Gå direkt till innehåll
"Nu måste vi gå från hantering till strategisk planering." Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry
"Nu måste vi gå från hantering till strategisk planering." Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry

Pressmeddelande -

Edtechbranschen i ny rapport: "Den omställning som sker nu saknar motsvarighet"

Efter ett år med pandemi och skolstängningar släpper branschen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, sin andra branschrapport om svensk edtech: Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech- Innovationstakten ökar i pandemins kölvatten. En rapport som pekar på en växande global marknad, ökad insikt och digital mognad, men också på fortsatta utmaningar med föråldrade it-system och en bristande likvärdighet.

Rapporten ger en översikt av den svenska edtechbranschen, med aktuella siffror om företagens utveckling och branschens omsättning, samt redovisar en barometer över hur edtechföretagen ser på framtiden. Edtechbranschen består huvudsakligen av små företag som verkar på en marknad som både är prispressad och underfinansierad, men som präglas av optimism. Användarbasen för tjänsterna som levereras omfattar nästan halva befolkningen, men omsättningen är bara 1,3 procent av skolsektorns totala kostnader.

Under decennier har digitala verktyg varit en naturlig del av svensk skola och ämnet har varit och är omdebatterat, men utan att ha ett underlag för hur det ser ut, då man saknat en samlad bild över siffrorna i sektorn.

Innovationstakten ökar- var tredje edtechföretag har ändrat långsiktig strategi

Pandemin har vänt upp och ned på det vi tidigare tagit för givet och satt utbildningens former i en stark transformation, där de nya behoven skapar ett förändringstryck på både digitala verktyg och plattformar, liksom på pedagogiska modeller och metoder, konstaterar Jannie Jeppesen vd på Swedish Edtech Industry.

- I vår omvärldsspaning ser vi detta på ett globalt plan. Pandemin har dramatiskt ökat efterfrågan på kompetensomställning, utbildning och livslångt lärande, både hos företag och offentlig sektor.

Branschrapporten visar att mer än hälften av medlemsföretagen har utvecklat ny funktionalitet under pågående pandemi. Var tredje företag uppger dessutom att de sett över och ändrat sina affärsmodeller och långsiktiga strategier för produktutveckling.

- Den omställning som sker nu saknar motsvarighet och är en tydlig indikator på att effekterna av distansundervisningen kommer att bestå, säger Jannie. Lärare, utbildare och andra personalgrupper har fått helt nya erfarenheter och tidigare ovana användare har bekantat sig med, för dem, nya digitala verktyg.

Som ytterligare effekt ser vi fortsatt stora behov av en ökad beställarkompetens. Kompetenta inköp och leveranser, det är nyckeln till utveckling, menar Jannie.

- Vi ligger långt fram i Sverige och har alla förutsättningar att driva på och faktiskt leda utvecklingen och att skapa förutsättningar för edtechföretagen att bedriva behovsnära tjänsteutveckling som stödjer ett flexibelt lärande så att vi kan tillvarata de möjligheter som nu öppnar sig.

Året som gått har varit ett stresstest - nu måste vi gå från hantering till strategisk verkstad

Pandemin har varit ett rejält stresstest, som vi trots allt klarat bra med en god tillgång till verktyg och kompetens, med robusta system som klarat det extrema trycket. Däremot brister likvärdigheten och pandemin har förstärkt konsekvenserna av det digitala gapet för de elevgrupper och skolformer som stått utan digitala verktyg och lärresurser. När pandemin lagt sig har vi fortfarande stora samhällsutmaningar att lösa. Allt från lärarbrist och likvärdighet till det tydliga behovet av livslångt lärande för att möta de stora förändringarna som sker och kommer ske på arbetsmarknaden. 

- Vi behöver höja ambitionsnivån och skifta fokus, från en fas av hantering till en period av strategisk planering och verkstad. Vi behöver ambitiösa nationella strategier för lärande och digitalisering så att vi står konkurrenskraftiga som kunskapsnation efter krisen, avslutar Jannie.

Nedslag i rapporten:

  • Branschen består huvudsakligen av små företag. En klar majoritet av medlemsföretagen omsätter under 15 miljoner per år och sex av tio medlemsföretag har färre än tio anställda.
  • Det är en optimistisk bransch, men den offentliga marknaden är prispressad, med en del osund konkurrens från offentliga aktörer, föråldrad teknik och okunskap som står i vägen för en fri och sund marknad, där tillväxt är en förutsättning för utveckling och innovation.
  • Året som gått har drivit upp innovationstakten, då användarnas behov av ny funktionalitet, utbildning och kompetensutveckling ökat dramatiskt som en effekt av pandemin. Hälften av företagen har utvecklat ny funktionalitet i sina tjänster och var tredje företag har ändrat sin långsiktiga affärsstrategi.

Fyra områden branschen ser som avgörande för framtida utveckling

Rapporten lyfter fyra områden som påverkar hur man framöver kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter samt behov branschorganisationen ser kopplat till dessa: höjda ambitionsnivåer och nationella strategier för lärande, en satsning på digital infrastruktur och att byta ut föråldrad teknik, öka likvärdigheten för att minska det digitala gapet i skolan och kompetentare upphandlingar och leveranser för att få till förnyelse och utveckling.

Om branschrapporten

Rapporten bygger bland annat på medlemsundersökningar som genomförs varje år, en ekonomisk kartläggning av branschen samt, med anledning av coronakrisen, ytterligare företagsenkäter som genomfördes under december 2020. Branschrapporten är årligt återkommande.

Ta del av hela rapporten här 

Kontakt:

Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry

jannie@swedishedtechindustry.se

070 22 44 865

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet.

Kontakter

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech. Vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering i det svenska utbildningssystemet. Vi bygger och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden