Gå direkt till innehåll
Nu kan edtechföretag som levererar tjänster direkt till konsument och det livslånga lärandet också bli medlemmar.
Nu kan edtechföretag som levererar tjänster direkt till konsument och det livslånga lärandet också bli medlemmar.

Pressmeddelande -

Swedish Edtech Industry vidgar fokus och verksamhetsområde

Swedish Edtech vidgar sitt fokus och välkomnar nu också edtechföretag som vänder sig direkt till konsument och till näringsliv. Kompetensförsörjning och livslångt lärande får en allt viktigare roll för vår konkurrenskraft och utveckling.

Vi i Sverige ska vara ledande i att använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation. Det är vår nya vision som också sammanfattar den nya inriktningen för branschorganisationen, berättar Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry.

- Det livslånga lärandets betydelse har vi sett länge, men under pandemin ökade omställningstakten dramatiskt, så det här steget var helt naturligt att ta nu. Vi startade för drygt fyra år sedan och har under vår uppbyggnad fokuserat på den offentligt finansierade utbildningssektorn, från förskola till universitet. Men lärande måste ske för alla, överallt, om vi ska klara vår samhällsutmaning med att möta kompetensförsörjningen, konstaterar hon.

Flera synergieffekter för företagen

Idag har Swedish Edtech Industry drygt 90 medlemmar som levererar sina tjänster till offentligt finansierad sektor. Branschorganisationen har sedan start initierat och vara delaktiga i flera nationella kvalitetsarbeten som rör utbildningssektorns digitalisering. Det senaste året har man också arbetat aktivt i Regeringens samverkansprogram för Kompetensförsörjning och livslångt lärande, framförallt kopplat till den digitala infrastrukturen för livslångt lärande.

På frågan om hur denna nya inriktning kommer att påverka branschens arbete svarar Jannie att det finns flera synergieffekter.

- Många av våra medlemmar levererar redan idag på flera marknadssegment och vi ser att det ökar. Fler utökar sina erbjudanden i takt med att behovet av lärande och utbildning ökar.

Jannie säger också att hon är övertygad om att lärande på arbetsplatser, inom utbildningssektorn och i hemmet kommer att bli mer sömlöst och att branschorganisationen nu kan ta ett större helhetsgrepp om frågorna.

- Innovation inom ett område kommer att smitta till ett annat område och komma fler till nytta. Internationaliseringen är också en gemensam drivkraft, de flesta svenska företag måste växa internationellt för att utvecklas. Våra medlemmar är engagerade och deltar aktivt i framtagandet av edtechkartan, inköpsstöd och i satsningar utomlands och nu kommer fler perspektiv lyftas in i vårt interna arbete.

Svensk edtech har en unik erfarenhet med 30 års digitalisering av utbildningssektorn

Styrelsen består av en bredd av aktörer, från stiftelser för bildning, forskningsintensiva startups, förlag till etablerade företag inom administration. De representerar en bransch som levererar lösningar som klarat undervisning på distans för alla skolor, utbildningsanordare och ja, egentligen alla som arbetar med lärande under året som gått. Örjan Johansson är ordförande i styrelsen och arbetar till vardags som affärsutvecklingschef på Atea, som levererar datorer, lärplattor och annan teknik och kompetens till utbildningsvärlden. För honom är detta steg naturligt från medlemmarna.

- Svensk edtech står sig stark i en internationell jämförelse. Vi förstår inte alltid det här hemma, att vi är riktigt bra på det här. I svensk edtech står användaren i centrum och tjänsteutveckling sker med fokus på lärande, effektivitet och likvärdighet i kombination med en hög grad av teknisk innovation. Jag tror att en del av detta beror på att vi har ett nära samarbete med myndigheter, forskning och skolor. Vi förstår behoven med vår unika erfarenhet av trettio års digitalisering av utbildningssektorn.

Swedish Edtech Industry drivs som en förening och finansieras av medlemsavgifter. Medlemsavgifterna är satta så att alla, oavsett storlek, ska kunna vara med. Föreningen arbetar bland annat för att:

  • Skapa mötesplatser för samarbete, erfarenhets- och kunskapsutbyte både inom branschen och tillsammans med relevanta aktörer.
  • Sprida kunskap och informera beslutfattare, politik och opinion om vägval som är viktiga för våra medlemsföretag så att de kan skapa kundvärde och nyttor.

Att vara medlem i Swedish Edtech Industry är att ta ansvar för vårt gemensamma utvecklingsarbete och driva Sverige som kunskapsnation.

Läs mer om medlemsförmåner och värden samt lämna en intresseanmälan här.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschorganisationen är navet för alla edtechföretag i Sverige.

Presskontakt

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterade nyheter

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech, där vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering av det svenska utbildningssystemet. Vi bygger upp och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden