Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Smarta vägar till lönsamhet i mjölkproduktion – tema för årets mjölkdag på Alnarp

Årets mjölkdag fokuserar mycket på ekonomin i mjölkproduktionen och vad som kan göras för att förbättra denna. Lönsamheten med dagens mjölkpris är mycket pressad hos många mjölkproducenter. Utsikterna att kunna investera sig till bättre lönsamhet är för de flesta inte möjligt. Mjölkproducenterna måste till låga kostnader finna smartare vägar.

En bättre djurvälfärd är ett exempel då djur som mår bra producerar bättre än djur som är sjuka och stressade. Andra möjligheter som kommer att diskuteras är; Vad innebär ett ständigt förändringsarbete i praktiken? Hur fixar vi bra rutiner för en bra produktion? Hur planera för sommaren för att undvika produktionsbortfall? Utfodra smart – att behålla avkastningen med billigare foder?  Hur bäst styra ekonomin i mjölkföretaget?

Program

Bättre lönsamhet i mjölkproduktionen med inhysningssystem som ger bättre djurvälfärd
P
rofessor Christer Bergsten, LBT, SLU-Alnarp

Ett ständigt förändringsarbete – vår väg till lönsamhet
Eskil Carlsson Fjärlöv, Vinslöv

Fokus på rutin och management – hur blir det bättre av det?
Annica Hansson, VÄXA, Falkenberg

Värmestress hos svenska mjölkkor – när förekommer det, vad kostar det och vad gör vi åt det?
Per Peetz Nielsen, SLU- HMH Uppsala

Bättre ekonomi med smart utfodring
Mia Davidsson och Anders Seeman, Skånesemin, Hörby

Hur långt räcker mjölkpriset?
Caroline Ivarsson, Hushållningssällskapet Kristianstad

Varmt välkommen till spännande föredrag med utrymme för frågor och diskussion på Alnarps mjölkdag!

Tid: 29/11, kl 9.00-15.00

Plats: Aulan, Alnarpsgården, SLU Alnarp

Anmälan: Senast den 25 november 2012 på http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20121129.aspx

Kontaktperson: Anders Herlin, anders.herlin@slu.se

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kontakter

Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.