Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Transportstyrelsen lämnar tillbaka 100 miljoner trots chockhöjda avgifter för tågoperatörer

Transportstyrelsen visar vinst och återför 100 miljoner kronor till Statskassan. Är det resultatet av egna effektiviseringar eller alltför höga avgifter är frågan. Transportstyrelsen har under de senaste åren chockhöjt tågoperatörernas årliga avgifter.

Alltför snabbt höjda och alltför höga avgifter för järnvägen leder till:

  • Ökad snedvridning av konkurrensen mellan transportslagen till järnvägens nackdel
  • Orimliga konsekvenser för mindre järnvägsföretag
  • Ökade kostnader för förnyelse av fordonsflottan, både för inköp och ombyggnad
  • Risk för försämrad dialog mellan operatörer och myndighet
  • Operatörer upphör med järnvägsverksamheten, eller avstår från att etablera ny verksamhet

 
-  Tanken att avgiftssystemet ska täcka Transportstyrelsens kostnader är logisk utifrån myndighetens perspektiv. En myndighet agerar i en monopolsituation och blir inte automatiskt affärsdrivande i sitt agerade som på en konkurrensutsatt marknad.  På en fungerande  marknad vägs nytta och kostnad mot varandra med en prispress som följd. Transportstyrelsens kostnadsbegränsande åtgärder är utifrån operatörsperspektivet obefintliga, eller i vart fall inte tillräckliga, säger Tågoperatörernas  vd Christel Wiman

Ämnen

Kategorier


Tågoperatörerna är en branschförening som representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intressefrågor.

Presskontakt

Pierre Sandberg

Pierre Sandberg

Presskontakt Förbundsdirektör +46 73 841 84 92
Ann-Charlotte Geissler

Ann-Charlotte Geissler

Presskontakt Kommunikationschef 0708-98 05 09

Tågföretagen

Tåg­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen för dig inom tåg­branschen. Vi samlar hela branschen för att driva ett aktivt och effektivt påverkansarbete gentemot regering och riksdag, myndigheter uppdragsgivare, media och andra intressenter, nationellt och internationellt.

Tågföretagen
Sturegatan 11
Stockholm