Gå direkt till innehåll
Johanna Karlén, kvalitetschef Swedish Edtech Industry
Johanna Karlén, kvalitetschef Swedish Edtech Industry

Pressmeddelande -

Branschen ger ut vägledning för huvudmän i förberedelserna inför digitala nationella prov, trots Skolverkets förseningar

Nu utökar Swedish Edtech Industry sitt beställarstöd till huvudmän och skolor med ett material tänkt att underlätta skolornas arbete med förberedelserna av sin tekniska och organisatoriska infrastruktur inför digitala nationella prov.

- Vi gör det för att vi vill minimera risken för tunnelseende i investeringarna som görs och för att öka möjligheterna till ett effektivt, säkert och ändamålsenligt ekosystem av digitala tjänster för landets lärare och elever.

Det säger Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och ansvarig för arbetet med stödmaterialet

Skolor behöver ha infrastrukturen på plats oavsett Skolverkets provplattform

Skolverkets arbete med att digitalisera nationella proven har sedan start stött på flera utmaningar. En provplattform har upphandlats, men arbetet med att implementera den drar ut på tiden. Nu senast på grund av Schrems II-domen, men även av andra orsaker.

- Som branschorganisation har vi bra samverkan med Skolverket och vi har bland annat påpekat att etableringen av en provplattform inte nödvändigtvis är den bästa och mest framåtblickande lösningen, säger Johanna. Eller den mest effektiva och minst kostnadsdrivande. Skolorna behöver nu förhålla sig till ytterligare en digital tjänst för prov, utöver dem som de redan investerat i för alla övriga prov som görs. 4 av 5 elever genomförde de nationella provens uppsatsdelar i dessa tjänster redan 2019. Ett alternativ att utreda, hade därför varit möjligheten för Skolverket att istället för att förvalta en egen provplattform, ta ansvar för att konstruera och distribuera proven till huvudmännens befintliga provtjänster.

Men Skolverket har ett avtal och fortsätter arbetet med sin provplattform och för att kunna genomföra de nationella proven digitalt 2024, behöver samtliga huvudmän och skolor förbereda sig såväl tekniskt som organisatoriskt.

- Skolverket har identifierat flera krav och förutsättningar och det är dessa som konkretiseras i vårt material för att stötta huvudmännen i arbetet att få infrastrukturen på plats, säger Johanna. Infrastruktur som är en bra grund även för övriga digitala tjänster som används.

Matchning mellan Skolverkets krav och de leverantörer som kan bistå i arbetet

Materialet följer Skolverkets upplägg och är indelat i tre delar:

  • tekniska förutsättningar
  • organisatoriska förutsättningar samt
  • en enkel skattning och checklista där ansvariga kan få en känsla för hur långt de kommit i sitt arbete.

Materialet konkretiserar kraven, ger tips och råd samt matchar Skolverkets krav med de leverantörer som finns och kan bistå i arbetet.

Viktiga byggstenar inte bara för digitala nationella prov

- De grundläggande förutsättningar som krävs för att genomföra digitala nationella prov i Skolverkets provplattform, är viktiga byggstenar i hela det digitala ekosystemet av tjänster i skolan, säger Johanna.

Genom att säkerställa allt från uppdaterade digitala register och inloggning till en organisation för it-teknisk och it-pedagogisk support, har man som huvudman vunnit mycket. Det är byggstenar som behövs oavsett om det är en provtjänst som ska användas eller en lärplattform eller ett enskilt läromedel, menar Johanna.

- Därför valde vi att publicera vårt material nu, trots att Skolverkets arbete försenats igen. För att underlätta för huvudmännen, för att visa på vikten av att bygga smart från början och inte “bara” för nationella prov.

Relaterade länkar

Ämnen


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige ska vara ledande i att använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation. Föreningen driver kvalitetsfrågor och verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som verkar på hela den svenska utbildningsmarknaden.

Kontakter

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech. Vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering i det svenska utbildningssystemet. Vi bygger och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden