Gå direkt till innehåll
Säsong 2020 ska SydGrönts odlare vara certifierade med IP Arbetsvillkor
Säsong 2020 ska SydGrönts odlare vara certifierade med IP Arbetsvillkor

Blogginlägg -

Certifiering för schyssta arbetsvillkor

Säsong 2020 ska odlarna, utöver IP Sigill Frukt och Grönt, också vara certifierade för IP Arbetsvillkor som bekräftar ett hållbarhetsarbete inom det sociala området. Standarden är anpassad för svenska förhållanden och skapar trygghet för den certifierade odlaren, för arbetskraften samt för kunder och andra intressenter.

Reglerna för IP Arbetsvillkor är framtagna av Sigill Kvalitetssystem i samverkan med branschen och ledande experter inom arbetsrätt. Själva certifieringen genomförs av oberoende part och ger ett kvitto på att arbetsgivaren håller en god nivå på arbetsvillkor och socialt ansvarstagande.

- SydGrönt var en drivande kraft att initiera och utveckla certifieringen, säger Gunnel Larsson, kvalitetsansvarig på SydGrönt. Jag är mycket stolt och glad att den finns och att det är flera odlare som redan har certifierat sig.

Många grönsaker skördas för hand och odlingen innehåller också andra manuella moment. Vårt klimat gör samtidigt att det inte går att odla året runt. Många odlare har därför i stort behov av säsongsarbetskraft för att klara sin verksamhet. Ofta behöver odlaren tillhandahålla husrum till personal i verksamheten. Boendet är en del i IP Arbetsvillkor.

- Genom Svenskt Sigill finns nu ett system och hjälpmedel som förenklar för odlarna och skapar tydlighet kring vad som gäller. Att de sedan tidigare är certifierade mot IP Sigill gör att de känner igen sig i arbetsformerna vid revision, hur systemet är uppbyggt och fungerar, säger Gunnel.

Regler för IP Arbetsvillkor blev klara år 2017 och omfattar all arbetskraft på företaget. Det innebär att det inte är någon skillnad på om personalen är anställd eller inhyrd. Genom certifieringen säkerställs att lagstiftning och rådande branschriktlinjer följs inom bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrättsliga regler och boende. En styrka med att vara en medlemsorganisation är förmågan och kraften att vara snabbfotade med att

organisera utbildningar och tillfällen att lära av varandra och få hjälp med certifieringar.Sedan 2017 har SydGrönt genomfört flera utbildningar för våra medlemmar i organisationen.

- Certifieringen blir ett kvitto och ger ett mervärde till våra kunder som kan lita på att hela kedjan från odling till handel är schysst och hållbar, avslutar Gunnel. 

Se filmen om IP Arbetsvillkor HÄR!

Ämnen

Presskontakt

Anna Törnebrant

Anna Törnebrant

Presskontakt VD SydGrönt Ekonomisk Förening 0739-86 48 50
Lars Wall Persson

Lars Wall Persson

Presskontakt Styrelseordförande 0709-259081

Relaterat innehåll

SydGrönt - Frukt och Grönt från Svenska odlare

SydGrönt är en ekonomisk förening och producentorganisation för svenska odlare av frukt och grönsaker. Vi utvecklar, säljer och distribuerar ett modernt sortiment av svenskproducerad frukt och grönsaker till hela den svenska dagligvaruhandeln.

SydGrönt
Knut Påls Väg 11
25669 Helsingborg
Sverige