Gå direkt till innehåll
Anna Åkerfeldt, forskare, Hanna Elving leder den nationella testbädden för edtech för Nacka kommun och Jannie Jeppesen, branschorganisationen för edtech
Anna Åkerfeldt, forskare, Hanna Elving leder den nationella testbädden för edtech för Nacka kommun och Jannie Jeppesen, branschorganisationen för edtech

Pressmeddelande -

Storsatsning på nationell testbädd för edtech

Vinnova beviljar finansiering av Sveriges första nationella testbädd för utbildningsteknologi, edtech. Testbädden skall utveckla skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser för ökad effekt i undervisningen och vässa utvecklingen av nya digitala tjänster för lärande. Kostnader för projektet omfattar 14 miljoner, varav Vinnova finansierar 6,9 miljoner där återstående finansieras av tio huvudmän och branschen.

En central del i testbädden är en strukturerad metod som skall tas fram för att testa och utvärdera digitala verktyg för lärande. Målet i det tvååriga projektet är att tio huvudmän, två regionala hubbar, edtechbolag och forskare skall genomföra 150 tester i lärmiljöer i förskolor, grundskolor, gymnasier, vuxenutbildning, kvalificerad yrkeshögskola och högskolor. Testbädden vänder sig till huvudmän som vill öka sin digitala kompetens, beställarkompetens och erbjuda utveckling för lärare och studenter och till företag som har nya edtech produkter och lösningar som de vill testa och utveckla.

Metod av forskare och profession skall ge en “verktygslåda” för utveckling

Hanna Elving leder den nationella testbädden för edtech i Nacka kommun, som är projektägare. Hon beskriver att den strukturerade metoden kommer att göra testerna jämförbara och skalbara, något som kommer att skapa nytta för många fler än de som initialt är involverade i projektet. - Våra resultat kommer för det första skapa direkt nytta för lärare och elever men också att kunna spridas och användas av fler, något vi vet att det finns ett stort behov av hos lärare och huvudmän..

- Vi vill att metoden ska skapa trygghet inför, under och efter ett test samt ger tillförlitliga data för utveckling, något Hanna hoppas kan leda till följeforskning. Metodutvecklingen leds av forskaren Anna Åkerfeldt, som forskar inom lärande och införande och användningen av teknologier inom utbildning. Hon ansvarade även för forskarperspektivet i Swedish Edtech Industrys projekt “Att välja och värdera lärresurser”, där en bredd av aktörer medverkade. Det underlaget skall nu vidareutvecklas.

“Testbädden är ett viktigt initiativ som öppnar upp för och skapar ökade möjligheter för lärare och edtechbolag att mötas. Detta arbete bildar utgångspunkt för att ta nästa viktiga steg i utvecklingen och användningen av digitala produkter och tjänster. Både edtech-branschen och utbildningsväsendet kommer att kunna dra nytta av och skapa ökad kunskap och kompetens kring utvecklingen och användningen av edtech-tjänster och produkter.” - Anna Åkerfeldt, forskare

En viktig pusselbit för att uppfylla den digitala strategin för skolan

Jannie Jeppesen, vd för branschorganisationen Swedish Edtech Industry, ser testbädden som en viktig pusselbit för att implementera den nationella digitala strategin för skolväsendet som trädde i kraft 2018. -Testbädden kommer att bygga kompetens och vara en arena för användarnära tjänsteutveckling som möter behov i klassrummen. Ett bra exempel på samverkan som måste till för utveckling och innovation.

Testbädden är en nationell satsning med stark lokal förankring och internationella kopplingar. Under våren startar arbetet med metodutveckling och framtagande av den plattform som vi kommer att jobba i och med, avslutar Hanna.

Medverkande huvudmän:

Nacka kommuns kommunala skolor som är projektägare, Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, Företagsekonomiska institutet (FEI), Falkenbergs kommun, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad, ABB gymnasiet i Västerås, Lilla Nackas skolor och förskolor.

Regionala aktörer som medverkar:

NetPort Science Park i Blekinge och Region Halland

Branschaktörer:

Swedish Edtech Industry sitter i styrgruppen och representerar företagen

Referensgrupp:

Linnéuniversitetet, SKL, brittiska innovationsmyndigheten Nesta, RISE- Research Institutes of Sweden, Helsingfors stad och Lärarnas Riksförbund

Intresserad av att veta mer?

Är du huvudman eller edtechleverantör och är intresserad av att veta mer och eventuellt delta?

Läs mer och anmäl intresse här www.nacka.se/edtech

Kontakt:

Hanna Elving, ledare Nationell testbädd för edtech, Nacka kommun

Mail: hanna.elving@nacka.se

Telefon: 0704317803

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, och är branschens forum för att bygga kunskap i och utanför nätverket och driva förbättrings- och kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet.

Kontakter

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech. Vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering i det svenska utbildningssystemet. Vi bygger och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden