Skip to main content

Taggar

IVL Svenska Miljöinstitutet 32 luftföroreningar 22 konsumtion 10 utsläpp 8 stadsmiljö 8 återvinning 8 klimatpåverkan 8 transporter 7 Kina 7 styrmedel 7 Cirkulär ekonomi 7 innemiljö 7 Östersjön 6 paris 6 hälsa 6 Energimyndigheten 6 kemikalier 6 övergödning 6 trafik 6 växthusgaser 5 sjöfart 5 vattenrening 5 utsläppshandel 5 mobilitet 5 Naturvårdsverket 5 digitalisering 5 havsmiljö 5 Almedalen 5 läkemedelsrester 5 miljöpåverkan 5 Fossilfritt Sverige 5 innovation 4 miljöteknik 4 energieffektivisering 4 ekosystemtjänster 4 PFAS 4 jordbruk 4 hållbarhet 4 Vinnova 4 klimat 4 livscykelanalys 4 avfall 4 arbetsmiljö 4 sensorer 4 vattenkvalitet 4 klimatanpassning 4 Nordiska ministerrådet 4 miljözoner 3 dieselbilar 3 cop21 3 elbilar 3 brandskum 3 marknära ozon 3 läkemedel 3 biodrivmedel 3 partiklar 3 luftkvalitet 3 Göteborg 3 dricksvatten 3 luft 3 städer 3 klimatutsläpp 3 reningsteknik 3 Region Gotland 3 Svensk Försäkring 3 energisystem 3 ekosystem 3 Internet of things 3 avloppsreningsverk 3 Göteborgs Stad 3 upphandling 3 Arlanda 3 Karolina Skog 3 biobränsle 3 ozon 3 KTH 3 tvågradersmålet 3 klimatmöte 3 Hammarby Sjöstadsverk 3 mikroplast 3 Sveriges kommuner 3 reningsverk 3 högfluorerade ämnen 3 Byggmaterialindustrierna 2 Återanvändning 2 fastighetsägare 2 miljömål 2 Publishingpriset 2 riskbedömning 2 sanering 2 bonus-malus 2 koldioxidmarknader 2 teknik 2 klimatmålet 2 alby 2 EU-projekt 2 klimatpolitik 2 Fossil Free Fuels 2 klimatförhandlingar 2 Gotland 2 risker 2 Nordic Energy Technology Perspectives 2 föroreningar 2 mjukgörare 2 Plast 2 kosmetika 2 bostadsbyggande 2 Smart City Sweden 2 kommuner 2 Miljöväder 2 sot 2 skogsindustri 2 hållbar stadsutveckling 2 50 år 2 produkter 2 USA 2 upprustning 2 kartläggning 2 miljödeklarationer 2 sjukvård 2 modellering 2 fosfor 2 stadsutveckling 2 LoV-IoT 2 Blomquist 2 Från vetenskap till verklighet 2 Resource 2 Cityfied 2 enkät 2 industri 2 miljönytta 2 testbädd 2 bilpooler 2 klimatförändringar 2 infrastruktur 2 Klimatkontot 2 vatten 2 IVL 2 biltrafik 2 pfos 2 membranteknik 2 energieffektiv renovering 2 klimatarbete 2 Horisont 2020 2 luftmiljö 2 östersjöveckan 2 AFA Försäkring 2 industriell symbios 2 50-årsjubileum 2 dagvatten 2 biogas 2 mistra indigo 2 mark 2 Storsudret 2 Konsumentverket 2 CLRTAP 2 regeringen 2 Byggnader 2 renovering 2 EU 2 energitjänster 2 livsstil 2 stadsluft 2 utsläppsrätter 2 klimatomställning 2 vattenbrist 2 matavfall 2 miljö 2 Indien 2 miljögifter 2 Lysekil 2 parkeringsplatser 2 klimatavtal 2 bilar 2 farliga ämnen 2 sjöpung 2 jubileumsskrift 2 elbilsbatterier 2 FN 2 källor 2 EPD 2 ingenjörer 1 räddningstjänsten 1 klimatåtgärder 1 Klimatförändringarna 1 trähus 1 trähusbyggande 1 exploatering 1 skräp 1 återvinningscentraler 1 miljömärkning 1 avloppsvatten 1 affärsmodeller 1 mobilitetsexpert 1 massaindustri 1 effekter 1 höstbudget 1 Basta 1 ledningsnät 1 Jordbruksverket 1 Kemikalieinspektionen 1 svavel 1 antibiotika 1 social hållbarhet 1 Universeum 1 Stockholms hamnar 1 byggprodukter 1 miljöanpassat byggande 1 klimatgaser 1 miljölagstiftning 1 barns hälsa 1 digitala tjänster 1 miljökrav 1 Miljöbyggnad 1 skatteregler 1 Leed 1 förtätning 1 hälsorisker 1 teknikutveckling 1 miljöövervakning 1 Framtidsutsikter 1 förmånsvärde 1 Formas 1 guizhou 1 GU 1 bilbesiktningen 1 beteende 1 bostadsområde 1 Statistiska Centralbyrån 1 affärsutveckling 1 östersjöfisk 1 fuktskador 1 tankstationer 1 fordonsindustrin 1 förskolor 1 kväve 1 hygienartiklar 1 samhällsfunktioner 1 Linnéuniversitetet 1 samhällsekonomi 1 smarta elnät 1 bebyggelse 1 järnmalmsgruva 1 stålindustri 1 solel 1 CIO Awards 1 grön produktion 1 trängselskatt 1 rankning 1 sidoevent 1 livsmedelshandel 1 Trafikverket 1 grundvatten 1 kallinge 1 miljöbilsdefinition 1 Business Region Göteborg 1 fordonsbranschen 1 NOx 1 energieffektiva byggnader 1 pappersindustri 1 substitution 1 Stockholmshem 1 miljökonsult 1 närproducerad 1 bildtävling 1 nollutsläpp 1 testbäddar 1 producenter 1 expertgrupp 1 swedavia 1 ELAN 1 Donald Trump 1 kväveoxider 1 fossilfritt 1 förmånsbilar 1 våtmarker 1 resiliens 1 forskningsprogram 1 tekniktrender 1 regeringsförklaringen 1 kvävedioxid 1 f3 1 älvar 1 klimatkrav 1 lätta lastbilar 1 produktionssystem 1 matsvinn 1 övning 1 kriterier 1 miljökonsekvensbeskrivning 1 norman 1 parkeringstal 1 Framtidens forskningsledare 1 Vattenmyndigheten 1 indigo 1 hållbart boende 1 gränsvärden 1 miljömäktigaste 1 materialåtervinning 1 fiskfoder 1 livscykelperspektiv 1 miljöfarliga ämnen 1 konstgräsplaner 1 stadsodling 1 Clean Shipping Index 1 biståndsorganisationer 1 Grön Bostad 1 innovationstävling 1 Linero 1 miljöföroreningar 1 länsstyrelsen Västmanland 1 hälsoeffekter 1 kommunrankning 1 tryggare 1 Refresh 1 MBR 1 smarta material 1 PFOA 1 arbetsmiljöforskning 1 IoT 1 Utmaningsdriven innovation 1 forskningsstation 1 stålindustrin 1 klimatmötet 1 hormoner 1 eldrivna fordon 1 iq samhällsbyggnad 1 havsvatten 1 marin forskning 1 EU:s strukturfonder 1 Sustainable Innovation 1 Henriksdals reningsverk 1 processintegration 1 avsaltning 1 vägtrafik 1 fiskbestånden 1 Anders Roth 1 motståndskraft 1 Astmadagen 1 hackathon 1 Tillståndet i miljön 1 byggvarudeklaration 1 blå tillväxt 1 Marin Biogas 1 smarta städer 1 miljövinster 1 sakernas internet 1 megastäder 1 SPIMFAB 1 biokol 1 akvakultur 1 odlingar 1 riskbedömningar 1 reseavdrag 1 Euro 6 1 UNECE 1 begagnathandel 1 skyddsåtgärder 1 kallak 1 flersbostadshus 1 innovationsledning 1 luftmätningar 1 internationella avtal 1 självkörande bilar 1 PM2.5 1 realtidsdata 1 bilresande 1 Green Gothenburg 1 Vinnter 1 Envirobase 1 Katarina Luhr 1 black carbon 1 svaveldioxid 1 E2B2 1 policyåtgärder 1 remote sensing 1 odlingssystem 1 översiktsplaner 1 inredningsprodukter 1 reningstekniker 1 vattenmiljöer 1 reformförslag 1 andelsjordbruk 1 Thingworx 1 kollaborativ ekonomi 1 nudging 1 fiberbankar 1 Karolinska insitutet 1 sustainable development goals 1 Uppsala Vatten och Avfall 1 ljusbilder 1 oljeföroreningar 1 slamlagring 1 kustnära fiske 1 matbanker 1 livsmedelsbanker 1 egp 1 europeaid 1 växtfilter 1 benzen 1 luftövervakning 1 bränsleskatter 1 båtskrov 1 virtuell modell 1 energisystemanalys 1 times-modellen 1 klimatpolitiska styrmedel 1 läkemedelsrening 1 IMCG 1 länsstyrelsen Stockholm 1 cirkulära affärsmodeller 1 construction climate challenge 1 järn- och stålproduktion 1 fossilt kol 1 hallå konsument 1 fossilfrihet 1 social hänsyn 1 markus wråke 1 eco-governance 1 hälsoskadliga partiklar 1 SVT Opinion 1 dieselgate 1 Mistra Future Fashion 1 energy scenario for sweden 2050 1 swedish long-term low carbon scenario 1 Klimatklivet 1 2-gradersmålet 1 magnetiska mikrosfärer 1 förnybara energisystem 1 energiscenario 1 mission innovation 1 långdistanstransport 1 deltagandeprocesser 1 FN:s hållbarhetsmål 1 dialog för en hållbar stadsutveckling 1 spridningsvägar 1 eBVD2015 1 klimatavtalet 1 Strandparken 1 närsalter 1 Raisioagro 1 Bright Water Fish 1 Integrerad akvakultur – Innovativt marint produktionssystem 1 Smart resilience indicators for critical infrastructures 1 Towards cleaner air 1 plastproduktion 1 Parisavtalet 1 Aktuell Hållbarhet 1 NEW InnoNet 1 ELV-direktivet 1 WEEE-direktivet 1 mätkampanj 1 utsläppsfusk 1 miljöberäkning 1 Urbanmätnätet 1 IoT Sverige 1 reduktionsplikt 1 Kemikaliecentrum 1 kemikaliesmart förskola 1 Johannesbergsskolan 1 Bortom-BNP 1 LIFE IP Rich Waters 1 fosforläckage 1 luftkonventionen 1 FN:s luftvårdskonvention 1 Mistra Terra Clean 1 porösa material 1 fossil diesel 1 Stockholm Vatten och Avfall 1 EU-ETS 1 Resources for the Future 1 miljödifferentierade avgifter 1 havsodlingar 1 bränslebytet 1 cikrulär ekonomi 1 substitutionscentrum 1 Chalmers Science Park 1 leverantörskedjor 1 kväveoxidskatt 1 kväveutsläppsområde 1 Schibsted Media Group 1 The Second Hand Effect 1 bisfenoler 1 Environment International 1 leasingcykel 1 socioekonomiska fördelar 1 batteritillverkning 1 byggområdet 1 Ecoloop 1 energimodellering 1 IVL Svenska Miljöinstiutet 1 Reinvent and remake 1 100 gruppen 1 bränslebyte 1 fossilfri el 1 giftfria kretslopp 1 powercircle 1 Släpp kommunerna loss 1 japanska ostron 1 hållbart vattenbruk 1 Visa alla taggar
Digitala miljölösningar på export till Chile

Digitala miljölösningar på export till Chile

Nyheter   •   Sep 21, 2018 08:00 CEST

Nu ska Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar realtidshalter av föroreningar i luft och vatten, spridas även internationellt. I dagarna reser deltagare från projektet till Chile för att etablera en testarena och fördjupa det redan pågående samarbetet med chilenska forskare.

IVL blir samarbetspartner till WIPO Green

Nyheter   •   Sep 20, 2018 11:21 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet blir samarbetspartner till WIPO Green. Organisationen driver en marknadsplats med syfte att knyta samman företag, innovatörer och investerare för att accelerera spridningen och utvecklingen av miljöteknik.

Klimatförändringar, kemikalier och grön finansiering på IVL:s Östersjöseminarium

Klimatförändringar, kemikalier och grön finansiering på IVL:s Östersjöseminarium

Nyheter   •   Sep 04, 2018 09:26 CEST

Hur förändras Östersjön i en varmare värld? Vilka åtgärder behövs för att komma till rätta med farliga kemikalier och plast och hur påverkar den ökande sjöfarten Östersjön? Det är frågor som kommer att diskuteras på IVL Svenska Miljöinstitutets Östersjöseminarium den 4 oktober.

Läkemedelsrening i fokus när politiker besökte Hammarby Sjöstadsverk

Läkemedelsrening i fokus när politiker besökte Hammarby Sjöstadsverk

Nyheter   •   Aug 29, 2018 09:46 CEST

Miljöminister Karolina Skog och Stockholm stads miljöborgarråd Katarina Luhr besökte i veckan Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. På den unika forsknings- och demonstrationsanläggningen utvecklar IVL tillsammans med andra företag och forskare tekniker för att rena och återanvända avloppsvatten. Ett särskilt fokus för besöket var läkemedelsrening och den forskning som pågår inom området i dag.

​Ny rapport samlar viktigaste åtgärderna för bättre luftvårdsarbete

​Ny rapport samlar viktigaste åtgärderna för bättre luftvårdsarbete

Nyheter   •   Aug 29, 2018 08:00 CEST

Nu släpps rapporten ”Clean Air for a Sustainable Future - Goals and Challenges”, vars rekommendationer togs fram under den internationella luftvårdskonferensen Saltsjöbaden VI tidigare i år.

Snabbt växande städer kan ge dålig luft

Nyheter   •   Aug 23, 2018 08:30 CEST

I takt med att befolkningen ökar och städerna växer i Sverige ökar också risken för att stadsluften försämras. Mer trafik kan ge ökade utsläpp och ventilationen minska när bebyggelsen blir tätare och högre. Men genom strategisk placering av byggnader och vegetation kan de negativa effekterna begränsas eller till och med undvikas helt visar en studie som IVL gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

​De ska hitta lösningar för att magasinera grundvatten på Gotland

​De ska hitta lösningar för att magasinera grundvatten på Gotland

Nyheter   •   Jul 06, 2018 11:20 CEST

Gotland har de senaste åren drabbats av akut vattenbrist vid flera tillfällen. Framförallt är det de södra delarna av ön, Storsudret, som är mest utsatt. Det är ett problem både för dem som bor där men även för regionens utveckling. Det IVL-ledda projektet Testbädd Storsudret har som mål att göra området självförsörjande på vatten. I veckan startade undersökningsarbetet på platsen.

Naturligt organiskt material kan misstas för oljeförorening

Naturligt organiskt material kan misstas för oljeförorening

Nyheter   •   Jul 06, 2018 08:30 CEST

Förekomsten av naturligt organiskt material i jord- och vattenprover kan misstas för oljeförorening. Det visar en forskningsstudie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort med finansiering från SGU. "Om resultatet från analysprover visar eller tolkas fel kan det ha stor betydelse, exempelvis vid beslut om fortsatt övervakning av ett förorenat område", säger Karin Eliaeson på IVL.

Innovationstävlingen Öresundsbron 2.0 avgjord

Innovationstävlingen Öresundsbron 2.0 avgjord

Nyheter   •   Jul 04, 2018 10:21 CEST

Hur skulle Öresundsbron byggas år 2045 med nollutsläpp av växthusgaser? Den frågan ställdes i Naturvårdsverkets innovationstävling och två tävlande lag har under ett års tid arbetat med att ta fram olika lösningar. I samband med ett seminarium i Almedalen fick segrarna ta emot sitt pris av miljöminister Karolina Skog.

Debatt: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval

Debatt: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval

Nyheter   •   Jun 28, 2018 10:45 CEST

En kraftfull satsning på biogas och el är en förutsättning för att nå klimatmålet, men att i nuläget definiera bort alla bensin- och dieselbilar försvårar omställningen. Det skriver IVL:s mobilitetsexperter Mats-Ola Larsson och Anders Roth tillsammans med Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Studie undersöker hur läkemedel bryts ned i slam

Studie undersöker hur läkemedel bryts ned i slam

Nyheter   •   Jun 01, 2018 09:00 CEST

Hur mycket läkemedelsrester bryts ned i slam under lagring? Det ska Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala Vatten och Avfall ta reda på i en ny studie. I veckan lades 430 ton slam ut på marken vid Hovgårdens avfallsanläggning utanför Uppsala.

Gemensamt bolag ska underlätta digitala byggvarudeklarationer

Nyheter   •   Maj 16, 2018 08:00 CEST

I byggbranschen ställs allt högre krav på miljöcertifieringar och miljömärkningar. För att öka takten i digitaliseringen av den miljöinformation som finns om byggmaterial har IVL och Byggmaterialindustrierna bildat det gemensamma bolaget, eBVD i Norden. Det ska underlätta arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och bidra till ett mer miljöanpassat byggande.

IVL växlar upp för att erbjuda nya digitala tjänster

IVL växlar upp för att erbjuda nya digitala tjänster

Nyheter   •   Maj 15, 2018 08:45 CEST

Digitalisering påverkar i stort sett alla branscher och verksamhetsområden. IVL Svenska Miljöinstitutet växlar nu upp takten för att kunna erbjuda nya och utvecklade digitala tjänster för hållbar utveckling genom att rekrytera Eva Stattin som affärsutvecklare.

"Ju mer vi vet om avfallet desto mer kan vi göra med det"

"Ju mer vi vet om avfallet desto mer kan vi göra med det"

Nyheter   •   Maj 14, 2018 11:00 CEST

Hallå där, Johan Hultén, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som just nu analyserar innehållet i ett tiotal containrar från olika återvinningscentraler i Skåne.

IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling

IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling

Nyheter   •   Maj 04, 2018 08:45 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet inom hållbar stadsutveckling fortsätter att växa med Malmökontoret som bas. Den senaste rekryteringen är Johan Holmqvist som tidigare arbetat som hållbarhetschef, miljöspecialist och konsult med inriktning på miljöriskbedömningar.

Debatt: Sverige kan bli klimatomställningens stora vinnare

Debatt: Sverige kan bli klimatomställningens stora vinnare

Nyheter   •   Maj 02, 2018 11:47 CEST

En gigantisk världsmarknad för koldioxidneutrala produkter och tjänster växer fram. Sverige har goda förutsättningar att bli en av omställningens stora vinnare, skriver Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet och Filip Johnsson, Chalmers, i en debattartikel i Ny Teknik.

Debatt: Våra barn blir sjuka av mögliga skolor

Debatt: Våra barn blir sjuka av mögliga skolor

Nyheter   •   Apr 30, 2018 10:48 CEST

I samband med Internationella astmadagen vill vi uppmärksamma att andelen barn med astma har ökat med 50 procent på åtta år. Det måste vara samhällets ansvar att barn ska slippa bli sjuka i de miljöer de vistas i dagligen, skriver Marie-Louise Luther från Astma- och Allergiförbundet, Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet och Dan Norbäck, Uppsala Universitet, i en debattartikel i Aftonbladet.

Stipendium till Åsa Strand för arbete med ostronodling

Stipendium till Åsa Strand för arbete med ostronodling

Nyheter   •   Apr 25, 2018 08:00 CEST

IVL:s marinbiolog och ostronexpert Åsa Strand har tagit emot Irisstipendiet för ”framåtsträvande kvinnor” och beviljats 50 000 kronor för att utveckla ostronodling och gynna kvinnliga aktörer i en annars mansdominerad bransch.

Matavfall i butik – från ickefråga till miljöfråga i fokus

Matavfall i butik – från ickefråga till miljöfråga i fokus

Nyheter   •   Apr 24, 2018 08:30 CEST

Det senaste decenniet har frågan om matavfall förändrats från att ha varit en ”ickefråga” till en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln. Nu ska forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och Linnéuniversitetet i ett projekt som leds av SCB studera denna förändring för att förstå hur den skedde och vilka nyckelfaktorer, aktörer och drivkrafter som ligger bakom.

IVL-forskare huvudförfattare i IPCC:s sjätte utvärdering

Nyheter   •   Apr 23, 2018 08:03 CEST

Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, är utsedd till en av huvudförfattarna i IPCC:s nästa utvärderingsrapport. Hon kommer att arbeta med kapitlet som handlar om åtgärder för minskad klimatpåverkan från byggnader.