Gå direkt till innehåll
Ulla Molin. Fotograf Leif R Jansson
Ulla Molin. Fotograf Leif R Jansson

Pressmeddelande -

Utlysning av 2022 års stipendium till Ulla Molins minne

Vem ska få det ärofyllda stipendiet till Ulla Molins minne 2022? I år gick utmärkelsen till trädgårdsmästarna Peter Korn och Julia Andersson för deras nytänkande och innovativa sätt att odla på växternas och den biologiska mångfaldens villkor.

Trädgårdspionjären Ulla Molin utvecklade och förnyade det gröna kulturarvet och fortsätter att vara en viktig inspiratör. I år är det sjätte året som nätverket Swedish Gardens, Tankesmedjan Movium vid SLU och Höganäs kommun efterlyser förslag på stipendiater till hennes minne.

– Med stipendiet vill vi uppmärksamma personliga insatser där någon med stor kompetens och engagemang medverkat till att främja utformningen av Sveriges parker och trädgårdar, säger Lena Vikström, vice ordförande för nätverket Swedish Gardens och ordförande i stipendiekommittén.

  Ulla Molin föddes i Kattarp i norra Skåne 1909. I mitten av 1960-talet slutade hon som tidningsredaktör för att helt ägna sig åt sitt största intresse – trädgårdsdesign. En viktig utgångspunkt i Molins trädgårdsarbete var att utjämna gränsen mellan inom och utomhus. En annan att skapa små, avgränsade trädgårdsrum. Arts- and Craftrörelsen inspirerade Ulla Molin som var en stor föregångare inom den funktionalistiska villaträdgården. Från 1978, fram till sin bortgång 1997, bodde Ulla Molin i Höganäs där hon skapade en villaträdgård som byggnadsminnesförklarades 2010.

  Första året som stipendiet delades ut i sin nuvarande form var 2017. Då gick utmärkelsen till konstnären och keramikern Signe Persson-Melin med motiveringen att hon har berikat och förskönat vardag och fest med sina bruksföremål. Persson-Melin samarbetade nära och länge med Ulla Molin och båda företrädde enkelhetens formspråk.

  2018 utsågs trädgårdsdesignern Heidi Palmgren till stipendiat. Hon har bland annat skapat Ulla Molins Gröna Rum som invigdes i 2020 på Norrvikens trädgårdar i Båstad.

  2019 tilldelades trädgårdsdesignern Rigmor Celander stipendiet för sin insats på Göteborgs botaniska trädgård, där honförenat gestaltningen av botanisk mångfald med estetiska kompositioner.

  2020 fick trädgårdsmästare Kajsa Vildängen stipendiet för sin förmåga att se den obrukade markens möjligheter och potentiella utveckling. Med stor trädgårdsmästarskicklighet och idérikedom har Kajsa Vildängen lämnat mästerliga spår i välrenommerade publika anläggningar som Astrid Lindgrens Näs och Norrvikens trädgårdar.

  2021 tilldelades Peter Korn och Julia Andersson stipendiet för att de med gedigen kunskap och erfarenhet inspirerar till ett nytt synsätt på trädgårdens planteringar för en allt större publik över hela världen, med naturens skönhet och en rik biologisk mångfald som ledmotiv.

  Syftet med stipendiet är att belöna, uppmärksamma och uppmuntra personliga insatser, som utifrån stort engagemang och visad handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar. Stipendiet ska stödja journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsuppbyggande verksamhet, som ökar den enskilda människans intresse för parkers och trädgårdars skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning.

  Bakom stipendiet står föreningen Swedish Gardens i samarbete med Höganäs kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU.

  I stipendiekommittén sitter Lena Vikström, vice ordförande Swedish Gardens, Fredrik Jergmo, Tankesmedjan Movium vid SLU, Ulf Nordfjell, ledamot Swedish Gardens styrgrupp samt Magnus Svederberg, Höganäs kommun.

  Vem som utses till 2022 års stipendiat beslutas av stipendiekommittén i februari 2022. Personen (personerna) som belönas erhåller ett stipendium på 10 000 kr samt ett diplom. 

  Utdelningsceremonin hålls den 29 maj 2022 på Sofiero slott och slottsträdgård, dagen innan konferensen Publika parker och stadsrum i Helsingborg den 30 maj.

  Varmt välkomna att nominera kandidater till Ulla Molin-stipendiet!

  Förslag skickas med skriftlig motivering till stipendiekommittén via kajsa@swedishgardens.se senast den 31 januari 2022.

  Frågor besvaras av Kajsa Sjölander, kommunikatör för Swedish Gardens.

  kajsa@swedishgardens.se Tel: 076-308 7020.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Taggar

  Presskontakt

  Magnus Nelin

  Magnus Nelin

  Presskontakt Presschef 018-67 26 08
  David Stephansson

  David Stephansson

  Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
  Hanna Bäckström

  Hanna Bäckström

  Presskontakt Enhetschef 018-673501

  Janne Nordlund Othén

  Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
  Anna-Karin Johnson

  Anna-Karin Johnson

  Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
  Vanja Sandgren

  Vanja Sandgren

  Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

  Olof Bergvall

  Presskontakt presskontakt 090-7868211
  Marianne Persson

  Marianne Persson

  Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

  Titti Olsson

  Presskontakt redaktör Movium
  Johan Samuelsson

  Johan Samuelsson

  Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

  Relaterat material

  Science and education for sustainable life

  SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

  Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.