Gå direkt till innehåll

Ämnen: Sjukdomar

Ny svensk studie bekräftar ojämlikheter vid diagnos av adhd: Kvinnor får adhd-diagnos flera år senare än män – kan leda till ökad psykisk ohälsa

En svensk studie, Time after time, visar att kvinnor i genomsnitt diagnostiseras fyra år senare än män. Studien visar även på ökad samsjuklighet hos flickor och kvinnor där förekomsten av ångest och ätstörningar är starkt framträdande. Forskarna hoppas att studien belyser de komplexa utmaningar flickor och kvinnor med adhd möter och kan bidra till att minska ojämlikheter mellan kvinnor och män.

Sällsynta Podden – tredje avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

Sällsynta Podden – tredje avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

I det tredje avsnittet av Sällsynta Podden fortsätter diskussionen om sällsynta diagnoser, ur ett patient- och anhörighetsperspektiv. Initiativtagare till podcasten är läkemedelsföretaget Takeda.
I podcastens tredje avsnitt diskuterar deltagarna patientmedverkan på systemnivå, och varför det är så viktigt att involvera patientföreträdare för dem som lever med sällsynt diagnos. Samtalet behandl

Sällsynta Podden – andra avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

Sällsynta Podden – andra avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

Nu släpps det andra avsnittet av Sällsynta Podden, en podcastserie om sällsynta diagnoser.
I det andra avsnittet fortsätter diskussionen om livskvalitet, den här gången ur ett patientföreträdarperspektiv. Initiativtagare till podcasten är läkemedelsföretaget Takeda och det andra avsnittet släpps den 16 januari, 2023.
Vad är livskvalitet för den som lever med en sällsynt sjukdom? Hur ses d

Sällsynta Podden – ny podcastserie om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv

Sällsynta Podden – ny podcastserie om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv

Nu lanseras Sällsynta Podden, en ny podcastserie om sällsynta diagnoser. I podcasten delar patientföreträdare sina erfarenheter av hur det är att leva med en sällsynt sjukdom, både som patient och anhörig. Tillsammans med politiker, hälso- och sjukvårdspersonal och myndighetsrepresentanter diskuteras olika lösningar på de utmaningar som kommer med att leva med en sällsynt sjukdom i Sverige idag. I

Första nya KOL-behandlingen på tio år: Nytt läkemedel minskar inflammationen hos svårt sjuka KOL-patienter

Idag lanseras ett nytt läkemedel mot KOL – en folksjukdom som mellan 400 000 och 700 000 svenskar lider av. Läkemedlet minskar den KOL-relaterade inflammationen och därmed antalet exacerbationer (försämringsepisoder) samt förbättrar lungfunktionen. Att minska antalet exacerbationer är ett viktigt behandlingsmål eftersom dessa ökar både sjuklighet och dödlighet hos patienter med KOL.

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB
Box 30143
104 25 STOCKHOLM