Gå direkt till innehåll
Nu lanseras ett inköpsstöd för att vässa skolans IT-beställarkompetens

Pressmeddelande -

Nu lanseras ett inköpsstöd för att vässa skolans IT-beställarkompetens

Skolans digitala ekosystem är komplext och ställer stora krav på huvudmännens beställarkompetens, liksom på leverantörskompetens. Felaktiga beställningar kan resultera i att man investerar i it-system som inte stödjer verksamhetens mål och utveckling. Nu lanserar branschorganisationen Swedish Edtech Industry ett stöd som ska underlätta upphandling av en effektiv och smart digital arbetsmiljö för skolan.

Behov av tydligare beställningar och skarpare krav på leverantörerna

Digitala lösningar som inte möter verksamhetens behov leder till frustration och extraarbete, när det egentligen kan och ska vara precis tvärtom. Det digitala ekosystemet med allt från administrativa till undervisningsnära tjänster måste fungera ihop för att ge full effekt. Det ska vara både säkert och lättillgängligt. Att kravställa det är inte enkelt. En medlemsenkät branschorganisationen gjorde, visar till exempel att 72% av upphandlingarna man läser, inte bedöms ha den kvalitet som behövs.

Att få till en digital arbetsmiljö, där tekniken blir det ändamålsenliga pedagogiska och administrativa stöd den kan vara, kräver såväl kompetens som samarbete, säger Johanna Karlén, kvalitetschef på branschorganisationen, som arbetat med att ta fram upphandlingsstödet tillsammans med medlemsföretagen. Våra leverantörer vet vad som kännetecknar en bra upphandling och ser vanliga misstag som görs, fortsätter hon. Den erfarenheten tog vi vara på i arbetet. Vi vill att upphandlingsstödet ska leda till tydligare beställningar och skarpare krav. Det är inte bara en ökad beställarkompetens som är målet, utan även en ökad leverantörskompetens.

Samarbete centralt kring upphandling och it-standarder i skola

I arbetet har såväl leverantörernas som huvudmännens kunskap och syn på hur ett stöd bör utformas samlats in. Materialet har också varit på remiss hos olika myndigheter och organisationer. Samarbete är centralt i upphandlingsprocessen och så även i framtagandet av ett stöd.

Ta till exempel informationsöverföring mellan olika system, säger Johanna. Här behövs gemensamma it-standarder för hur överföringen ska gå till, så att vi undviker dubbelregistrering och manuellt arbete. Standarder behöver kravställas av beställarna och efterlevas av leverantörerna, men vi behöver också samverka kring vilka standarder som saknas och behöver tas fram. Det är lite av en djungel, fortsätter Johanna, så vi har i bred samverkan påbörjat ett dokument som listar olika standarder och inom vilka områden i ekosystemet de är aktuella, något som saknats. Dokumentet ingår i vårt stöd, men är också underlag för det fortsatta nationella arbetet med standarder inom skolväsendet som Skolverket kommer att ansvara för.

Om “Att köpa edtech - stöd för inköp och upphandling”

Stödmaterialet fokuserar på de tre faserna inför, under och efter inköp, vad som är bra att tänka på och till det lite konkreta tips både från branschen och med hänvisningar till andra. Här finns även två lite mer levande dokument. Ett som tydliggör vilka inköpsalternativ som finns, ramavtal att använda, olika utvärderingsmodeller, ord- och begreppslistor och ett som listar och förklarar it-standarder i skola. I båda dokumenten görs en mappning till relevanta områden och processer i edtechkartan för att underlätta såväl marknadsanalys som kravställningsarbete.

Om Edtechkartan

Edtechkartan är översikten över 36 områden och processer i skolan där olika digitala lösningar behövs och som tillsammans skapar ett digitalt ekosystem. Den består av tre huvudområden: Huvudmannaprocesser, Undervisning och Skoladministration. Inköpsstödet kopplas till Edtechkartan, där även den nya listningen av IT-standarder i skolan ingår.

Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom digitala läromedel, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, skoladministrativa system, hårdvara, kommunikationslösningar och kompetens.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, och är branschens forum för att bygga kunskap i och utanför nätverket och driva förbättrings- och kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet.

Kontakter

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech. Vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering i det svenska utbildningssystemet. Vi bygger och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden