Gå direkt till innehåll
Rekordantal nya medlemmar i branschorganisation för utbildningsteknologi

Pressmeddelande -

Rekordantal nya medlemmar i branschorganisation för utbildningsteknologi

Branschorganisationen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, välkomnar nu hela nio nya medlemmar, både etablerade spelare och några helt nystartade aktörer. Swedish Edtech Industry startade så sent som i januari 2017 och samlar företag som levererar utbildningsteknologi till utbildningssektorn.

Inför 2020, har intresset varit stort från bolag att bli medlemmar och vara med och bidra i  utvecklingsarbetet branschen gör. Vi välkomnar nu etablerade spelare inom bl.a. elevhälsa och efterlevnadskontroll samt ett gäng nya bolag som fokuserar på vuxenutbildning, SFI och högre utbildning. Att intresset hos bolagen är så stort att gå med i branschorganisationen visar på behovet av att samarbeta i ett starkt ekosystem som delar kunskap och där vi kan arbeta branschövergripande med olika initiativ och förbättringsfrågor, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry. Vi är en förhållandevis ung bransch och när vi nu etablerat oss har vi för första gången ett forum för samverkan där ökad kvalitet och effektivisering står i fokus. Vi har redan startat flera branschövergripande initiativ för att underlätta och få smarta ekosystem på plats ute på skolorna och i utbildningssystemet för vuxna. Edtechkartan har alltmer blivit ett nav för det arbetet.

“Vi på Prorenata vill vara den saknade pusselbiten för säker dokumentation i skolans digitala ekosystem, specifikt för elevhälsan. Genom att gå med i Swedish Edtech, vill vi öka samarbetet med alla angränsande pusselbitar för att kunna hjälpa våra kunder att lägga pusslet.” - Jens Alm, vd Prorenata

Prorenata AB: levererar sedan 2010 lösningar för journalföring av olika slag, bland annat elevhälsan och alla dess delar. Prorenata journal ett webbaserat dokumentationssystem för att planera, styra och följa upp arbetet med elevhälsa.

Draftit: levererar tjänster så att medarbetare och organisationer ska kunna hantera de lagar och regler som berör verksamheten. De tillhandahåller olika verktyg, bland annat för kränkande behandling, e-learning och stöd i det juridiska arbetet för skolledare.

Loops education: levererar mjukvaran Loops, en tjänst för interaktivt, digitalt lärande, till lärare, företagare och friskolor, storföretag och utbildningsinstitutioner. Erbjuder också utbildningar bl.a. i Google Suite och Office 365.

SAMS™ levererar sedan 2013 affärsstödsystem som gör administrationsprocessen enkel och tidseffektiv. Det är ett system för utbildningsanordnare, ledning/admin, lärare och elever - framförallt vuxenutbildning, SFI och gymnasieskolor, men med möjlighet att anpassa systemet också till andra utbildningsformer.

Learnesy: har sedan 2014 erbjudit onlinekurser inom Business Analytics till lärosäten i Skandinavien. Kurserna, bland annat inom Excel och Python, levereras till till universitet, yrkeshögskolor och studenter.

Vitec MV: utvecklar läs- och skrivverktyg som hjälper eleverna att tillägna sig och förmedla kunskap. Vitec MV, tidigare Elevdata och MV Nordic, erbjuder bl.a. programmen CD-ORD och IntoWords och är också skandinavisk samarbetspartner till LEGO® Education.

Easy Education Sweden AB: Easy Education är en start-up som just nu utvecklar och testar en plattform med affärsidé att digitalisera och samla digitalt utbildningsmaterial för studenter på högskola och universitet i syfte att göra detta billigare, mer lättillgängligt samt mer individanpassat

Beetroot Academy: Beetroot Academy levererar idag sina tjänster till flera skolor i Ukraina med fokus på utbildning inom it, främst till vuxna. Företaget fortsätter nu att etablera sig i Sverige och erbjuder utbildning och LMS för skolor, främst Vux, YH och gymnasium.

Story Dual (Story Wars): är ett svenskt bolag som idag har sin största marknad i USA, men som nu satsar bredare i Sverige. Tjänsten Story Duel, lanseras inom kort och är ett kollaborativt språk- och skrivverktyg som vänder sig till alla skolformer och åldrar.

Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet. 

Kontakter

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech. Vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering i det svenska utbildningssystemet. Vi bygger och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden