Gå direkt till innehåll
Nio nya medlemmar i branschorganisation för utbildningsteknologi
Nio nya medlemmar i branschorganisation för utbildningsteknologi

Pressmeddelande -

Nio nya medlemmar i branschorganisation för utbildningsteknologi

Under coronakrisen har branschorganisationen Swedish Edtech Industry befunnit sig mitt i stormens öga och arbetat aktivt med att samordna branschens stöd för att hjälpa skolorna. Nu har ytterligare nio företag valt att ansluta till föreningen.

Swedish Edtech Industry startade så sent som i januari 2017 och samlar företag som levererar utbildningsteknologi till utbildningssektorn. Det är en förhållandevis ung bransch och föreningens ambition är att vara ett forum för samverkan där ökad kvalitet och effektivisering står i fokus, för att skapa värde för skolor, universitet och medlemmar.

Att intresset hos bolagen är så stort att gå med i branschorganisationen visar på behovet av att samarbeta i ett starkt ekosystem som delar kunskap och där vi kan arbeta branschövergripande med olika initiativ och förbättringsfrågor, något som blev extra tydligt under krisen, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry. Vi har redan startat flera branschövergripande initiativ för att underlätta och få smarta ekosystem på plats ute på skolorna och i utbildningssystemet för vuxna. Edtechkartan har alltmer blivit ett nav för det arbetet, där vi idag har det populära och välanvända Guldlänken-nominerade inköpsstödet Att köpa edtech, Vi har stödet Att välja och värdera digitala lärresurser samt stöd i beredskapsplanering inför ett osäkert läsår 20/21. Vi är glada att nu fler företag vill vara med och bidra i vårt gemensamma ansvar, att få till ett väl fungerande digitalt ekosystem för utbildningssektorn och stärka utvecklingen, avslutar Jannie.

“I takt med att digitaliseringen har tagit fart i övriga samhället har kunskaperna ökat även hos lärare och elever, vi ser att fler och fler använder alla de möjligheter som finns i våra produkter och att undervisningen därigenom blir mer engagerande och effektiv. Vi ser fram emot att gå med i Swedish EdTech Industry och tillsammans fortsätta bidra till en bättre arbetsmiljö för lärare och elever och lyfta resultaten i den svenska skolan.” Henrik Rentsch, VD Netsmart AB

Corsmed: en simuleringsprogramvara för MR (magnetresonans) för studerande till Röntgensköterska, Radiolog, Biomedicinsk analytiker, Sjukhusfysiker.

EduQuality: erbjuder kvalitetssäkrade lektioner med ett förädlingsprogram för utveckling, där forskare ger feedback på lektioner, Lektionsverkstad släpps i höst.

LäraMera: Skoltavlan är en plattform med interaktivt undervisningsmaterial för förskola, grundskola och särskola. Skoltavlan kan användas på SMART Board, iPad, PC eller Mac.

SoundLily: en musikapp - säljer en lär-dig-att spela-app med play along till både direkt till konsument som till skolor/huvudmän.

Lingio: en språkapp som fokuserar på svenska för nyanlända. Man har hittills vänt sig till yrkesutbildning i arbetslivet, men satsar nu även på det formella utbildningssystemet

Netsmart: levererar hårdvara inkl. kringutrustning, prov- och bedömningstjänster, läromedel och/eller lärresurser samt hjälpmedel och utvecklar läs- och skrivverktyg som hjälper eleverna att tillägna sig och förmedla kunskap.

Doremir: med teknik stöds du i att skapa och uttrycka dig med musik och appen används inom utbildning, bland annat med sin automatiska not-skribent

Active Quiz (Trilo Interactive): Digitala quiz-promenader där du lär samtidigt som du rör på dig

Glosboken: ett digitalt verktyg där du lär dig och tränar på ord och begrepp på ett individuellt och motiverande sätt

Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet.

Presskontakt

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech, där vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering av det svenska utbildningssystemet. Vi bygger upp och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden