Gå direkt till innehåll
Nya ledamöter är Pernilla Wikman, Systematic, Joel Hörnqvist, Tempus Information Systems och Anna Tranell,  Natur & kultur.
Nya ledamöter är Pernilla Wikman, Systematic, Joel Hörnqvist, Tempus Information Systems och Anna Tranell, Natur & kultur.

Pressmeddelande -

Nytillskott i Swedish Edtech Industrys styrelse

Den 27 maj höll branschorganisationen Swedish Edtech Industry årsmöte där tre nya ledamöter valdes in i styrelsen. Nya ledamöter är Anna Tranell, CTO Natur & kultur, Joel Hörnqvist vd Tempus Information Systems och Pernilla Wikman, Sverigeansvarig Systematic.

Efter vårt fjärde och kanske mest intensiva år någonsin är vi idag etablerade och uppgår till 93 medlemsbolag, säger Örjan Johansson, ordförande i styrelsen. Valberedningens uppdrag har varit att få en bred representation från branschens alla segment och en kontinuitet i branschorganisationens arbete. I ljuset av året som gått kan vi konstatera att arbetet är viktigt för att vi skall kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter för det livslånga lärandet och tillsammans med utbildningssektorn verka för förnyelse och utveckling för mesta möjliga nytta och värde.

Vi tackar de som lämnar för allt jobb och välkomnar nya och gamla i styrelsen. Engagemanget för föreningen är mycket stort och jag ser fram emot att leda vårt styrelsearbete ännu ett år, avslutar Örjan.

Presentation av nya ledamöter i styrelsen

Joel Hörnqvist är VD för Tempus Information Systems som ligger i Umeå – ett företag som är verksamt inom förskolan. Under sina år inom Edtech har Joel särskilt ägnat tid åt samarbeten med andra företag i branschen och har därmed en god förståelse för just partnerskap och har därmed ett stort intresse för att driva branschgemensamma frågor.

Anna Tranell är CTO på Natur och Kultur och beskriver sig som en lösningsorienterad brobryggare med förmåga att se helheten, och därmed lämpad att förstå utmaningar för både stora och små aktörer inom branschen. Som CTO har hon det övergripande ansvar för teknikutvecklingen med sin forskarutbildning bidrar hon med ett vetenskapligt angreppssätt.

Pernilla Wikman representerar skolbiblioteksbranschen; som är en viktig del av våra elevers läsande. Digitaliseringen blir allt viktigare för att nå ut till alla elever och göra skolbiblioteket mer tillgängligt och en mer naturlig del av skoldagen än vad den är idag.

Styrelse Swedish Edtech Industry 2021-22

Örjan Johansson, Atea – ordförande

Bo Kristofferson, Unikum

Christer Carlberg, Sanoma utbildning

Anna Kraft, Lexplore

Sara Zetterberg, Haldor

Hernan Ruiz, Schoolsoft

Samuel Henningsson, Netport Science Park

Joel Hörnqvist, Tempus Information System (Ny)

Pernilla Wikman, Systematic (Ny)

Anna Tranell, Natur och kultur (Ny)

Valberedning för föregående och kommande år:

Joke Palmkvist, Liber

Klas Lilja, InfoMentor

Cecilia Lilja, Digilär Natur & kultur

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet.

Kontakter

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech. Vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering i det svenska utbildningssystemet. Vi bygger och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden