförbund arrangerar den 26 april ett heltäckande seminarium om vaccination mot galtlukt som alternativ till kastrering av hangrisar.

Hangriskultingar kastreras rutinmässigt för att undvika obehaglig lukt i köttet, så kallad galtlukt. Denna kastrering utförs fortfarande kirurgiskt, oftast utan bedövning. Bland tillgängliga alternativ till obedövad kastrering betraktas vaccination mot galtlukt allmänt som det mest djurvänliga och hållbara. Forskare vid institutionen för livsmedelsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har i samarbete med andra medverkande institutioner studerat vaccination vid ett flertal försök.

-  Vi har undersökt hur vaccination fungerar under svenska förhållanden och kommit fram till att det förhindrar galtlukt lika bra som vanlig kastrering, säger teknologie doktor Carl Brunius som har skrivit en avhandling i ämnet.

Okastrerade grisar är dessutom mer aggressiva vilket leder till djurvälfärdsproblem. Både kastrering och vaccination minimerar effektivt hangrisarnas slagsmål, men det finns fördelar med vaccination.

-  Vaccination är mer djurvänligt, eftersom man varken skär eller stressar de små kultingarna, utan först behandlar djuren när de är större, säger Carl Brunius.

Sveriges Veterinärförbund (SVF) engagerar sig i frågor som rör djurens hälsa och välfärd och har ett flertal gånger uppmärksammat kastrationsproblematiken.

-  Vi anser, mot bakgrund av det vetenskapliga stödet, att vaccination är det mest djurvänliga alternativet till kastration, säger veterinär Johan Beck-Friis vid SVF. Dessutom är frågan extra aktuell nu när de första lantbrukarna har börjat vaccinera sina grisar.

SLU och SVF bjuder nu tillsammans in grisnäringens intressenter till ett heltäckande seminarium för att förmedla forskningsresultat och praktiska erfarenheter. Arrangörerna vill på det sättet presentera fakta och avliva myter om tekniken. Bland annat kommer en företrädare för de australiska grisproducenterna att berätta om deras drygt tioåriga erfarenheter av vaccinationen. Likaså kommer Helena Berg, programledare på SVTs Rapport, att redogöra för svenska konsumenters reaktioner på nyhetsrapporteringen om vaccinet.

Seminariet äger rum fredagen den 26 april kl 10-15 i Sal L (Undervisningshuset), SLU, Uppsala. Representanter för pressen är välkomna att delta.

Mer information finns på webbplatsen: www.slu.se/galtvaccination2013

Kontakt:

Carl Brunius, tekn dr, SLU Inst för livsmedelsvetenskap
carl.brunius@slu.se, 070-483 43 85

Johan Beck-Friis, leg vet, Sveriges Veterinärförbund
johan.beck-friis@svf.se, 070-717 73 25


Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

Annika Borg

Annika Borg

Kommunikatör Centrum för biologisk mångfald 018-67 12 12

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.