Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Större genomslag för SLU:s forskning

Forskningsresultaten från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, publiceras och citeras i allt större utsträckning. I en rapport från Noria-nätverket har SLU klättrat från sjunde till andra plats bland de svenska universiteten.

Noria-nätverkets senaste rapport ”Comparing Research of Nordic Universities using Bibliometric Indicators” är en bibliometrisk jämförelse av forskning som publicerats och citerats under 2000-talet. I rapporten tas ett citeringsindex fram för respektive lärosäte, ett citeringsindex som resulterar i en rangordning och jämförs med ett världsindex.

SLU:s citeringsindex för perioden 2000 till 2004 är 1,15. Detta är 15 procent bättre än världsindex och ger en sjundeplats bland de svenska lärosätena. För perioden 2005-2008 ökar SLU:s citeringsindex till 1,21, vilket ger en delad andraplats tillsammans med Karolinska Institutet (KI). Citeringsindexets medelvärde för de 21 svenska lärosätena i jämförelsen är 1,13. Störst genomslag har Stockholms universitet med ett citeringsindex på 1,36.

– Det är oerhört glädjande att de ansträngningar vi gjort leder till mätbara resultat och vårt strategiska arbete med att ytterligare flytta fram SLU:s position globalt inom livs- och miljövetenskaperna fortsätter. De omfattande investeringar som just nu genomförs hjälper oss nå våra mål och gör att vi ser ljust på framtiden, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor för SLU.

Noria-nätverket finansierades av NordForsk och bestod av nordiska experter på bibliometri. NordForsk är knutet till Nordiska Ministerrådet och har bland annat en rådgivande funktion beträffande forskningspolitik. Forskningen som ligger till grund för rapporten härrör från nordiska universitet och universitetssjukhus och omfattar ämnesområdena naturvetenskap, medicin och teknik.

För mer information, kontakta:
Ulf Heyman, universitetsdirektör
Telefon: 018-67 10 23
E-mail: ulf.heyman@slu.se

För att läsa hela rapporten, klicka på följande länk:
http://www.nordforsk.org/en/publikasjoner/comparing-research-at-nordic-universitites-using-bibliometric-indicators

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.