Gå direkt till innehåll

Ämnen: Turism

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden.

Naturvårdspriset 2021 för livslångt och innovativt arbete med landskapsrestaurering

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och Rynningevikens naturreservat. Förutom att arbeta med de tätortsnära områdena kring Örebro har Mats även drivit igenom storskaliga restaureringar i Kvismaren, samt arbetat med fågelsjön Tysslingen.

Kajsa Vildängen, 2020 års mottagare av Stipendium till Ulla Molins minne. Foto: Tommy Durath

Ceremoni på Norrvikens trädgårdar 24 augusti: Utdelning av Stipendium till Ulla Molins minne

Trädgårdsmästaren Kajsa Vildängen är mottagare av 2020 års Stipendium till Ulla Molins minne. Det är Swedish Gardens, Höganäs kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU som inrättat stipendiet för att hedra minnet av trädgårdsarkitekten, journalisten och folkbildaren Ulla Molin. På grund av coronapandemin har utdelningen av stipendiet dröjt, men nu är det dags: Norrvikens trädgårdar den 24 augusti.

I andra filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsmästare John Taylor. Foto: Anders Rasmusson, SLU

Jubilarer fortsätter att uppmärksamma Sveriges utemiljöer i filmserie! Andra filmen har temat ”Inför sommaren”.

Jubilarers samarbete fortsätter för att uppmärksamma Sveriges utemiljöer i filmserie under 2020! Andra filmen har temat ”Inför sommaren”. Förberedelserna inför växtsäsongen påbörjas långt i förväg för många av kommunens medarbetare. Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, samtalar med trädgårdsmästare John Taylor.

Pressinbjudan: Symposium om värderingar och utmaningar inom djurbaserad turism 27–28 augusti

Pressinbjudan: Symposium om värderingar och utmaningar inom djurbaserad turism 27–28 augusti

Djur används på många olika sätt inom turism – som nöje, transportmedel eller något att betrakta, avbilda, jaga, hjälpa eller umgås med. Djuren blir en del av en upplevelse, men hur ser vi på djuren och vilket ansvar har vi för dem när vi är en del av den djurbaserade turismen? Och hur upplever djuren sin situation? Dessa frågor avhandlas vid ett symposium vid SLU i Uppsala 27-28 augusti.

Kökspersonal i ett restaurangkök på Teneriffa studerar data från en matsvinnsvåg. Foto: Samuel Lindgren

SLU-innovation har förebyggt matsvinn på sydeuropeiska turisthotell

Många små turistorter i Sydeuropa saknar möjlighet att återvinna de mängder av plast, papper och matavfall som turismen genererar, och istället hamnar avfallet på soptippar. Ett stort EU-projekt har kartlagt svinnet, och testat olika sätt att minska det. En viktig pusselbit var en matsvinnsvåg som utvecklats av SLU-forskaren Mattias Eriksson. Bättre kunskap gör det lättare att förebygga svinnet.

Visa mer

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.