Gå direkt till innehåll
Upptäck stövsländorna i äppelträdet

Pressmeddelande -

Upptäck stövsländorna i äppelträdet

För första gången görs information om en mycket förbisedd grupp insekter tillgänglig på ett heltäckande och populärvetenskapligt sätt. Sverige visar igen att vi förvaltar Linnés arv väl.

Ny kunskap om stövsländor publiceras nu för första gången. Med fotografen Krister Halls unika bilder tagna direkt i naturen kommer vi i närkontakt med stövsländorna och en fantastisk mikrovärld av former, färger och beteenden. Materialet publiceras i Nationalnyckeln, ett omfattande bokverk som ges ut av ArtDatabanken SLU. Det är den tunnaste boken i serien, men kanske med det tyngsta innehållet hittills.

– Här kommer Svenska artprojektets själ till sin rätt. Ingen annanstans än i Nationalnyckeln publiceras information om så små och okända djur på ett så fullständigt sätt, säger Ulf Gärdenfors professor vid ArtDatabanken SLU.

Tittar man bara nära får man snart upp ögonen för stövsländorna. De är vanligare än man kan tro. Variationen i utseende är stor, från skira sländor med flortunna vingar till millimetersmå bleka och vinglösa boklöss. De flesta arterna lever i träd och buskar där de äter alger, svampar och lavar på blad, grenar och bark. Några arter förekommer i källare, förråd, badrum eller i böcker. En inomhuslevande art som har varit känd länge är väggsmed Trogium pulsatorium. När den trummar med bakkroppen på väggen hörs ett tickande ljud.

Trots att stövsländor är en mindre känd insektsgrupp är de relativt enkla att hitta. En vanlig metod för att samla in stövsländor är ”bankning”. Lägg ett ljust tygstycke eller ställ ett upp och nervänt paraply under ett träd och banka på grenarna. Stövsländorna som betar på grenarna faller ner, och du kan samla in och undersöka dem närmare.

Titel: Stövsländor Psocoptera
Text: Bo W. Svensson
Bild: Krister Hall
Fackredaktör: Sanna Nordström, Karolina Åsman
Utgivning: 25 maj 2010
Antal sidor: 204
Volymen omfattar åttiotvå arter i Norden.

Högupplösta bilder
Bullnoslövslända Enderleinella obsoleta
Användarnamn: Nationalnyckeln10 Lösenord: Stovslandor82
finns här: http://www.nationalnyckeln.se/press

Kontaktpersoner vid ArtDatabanken SLU
Sanna Nordström, (fackredaktör) 018-67 24 14; susann.nordstrom@artdata.slu.se
Karolina Åsman (fackredaktör) 018-67 25 46; karolina.asman@artdata.slu.se
Cecilia Nordström (information) 018-67 24 41; cecilia.nordstrom@artdata.slu.se
Anna Graflind (info, webb, bildmaterial) 018-67 26 63; anna.graflind@artdata.slu.se

www.nationalnyckeln.se

Ämnen

Kategorier


Fakta
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är vårt lands hittills största bokprojekt. I det omfattande bokverket ska Sveriges flercelliga växter, djur och svampar beskrivas i populärvetenskaplig form. Medel till projektet har anslagits av riksdagen, och Sverige är det första landet i världen att beskriva sina arter på detta sätt. Nationalnyckeln ges ut av ArtDatabanken vid SLU i Uppsala.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.