Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Rapporten Industribroms eller industrilyft tar Tågföretagen fram inom initiativet Omtag Svensk Järnväg.

Ny rapport visar att störningar och kapacitetsbrist i järnvägssystemet hindrar tillväxten i svensk industri

Omtag Svensk Järnväg har i en ny rapport undersökt hur 20 stora industriföretag påverkas av transportproblem. Rapporten visar att vart fjärde företag påverkas av störningar, stopp eller kapacitetsbrist i järnvägssystemet på ett sätt som antingen direkt hotar investeringar och expansion eller leder till stora merkostnader och långsiktigt leder till fabriksnedläggningar.

Kontakter

Pierre Sandberg

Pierre Sandberg

Presskontakt Förbundsdirektör +46 73 841 84 92

Tågföretagen

Tåg­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen med cirka 90 medlemmar som har närmare 19 000 medarbetare. Bland medlemmarna finns de flesta av Sveriges aktiva tågoperatörer och ett flertal järnvägsinfrastrukturföretag. Tåg­företagen samlar branschen för att driva ett aktivt och effektivt påverkansarbete gentemot regering och riksdag, myndigheter uppdragsgivare, media och andra intressenter, nationellt och internationellt.

Tågföretagen
Storgatan 19
Stockholm