Gå direkt till innehåll
Nu ska det bli lättare att få tillgång vid inköp av digitala läromedel

Nyhet -

Nu ska det bli lättare att få tillgång vid inköp av digitala läromedel

Nu startar ett nationellt arbete med standardisering av processen beställning och leverans av digitala resurser för lärande. Det kommer att förenkla hanteringen vid inköp av digitala läromedel både för skolorna och för företagen. Arbetet är ett led i att förbättra det digitala ekosystemet för skolan.

Digitala resurser för lärande är en viktig del i skolans digitala ekosystem av olika tjänster. Idag finns ingen nationell standard för hur processen från beställning till leverans ska gå till. Detta driver kostnader och ger extraarbete då processen ser olika ut hos olika huvudmän i skolan, i vissa fall sker det manuellt. Olika initiativ pågår både lokalt och regionalt för att underlätta flödet och minska kostnaderna. Det behövs en nationell samordning och överenskommelse av arbetet så att alla aktörer, såväl små som stora huvudmän, såväl etablerade som nya edtechbolag arbetar utifrån samma förutsättningar för att säkerställa en bra och, så långt det är möjligt, automatiserad process.

Arbetet öppnar upp för innovation, utveckling och kvalitet

Arbetet som nu startar inom ramen för Svenska institutet för standarders kommitté: Informationshantering inom utbildningssektorn (SIS TK450) sker bland annat utifrån ett underlag som tagits fram i Skolverkets nyetablerade Forum för informationsstandardisering i skolväsendet (FFIS). Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry, leder arbetsgruppen som består av såväl huvudmän som leverantörer och myndigheter.

Enligt Johanna kommer det i förlängningen innebära en mer likvärdig tillgång till digitala resurser för lärande - det blir både enklare och säkrare för lärare och elever att få tillgång till och använda de digitala tjänster som behövs i undervisningen. Det kommer också öppna upp marknaden, så att fler leverantörer kan utveckla och erbjuda såväl tjänster för inköp och distribution, men också innehåll. På så sätt säkrar vi innovation, utveckling och kvalitet i det digitala ekosystemet, menar Johanna.

Ekosystemet har ärvda hål att laga- det här är en av många pusselbitar

Digitaliseringen i det svenska skolväsendet har pågått i mer eller mindre tre årtionden, där fokus gått från digitalisering av den fysiska infrastrukturen, till digitalisering av skolans processer och rutiner och digital kompetens som ett eget kunskapsområde. Sverige var sist ut med en nationell digital strategi för skolan i Norden. Konsekvenserna blir att vi inte haft någon samordning av de grundläggande it-standarderna, menar Johanna, vilket har lett till flera hål i skolans it-infrastruktur. Hål som nu måste lagas nationellt, så att vi kommer ifrån lokala och regionala anpassningar för informationsutbyte mellan tjänster.

Just nu arbetas det intensivt med den mjuka infrastrukturen - med regelverk, standarder, begrepp och tekniska protokoll som gör det möjligt för olika program och plattformar att fungera tillsammans och utbyta data. I Svenska institutet för standarders forum Informationshantering inom utbildningssektorn utvecklar aktörerna gemensamt standarder som som gör att plattformar och tjänster ska kunna utbyta information säkert och effektivt. Där pågår parallellt flera arbeten. Men nu lägger vi till en till pusselbit för att laga ekosystemet, avslutar Johanna.

Startskottet för arbetet skedde i veckan. Vill du veta mer eller bidra i arbetet, kontakta Johanna Karlén: johanna.karlen@swedishedtechindustry.se eller 0708-14 39 94.

Om SIS- Svenska institutet för standarder

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder och för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer. sis.se

Om FFIS - Forum för informationsstandardisering i skolväsendet

Forumet för informationsstandardisering i skolväsendet leds av Skolverket i samverkan med SKR och Swedish Edtech Industry. Syftet är att främja interoperabilitet och möjliggöra ett säkert och effektivt informationsutbyte inom och mellan huvudmän samt mellan huvudmän och andra aktörer som myndigheter och leverantörer av digitala resurser. Syftet är också att undvika framtida inlåsningar i specifika teknologier eller leverantörer. Målsättningen är att säkerställa att de standarder, rekommendationer och specifikationer som krävs för ett effektivt och säkert informationsutbyte inom skolväsendet existerar och i största möjliga utsträckning är öppna, kända och använda. FFIS på skolverket.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech. Vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering i det svenska utbildningssystemet. Vi bygger och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden