Gå direkt till innehåll
Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry och Annika Andreasen, vd Svenska institutet för standarder
Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry och Annika Andreasen, vd Svenska institutet för standarder

Pressmeddelande -

Edtechbranschen och standardinstitut i debattutspel: "Tunnelseende hotar skolans digitalisering"

Tillsammans med Svenska Institutet för standarder, SIS, skriver branschen för utbildningsteknologi en debattartikel i NyTeknik idag om riskerna för tunnelseende när landets skolor nu ska investera i den teknik som krävs för genomförandet att digitala nationella prov. Debattartikeln pekar på det guldläge införandet av digitala nationella prov är för att laga de hål som finns i den digitala infrastrukturen i skolan. Men om Skolverket och skolorna inte kravställer genomtänkt, är risken stor att det istället blir fel som kommer ta tid att åtgärda. Och risken för att den administrativa bördan ökar, istället för lättar, är överhängande.

Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och aktiv i flera nationella sammanhang där såväl standarder som digitala nationella prov står på agendan, menar att det finns flera orosmoln här.

- Ett stort orosmoln är den bristande kunskapen ute i verksamheterna om de standarder som finns och som säkerställer att skolornas alla it-system fungerar tillsammans, både nu och i framtiden.

En avgörande faktor för att undvika fel, enligt debattörerna, är att kravställa och bygga lösningarna med utgångspunkt i standarder för interoperabilitet som talar om hur data ska överföras mellan olika it-system på ett enhetligt sätt. Här finns en ny standard som kommer lösa många av de problem som finns idag. Den sponsras av Skolverket och är gratis. Standarden bygger på nyare teknik och innebär att en hel del av såväl skolor som leverantörer behöver ställa om och utveckla nytt. Det innebär en investering, men också ett välbehövligt tekniksprång.

- Den bristande beställarkompetensen, tillsammans med en rädsla att nationellt ställa krav på skolorna som kan bli kostnadsdrivande initialt för att de sitter på en ålderdomlig it-miljö, riskerar leda till fel beslut för utvecklingen av skolornas it-miljö, både på kort och lång sikt, säger Johanna. Nu måste vi göra smarta investeringar för skolans vardag, inte bara för digitala nationella prov.

Skolverket sätter den avgörande tonen

Johanna menar också att Skolverkets kravspecifikationer för hur huvudmännen ska säkerställa lärares och elevers åtkomst till den provplattform de upphandlat, är avgörande.

- Det är Skolverket som sätter tonen nu i hur moderna och modiga beställarna ska vara i bygget av sina it-miljöer. Skolverket har chansen att säkerställa att de digitala nationella proven blir en rejäl motor för att modernisera hela det digitala ekosystemet för skolan. Jag hoppas verkligen att de vågar ta den chansen, avslutar Johanna.

Läs vår debattartikel i sin helhet här.

För mer information:

Relaterade länkar:

Stöd och vägledning kring standarder från Swedish Edtech 

Svenska Institutet för standarder TK450

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet.

Kontakter

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech. Vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering i det svenska utbildningssystemet. Vi bygger och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden