Skip to main content

Taggar

IVL Svenska Miljöinstitutet 40 luftföroreningar 24 utsläpp 11 konsumtion 11 klimatpåverkan 11 transporter 9 stadsmiljö 9 återvinning 9 Cirkulär ekonomi 8 Energimyndigheten 8 Kina 8 styrmedel 7 innemiljö 7 Östersjön 7 kemikalier 7 övergödning 7 trafik 7 mobilitet 6 hälsa 6 avfall 6 paris 6 utsläppshandel 6 arbetsmiljö 6 miljöpåverkan 6 sjöfart 6 Nordiska ministerrådet 5 Almedalen 5 digitalisering 5 klimatanpassning 5 Naturvårdsverket 5 växthusgaser 5 havsmiljö 5 läkemedelsrester 5 Fossilfritt Sverige 5 elbilar 5 vattenrening 5 Sveriges kommuner 4 vattenkvalitet 4 Internet of things 4 klimatmöte 4 Vinnova 4 ekosystemtjänster 4 hållbarhet 4 upphandling 4 Resource 4 energieffektivisering 4 klimat 4 AFA Försäkring 4 Svensk Försäkring 4 miljöteknik 4 jordbruk 4 sensorer 4 innovation 4 PFAS 4 miljözoner 4 livscykelanalys 4 partiklar 3 cop21 3 brandskum 3 Byggnader 3 marknära ozon 3 läkemedel 3 biodrivmedel 3 Plast 3 luftkvalitet 3 renovering 3 dricksvatten 3 städer 3 klimatutsläpp 3 Göteborg 3 utsläppsrätter 3 ekosystem 3 reningsteknik 3 Region Gotland 3 luft 3 matavfall 3 energisystem 3 avloppsreningsverk 3 Återanvändning 3 klimatpolitik 3 Göteborgs Stad 3 klimatförhandlingar 3 LoV-IoT 3 kartläggning 3 Karolina Skog 3 ozon 3 tvågradersmålet 3 luftmiljö 3 Hammarby Sjöstadsverk 3 Arlanda 3 mikroplast 3 biltrafik 3 KTH 3 högfluorerade ämnen 3 klimatförändringar 3 reningsverk 3 biobränsle 3 dieselbilar 3 alby 2 livsstil 2 kontor 2 energitjänster 2 EU-projekt 2 Storsudret 2 miljödeklarationer 2 EU 2 Smart City Sweden 2 energieffektiv renovering 2 elbilsbatterier 2 mjukgörare 2 föroreningar 2 sjöpung 2 Gotland 2 sjukvård 2 utsläppsminskningar 2 skogsindustri 2 infrastruktur 2 sanering 2 bilar 2 sot 2 produkter 2 miljö 2 regeringen 2 Blomquist 2 Från vetenskap till verklighet 2 koldioxidmarknader 2 teknik 2 klimatarbete 2 matsvinn 2 modellering 2 fosfor 2 stadsutveckling 2 upprustning 2 Nordic Energy Technology Perspectives 2 vatten 2 miljönytta 2 Återbruk 2 pfos 2 klimatmål 2 kosmetika 2 testbädd 2 bilpooler 2 bostadsbyggande 2 kommuner 2 UNECE 2 industri 2 membranteknik 2 Miljöväder 2 IVL 2 klimatkrav 2 USA 2 50-årsjubileum 2 Horisont 2020 2 enkät 2 arbetsskador 2 50 år 2 industriell symbios 2 dagvatten 2 östersjöveckan 2 Cityfied 2 hållbar stadsutveckling 2 Klimatkontot 2 rankning 2 Konsumentverket 2 CLRTAP 2 biogas 2 mark 2 miljögifter 2 klimatmålet 2 Indien 2 mistra indigo 2 stadsluft 2 parkeringsplatser 2 Grön Bostad 2 farliga ämnen 2 Publishingpriset 2 Lysekil 2 handel 2 källor 2 risker 2 Byggmaterialindustrierna 2 EPD 2 fastighetsägare 2 personbilar 2 klimatomställning 2 vattenbrist 2 Refresh 2 FN 2 bonus-malus 2 Resources for the Future 2 klimatavtal 2 miljömål 2 Fossil Free Fuels 2 riskbedömning 2 jubileumsskrift 2 massaindustri 1 effekter 1 höstbudget 1 Basta 1 ledningsnät 1 Jordbruksverket 1 Kemikalieinspektionen 1 svavel 1 antibiotika 1 social hållbarhet 1 Universeum 1 Stockholms hamnar 1 byggprodukter 1 miljöanpassat byggande 1 klimatgaser 1 miljölagstiftning 1 barns hälsa 1 digitala tjänster 1 klimatfinansiering 1 miljökrav 1 Miljöbyggnad 1 skatteregler 1 Leed 1 förtätning 1 hälsorisker 1 byggarbetsmiljösamordnare 1 miljöinformation 1 teknikutveckling 1 miljöövervakning 1 Framtidsutsikter 1 Boverket 1 förmånsvärde 1 Formas 1 guizhou 1 GU 1 bilbesiktningen 1 beteende 1 bostadsområde 1 Statistiska Centralbyrån 1 affärsutveckling 1 östersjöfisk 1 fuktskador 1 tankstationer 1 fordonsindustrin 1 förskolor 1 kväve 1 hygienartiklar 1 samhällsfunktioner 1 Linnéuniversitetet 1 samhällsekonomi 1 smarta elnät 1 bebyggelse 1 järnmalmsgruva 1 stålindustri 1 solel 1 CIO Awards 1 grön produktion 1 trängselskatt 1 sidoevent 1 livsmedelshandel 1 Trafikverket 1 grundvatten 1 kallinge 1 kedjeföretag 1 butikskedjor 1 miljöbilsdefinition 1 kilometerskatt 1 Business Region Göteborg 1 fordonsbranschen 1 NOx 1 energieffektiva byggnader 1 pappersindustri 1 substitution 1 Stockholmshem 1 miljökonsult 1 närproducerad 1 bildtävling 1 byggsektor 1 nollutsläpp 1 testbäddar 1 producenter 1 expertgrupp 1 swedavia 1 ELAN 1 Donald Trump 1 kväveoxider 1 UNEP 1 fossilfritt 1 förmånsbilar 1 våtmarker 1 resiliens 1 forskningsprogram 1 tekniktrender 1 regeringsförklaringen 1 kvävedioxid 1 f3 1 älvar 1 lätta lastbilar 1 EU ETS 1 produktionssystem 1 övning 1 kriterier 1 miljökonsekvensbeskrivning 1 norman 1 tillverkande industri 1 parkeringstal 1 Framtidens forskningsledare 1 Vattenmyndigheten 1 indigo 1 hållbart boende 1 gränsvärden 1 miljömäktigaste 1 materialåtervinning 1 fiskfoder 1 livscykelperspektiv 1 miljöfarliga ämnen 1 konstgräsplaner 1 stadsodling 1 Clean Shipping Index 1 Bas-P 1 Bas-U 1 biståndsorganisationer 1 hållbarhetsmål 1 innovationstävling 1 Linero 1 miljöföroreningar 1 länsstyrelsen Västmanland 1 hälsoeffekter 1 hållbar mobilitet 1 kommunrankning 1 Chalmersfastigheter 1 tryggare 1 MBR 1 smarta material 1 PFOA 1 arbetsmiljöforskning 1 Tenant and Partner 1 IoT 1 Sveriges snyggaste kontor 1 Utmaningsdriven innovation 1 forskningsstation 1 stålindustrin 1 klimatmötet 1 hormoner 1 eldrivna fordon 1 iq samhällsbyggnad 1 havsvatten 1 marin forskning 1 EU:s strukturfonder 1 Sustainable Innovation 1 Henriksdals reningsverk 1 processintegration 1 avsaltning 1 vägtrafik 1 fiskbestånden 1 Anders Roth 1 extremväder 1 motståndskraft 1 Astmadagen 1 hackathon 1 Tillståndet i miljön 1 byggvarudeklaration 1 blå tillväxt 1 Marin Biogas 1 smarta städer 1 miljövinster 1 sakernas internet 1 megastäder 1 SPIMFAB 1 biokol 1 akvakultur 1 odlingar 1 riskbedömningar 1 reseavdrag 1 Euro 6 1 begagnathandel 1 skyddsåtgärder 1 kallak 1 flersbostadshus 1 innovationsledning 1 luftmätningar 1 internationella avtal 1 självkörande bilar 1 PM2.5 1 realtidsdata 1 bilresande 1 Green Gothenburg 1 Vinnter 1 Envirobase 1 Katarina Luhr 1 black carbon 1 svaveldioxid 1 E2B2 1 policyåtgärder 1 remote sensing 1 odlingssystem 1 översiktsplaner 1 inredningsprodukter 1 reningstekniker 1 vattenmiljöer 1 reformförslag 1 kontorinredning 1 andelsjordbruk 1 Thingworx 1 avfallsförebyggande 1 kollaborativ ekonomi 1 nudging 1 fiberbankar 1 Karolinska insitutet 1 sustainable development goals 1 Uppsala Vatten och Avfall 1 ljusbilder 1 oljeföroreningar 1 slamlagring 1 kustnära fiske 1 matbanker 1 livsmedelsbanker 1 egp 1 europeaid 1 växtfilter 1 benzen 1 luftövervakning 1 bränsleskatter 1 båtskrov 1 virtuell modell 1 energisystemanalys 1 times-modellen 1 arbetsmiljörisker 1 klimatpolitiska styrmedel 1 läkemedelsrening 1 IMCG 1 länsstyrelsen Stockholm 1 cirkulära affärsmodeller 1 construction climate challenge 1 järn- och stålproduktion 1 fossilt kol 1 hallå konsument 1 fossilfrihet 1 social hänsyn 1 markus wråke 1 eco-governance 1 hälsoskadliga partiklar 1 SVT Opinion 1 dieselgate 1 Mistra Future Fashion 1 energy scenario for sweden 2050 1 swedish long-term low carbon scenario 1 Klimatklivet 1 2-gradersmålet 1 magnetiska mikrosfärer 1 förnybara energisystem 1 energiscenario 1 mission innovation 1 långdistanstransport 1 deltagandeprocesser 1 FN:s hållbarhetsmål 1 dialog för en hållbar stadsutveckling 1 spridningsvägar 1 eBVD2015 1 klimatavtalet 1 Strandparken 1 närsalter 1 Raisioagro 1 Bright Water Fish 1 Integrerad akvakultur – Innovativt marint produktionssystem 1 Smart resilience indicators for critical infrastructures 1 Towards cleaner air 1 plastproduktion 1 Parisavtalet 1 Aktuell Hållbarhet 1 NEW InnoNet 1 ELV-direktivet 1 WEEE-direktivet 1 mätkampanj 1 utsläppsfusk 1 miljöberäkning 1 Urbanmätnätet 1 IoT Sverige 1 reduktionsplikt 1 Kemikaliecentrum 1 kemikaliesmart förskola 1 Johannesbergsskolan 1 Bortom-BNP 1 LIFE IP Rich Waters 1 fosforläckage 1 luftkonventionen 1 FN:s luftvårdskonvention 1 Mistra Terra Clean 1 porösa material 1 fossil diesel 1 Stockholm Vatten och Avfall 1 EU-ETS 1 miljödifferentierade avgifter 1 havsodlingar 1 bränslebytet 1 cikrulär ekonomi 1 substitutionscentrum 1 Chalmers Science Park 1 leverantörskedjor 1 utsläppsregister 1 kväveoxidskatt 1 kväveutsläppsområde 1 Schibsted Media Group 1 The Second Hand Effect 1 bisfenoler 1 Visa alla taggar
Projekt ska visa vägen till fler nollutsläppsfordon i nordiska städer

Projekt ska visa vägen till fler nollutsläppsfordon i nordiska städer

Nyheter   •   Feb 14, 2019 08:30 CET

​Hur sänker vi utsläppen från trafiken i våra städer? Som en del i ett övergripande projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet och leds av Energimyndigheten, kommer IVL undersöka olika möjligheter att snabba på omställningen till fler utsläppsfria fordon och zoner. Arbetet ska resultera i rekommendationer och förslag på hur nordiska städer kan arbeta vidare med frågan.

Kilometerskatt för personbilar kan bli verklighet innan 2030

Kilometerskatt för personbilar kan bli verklighet innan 2030

Nyheter   •   Feb 01, 2019 15:12 CET

Inom tio år kommer en kilometerskatt på personbilar att vara införd. Det tror den expertpanel som IVL Svenska Miljöinstitutet tillfrågat i ett forskningsprojekt som undersöker nya styrmedel på transportområdet.

Byggarbetsmiljösamordnare – hur kan deras effektivitet öka och arbetsmiljön bli säkrare?

Byggarbetsmiljösamordnare – hur kan deras effektivitet öka och arbetsmiljön bli säkrare?

Nyheter   •   Jan 30, 2019 08:30 CET

På byggarbetsplatser finns det ofta många olika yrkesgrupper och arbetsmiljön är komplex. Sedan tio år tillbaka kräver Arbetsmiljöverket att särskilda samordnare ansvarar för arbetsmiljön vid planering och utförande av arbetet. Forskare vid IVL ska nu utvärdera dessa roller för att öka förståelsen för hur ett fungerande arbetsmiljöarbete kan bidra till att minska risken för tillbud och skador.

Nytt projekt utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Nytt projekt utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Nyheter   •   Jan 25, 2019 08:30 CET

I arbetet med att ställa om till cirkulär ekonomi har det visat sig att upphandling som premierar cirkulära materialflöden kan vara ett effektivt sätt att spara resurser och minska mängden avfall. IVL ska i ett projekt dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier har prövats. Arbetet ska ligga till grund för fortsatt utveckling på området.

Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning

Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning

Nyheter   •   Jan 23, 2019 08:30 CET

För fjärde gången genomför nu IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Syftet är att undersöka hur långt kommunerna har kommit och resultaten kommer att ligga till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete.

Projekt utvärderar förebyggande av avfall

Nyheter   •   Jan 17, 2019 09:47 CET

Trots att det i flera år har funnits prioriterade mål om att minska mängden avfall så ökar avfallsmängderna inom flera kategorier. Det finns dock exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga avfall inom olika verksamheter. IVL ska i ett projekt som finansieras genom programmet Resource utvärdera lyckade exempel vars erfarenheter kan ligga till grund för ett utökat arbete inom området.

Butikskedjors arbetsmiljöarbete under lupp

Nyheter   •   Jan 11, 2019 10:30 CET

Vad krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i kedjeföretag inom handeln? En utmaning är att ramarna för arbetsmiljöarbetet ofta sätts centralt och sen ska tillämpas i butiker som kan vara spridda runt om i landet. I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet studera hur arbetsmiljöarbetet i kedjeföretag kan förbättras och bli effektivare.

IVL:s klimatförhandlingsexpert om COP24 i Katowice: ”Det finns förutsättningar för dramatik”

IVL:s klimatförhandlingsexpert om COP24 i Katowice: ”Det finns förutsättningar för dramatik”

Nyheter   •   Nov 30, 2018 09:00 CET

Den 2-14 december träffas världens länder i Katowice, Polen för klimatmötet COP24. Det har stor betydelse för klimatavtalets genomförande att parterna lyckas enas. En känslig fråga är hur ansvaret för utsläppsminskningar ska fördelas mellan utvecklade länder och utvecklingsländer. ”Det finns förutsättningar för dramatik”, skriver IVL:s klimatförhandlingsexpert Kenneth Möllersten i en kommentar.

Kostnadsfri hjälp för klimatsmart byggande

Kostnadsfri hjälp för klimatsmart byggande

Nyheter   •   Nov 30, 2018 08:00 CET

Nya klimatkrav vid nybyggnation kan innebära stora svårigheter för kommuner och mindre företag. Men det finns hjälp att få: Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, som är både kostnadsfritt och lätt att använda. Nu erbjuds företag och organisationer i Stockholmsregionen att få lära sig det – gratis.

Sverige når långt över målen för återvinning av förpackningar

Sverige når långt över målen för återvinning av förpackningar

Nyheter   •   Nov 19, 2018 08:48 CET

Sveriges befolkning är bra på att lämna förpackningar till återvinning. Målet för hur mycket som ska återvinnas kommer att höjas 2020 – men svenskarna har redan passerat det höjda målet med råge. Det visar rapporten Sveriges återvinning av förpackningar och tidningar 2017.

Internationellt möte om utsläppsregister

Internationellt möte om utsläppsregister

Nyheter   •   Nov 05, 2018 09:00 CET

Den 5-9 november hålls den internationella PRTR-veckan i Genève, som handlar om utsläppsregister och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. IVL Svenska Miljöinstitutet har en framträdande roll genom både Tina Skårman, som är ordförande i PRTR-protokollet, och Fredrik Hallgren, som ska presentera Internet of Things-projektet LoV-IoT.

Kommentar: Flexibla parkeringstal kan ge billigare bostäder

Kommentar: Flexibla parkeringstal kan ge billigare bostäder

Nyheter   •   Nov 01, 2018 13:09 CET

Boverket presenterade i går en vägledning för hur kommunerna kan använda flexibla parkeringstal som ett verktyg för att skapa en mer hållbar stadsutveckling och effektivisera markanvändningen i städerna. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth menar att det är en viktig fråga för att kunna bygga billigare bostäder.

Kan plasten bli Östersjöns panda?

Kan plasten bli Östersjöns panda?

Nyheter   •   Okt 08, 2018 11:26 CEST

”Inget land gör det man lovat enligt Östersjöplanen.” ”Vi behöver en tydlig indikator om hur fisken mår.” ”Vi kanske får se plasten som havets panda.” Det är några citat hämtade från IVL:s Östersjöseminarium. Allt från bankfolk till äventyrare tog plats på scenen framför de 100 personer som hade samlats i Spårvagnshallarna i Stockholm den 4 oktober.

IVL:s återbrukade kontor tävlar om titeln "Sveriges snyggaste kontor"

IVL:s återbrukade kontor tävlar om titeln "Sveriges snyggaste kontor"

Nyheter   •   Okt 05, 2018 11:48 CEST

Kan vårt nyrenoverade – och till stor del återbrukade – kontor också vara Sveriges snyggaste? IVL Svenska Miljöinstitutets kontor i Göteborg har blivit nominerat i tävlingen Sveriges snyggaste kontor. På kontoret har 70 procent av inredningen och 50 procent av den fasta interiören återbrukats.

Papper, plast eller tyg – experterna om vad du ska tänka på när du väljer påse

Papper, plast eller tyg – experterna om vad du ska tänka på när du väljer påse

Nyheter   •   Okt 02, 2018 11:30 CEST

Vilken påse är bäst för miljön – ska man välja en i plast eller en i papper? Sedan förordningen om plastkassar började gälla för drygt ett år sedan har IVL fått in en mängd frågor, både från konsumenter och från företag som vill göra rätt. Vi bad IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck och LCA-experten Karin Sanne svara på några vanliga frågor.

Debatt: Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas

Debatt: Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas

Nyheter   •   Sep 27, 2018 15:42 CEST

Sverige har chans att utveckla en samlad strategi för att reducera både våra egna och andra länders utsläpp inom EU:s handelssystem. Det skriver Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Jessica Henryson, Westander, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Ny plattform ska öka medvetenheten om matavfall i Kina

Ny plattform ska öka medvetenheten om matavfall i Kina

Nyheter   •   Sep 27, 2018 08:00 CEST

På en konferens i Beijing lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet genom EU-projektet Refresh en ny plattform med fokus på matavfall. Syftet är att genom kunskapsutbyte och samarbete höja medvetenheten om matavfall och underlätta arbetet med att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan. Initiativet kallas ”Save 12.3” och kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Många lärdomar från 50 år av försurningsforskning

Många lärdomar från 50 år av försurningsforskning

Nyheter   •   Sep 26, 2018 13:00 CEST

Försurningen utgjorde länge ett av de största miljöhoten i Europa och Nordamerika. Nedfallet av försurande svavel och kväveföreningar orsakade fiskdöd och andra effekter i många sjöar. Tack vare snabba reaktioner, stora vetenskapliga insatser och internationella överenskommelser kunde hotet avvärjas.

Digitala miljölösningar på export till Chile

Digitala miljölösningar på export till Chile

Nyheter   •   Sep 21, 2018 08:00 CEST

Nu ska Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar realtidshalter av föroreningar i luft och vatten, spridas även internationellt. I dagarna reser deltagare från projektet till Chile för att etablera en testarena och fördjupa det redan pågående samarbetet med chilenska forskare.

IVL blir samarbetspartner till WIPO Green

Nyheter   •   Sep 20, 2018 11:21 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet blir samarbetspartner till WIPO Green. Organisationen driver en marknadsplats med syfte att knyta samman företag, innovatörer och investerare för att accelerera spridningen och utvecklingen av miljöteknik.