Skip to main content

Taggar

IVL Svenska Miljöinstitutet 34 luftföroreningar 24 utsläpp 10 konsumtion 10 klimatpåverkan 9 återvinning 8 stadsmiljö 8 Kina 8 övergödning 7 kemikalier 7 trafik 7 styrmedel 7 transporter 7 Östersjön 7 Cirkulär ekonomi 7 innemiljö 7 hälsa 6 Energimyndigheten 6 mobilitet 6 paris 6 utsläppshandel 6 miljöpåverkan 6 sjöfart 6 Naturvårdsverket 5 Fossilfritt Sverige 5 havsmiljö 5 växthusgaser 5 vattenrening 5 läkemedelsrester 5 digitalisering 5 Almedalen 5 ekosystemtjänster 4 avfall 4 klimatanpassning 4 miljöteknik 4 energieffektivisering 4 arbetsmiljö 4 Nordiska ministerrådet 4 Vinnova 4 Internet of things 4 vattenkvalitet 4 livscykelanalys 4 klimat 4 innovation 4 sensorer 4 PFAS 4 hållbarhet 4 jordbruk 4 biodrivmedel 3 reningsverk 3 luftkvalitet 3 LoV-IoT 3 miljözoner 3 klimatpolitik 3 Återanvändning 3 cop21 3 högfluorerade ämnen 3 elbilar 3 Göteborgs Stad 3 dieselbilar 3 dricksvatten 3 avloppsreningsverk 3 Göteborg 3 biobränsle 3 partiklar 3 läkemedel 3 städer 3 klimatutsläpp 3 Plast 3 utsläppsrätter 3 matavfall 3 Arlanda 3 Karolina Skog 3 marknära ozon 3 luft 3 ozon 3 reningsteknik 3 brandskum 3 upphandling 3 Region Gotland 3 klimatmöte 3 tvågradersmålet 3 Svensk Försäkring 3 renovering 3 ekosystem 3 Hammarby Sjöstadsverk 3 KTH 3 energisystem 3 mikroplast 3 Sveriges kommuner 3 klimatförändringar 2 IVL 2 dagvatten 2 östersjöveckan 2 Återbruk 2 mark 2 regeringen 2 Cityfied 2 Fossil Free Fuels 2 energieffektiv renovering 2 pfos 2 EPD 2 sjöpung 2 Byggnader 2 AFA Försäkring 2 Storsudret 2 mistra indigo 2 klimatmål 2 klimatarbete 2 Klimatkontot 2 industri 2 infrastruktur 2 upprustning 2 50 år 2 hållbar stadsutveckling 2 Miljöväder 2 sjukvård 2 Nordic Energy Technology Perspectives 2 Gotland 2 matsvinn 2 koldioxidmarknader 2 livsstil 2 Publishingpriset 2 elbilsbatterier 2 kontor 2 Indien 2 energitjänster 2 FN 2 klimatomställning 2 vattenbrist 2 EU 2 miljögifter 2 parkeringsplatser 2 miljö 2 klimatavtal 2 källor 2 Byggmaterialindustrierna 2 fastighetsägare 2 Refresh 2 miljömål 2 riskbedömning 2 bonus-malus 2 Resources for the Future 2 biogas 2 alby 2 teknik 2 EU-projekt 2 klimatförhandlingar 2 sanering 2 föroreningar 2 mjukgörare 2 Smart City Sweden 2 bostadsbyggande 2 kosmetika 2 skogsindustri 2 sot 2 produkter 2 kommuner 2 kartläggning 2 Blomquist 2 Från vetenskap till verklighet 2 fosfor 2 modellering 2 stadsutveckling 2 USA 2 Resource 2 miljönytta 2 testbädd 2 bilpooler 2 vatten 2 UNECE 2 biltrafik 2 membranteknik 2 Horisont 2020 2 luftmiljö 2 industriell symbios 2 50-årsjubileum 2 Konsumentverket 2 CLRTAP 2 stadsluft 2 Lysekil 2 bilar 2 klimatmålet 2 farliga ämnen 2 jubileumsskrift 2 risker 2 miljödeklarationer 2 enkät 2 trähus 1 trähusbyggande 1 exploatering 1 skräp 1 återvinningscentraler 1 miljömärkning 1 avloppsvatten 1 affärsmodeller 1 mobilitetsexpert 1 massaindustri 1 effekter 1 höstbudget 1 Basta 1 ledningsnät 1 Jordbruksverket 1 Kemikalieinspektionen 1 svavel 1 antibiotika 1 social hållbarhet 1 Universeum 1 Stockholms hamnar 1 byggprodukter 1 miljöanpassat byggande 1 klimatgaser 1 miljölagstiftning 1 barns hälsa 1 digitala tjänster 1 miljökrav 1 Miljöbyggnad 1 skatteregler 1 Leed 1 förtätning 1 hälsorisker 1 miljöinformation 1 teknikutveckling 1 miljöövervakning 1 Framtidsutsikter 1 Boverket 1 förmånsvärde 1 Formas 1 guizhou 1 GU 1 bilbesiktningen 1 beteende 1 bostadsområde 1 Statistiska Centralbyrån 1 affärsutveckling 1 östersjöfisk 1 fuktskador 1 tankstationer 1 fordonsindustrin 1 förskolor 1 kväve 1 hygienartiklar 1 samhällsfunktioner 1 Linnéuniversitetet 1 samhällsekonomi 1 smarta elnät 1 bebyggelse 1 järnmalmsgruva 1 stålindustri 1 solel 1 CIO Awards 1 grön produktion 1 trängselskatt 1 rankning 1 sidoevent 1 livsmedelshandel 1 Trafikverket 1 grundvatten 1 kallinge 1 miljöbilsdefinition 1 Business Region Göteborg 1 fordonsbranschen 1 NOx 1 energieffektiva byggnader 1 pappersindustri 1 substitution 1 Stockholmshem 1 miljökonsult 1 närproducerad 1 bildtävling 1 nollutsläpp 1 testbäddar 1 producenter 1 expertgrupp 1 swedavia 1 ELAN 1 Donald Trump 1 kväveoxider 1 UNEP 1 fossilfritt 1 förmånsbilar 1 våtmarker 1 resiliens 1 forskningsprogram 1 tekniktrender 1 regeringsförklaringen 1 kvävedioxid 1 f3 1 älvar 1 klimatkrav 1 lätta lastbilar 1 EU ETS 1 produktionssystem 1 övning 1 kriterier 1 miljökonsekvensbeskrivning 1 norman 1 parkeringstal 1 Framtidens forskningsledare 1 Vattenmyndigheten 1 indigo 1 hållbart boende 1 gränsvärden 1 miljömäktigaste 1 materialåtervinning 1 fiskfoder 1 livscykelperspektiv 1 miljöfarliga ämnen 1 konstgräsplaner 1 stadsodling 1 Clean Shipping Index 1 biståndsorganisationer 1 Grön Bostad 1 hållbarhetsmål 1 innovationstävling 1 Linero 1 miljöföroreningar 1 länsstyrelsen Västmanland 1 hälsoeffekter 1 kommunrankning 1 Chalmersfastigheter 1 tryggare 1 MBR 1 smarta material 1 PFOA 1 arbetsmiljöforskning 1 Tenant and Partner 1 IoT 1 Sveriges snyggaste kontor 1 Utmaningsdriven innovation 1 forskningsstation 1 stålindustrin 1 klimatmötet 1 hormoner 1 eldrivna fordon 1 iq samhällsbyggnad 1 havsvatten 1 marin forskning 1 EU:s strukturfonder 1 Sustainable Innovation 1 Henriksdals reningsverk 1 processintegration 1 avsaltning 1 vägtrafik 1 fiskbestånden 1 Anders Roth 1 motståndskraft 1 Astmadagen 1 hackathon 1 Tillståndet i miljön 1 byggvarudeklaration 1 blå tillväxt 1 Marin Biogas 1 smarta städer 1 miljövinster 1 sakernas internet 1 megastäder 1 SPIMFAB 1 biokol 1 akvakultur 1 odlingar 1 riskbedömningar 1 reseavdrag 1 Euro 6 1 begagnathandel 1 skyddsåtgärder 1 kallak 1 flersbostadshus 1 innovationsledning 1 luftmätningar 1 internationella avtal 1 självkörande bilar 1 PM2.5 1 realtidsdata 1 bilresande 1 Green Gothenburg 1 Vinnter 1 Envirobase 1 Katarina Luhr 1 black carbon 1 svaveldioxid 1 E2B2 1 policyåtgärder 1 remote sensing 1 odlingssystem 1 översiktsplaner 1 inredningsprodukter 1 reningstekniker 1 vattenmiljöer 1 reformförslag 1 kontorinredning 1 andelsjordbruk 1 Thingworx 1 kollaborativ ekonomi 1 nudging 1 fiberbankar 1 Karolinska insitutet 1 sustainable development goals 1 Uppsala Vatten och Avfall 1 ljusbilder 1 oljeföroreningar 1 slamlagring 1 kustnära fiske 1 matbanker 1 livsmedelsbanker 1 egp 1 europeaid 1 växtfilter 1 benzen 1 luftövervakning 1 bränsleskatter 1 båtskrov 1 virtuell modell 1 energisystemanalys 1 times-modellen 1 klimatpolitiska styrmedel 1 läkemedelsrening 1 IMCG 1 länsstyrelsen Stockholm 1 cirkulära affärsmodeller 1 construction climate challenge 1 järn- och stålproduktion 1 fossilt kol 1 hallå konsument 1 fossilfrihet 1 social hänsyn 1 markus wråke 1 eco-governance 1 hälsoskadliga partiklar 1 SVT Opinion 1 dieselgate 1 Mistra Future Fashion 1 energy scenario for sweden 2050 1 swedish long-term low carbon scenario 1 Klimatklivet 1 2-gradersmålet 1 magnetiska mikrosfärer 1 förnybara energisystem 1 energiscenario 1 mission innovation 1 långdistanstransport 1 deltagandeprocesser 1 FN:s hållbarhetsmål 1 dialog för en hållbar stadsutveckling 1 spridningsvägar 1 eBVD2015 1 klimatavtalet 1 Strandparken 1 närsalter 1 Raisioagro 1 Bright Water Fish 1 Integrerad akvakultur – Innovativt marint produktionssystem 1 Smart resilience indicators for critical infrastructures 1 Towards cleaner air 1 plastproduktion 1 Parisavtalet 1 Aktuell Hållbarhet 1 NEW InnoNet 1 ELV-direktivet 1 WEEE-direktivet 1 mätkampanj 1 utsläppsfusk 1 miljöberäkning 1 Urbanmätnätet 1 IoT Sverige 1 reduktionsplikt 1 Kemikaliecentrum 1 kemikaliesmart förskola 1 Johannesbergsskolan 1 Bortom-BNP 1 LIFE IP Rich Waters 1 fosforläckage 1 luftkonventionen 1 FN:s luftvårdskonvention 1 Mistra Terra Clean 1 porösa material 1 fossil diesel 1 Stockholm Vatten och Avfall 1 EU-ETS 1 miljödifferentierade avgifter 1 havsodlingar 1 bränslebytet 1 cikrulär ekonomi 1 substitutionscentrum 1 Chalmers Science Park 1 leverantörskedjor 1 utsläppsregister 1 kväveoxidskatt 1 kväveutsläppsområde 1 Schibsted Media Group 1 The Second Hand Effect 1 bisfenoler 1 Environment International 1 leasingcykel 1 socioekonomiska fördelar 1 batteritillverkning 1 byggområdet 1 Ecoloop 1 energimodellering 1 IVL Svenska Miljöinstiutet 1 Visa alla taggar
Internationellt möte om utsläppsregister

Internationellt möte om utsläppsregister

Nyheter   •   Nov 05, 2018 09:00 CET

Den 5-9 november hålls den internationella PRTR-veckan i Genève, som handlar om utsläppsregister och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. IVL Svenska Miljöinstitutet har en framträdande roll genom både Tina Skårman, som är ordförande i PRTR-protokollet, och Fredrik Hallgren, som ska presentera Internet of Things-projektet LoV-IoT.

Kommentar: Flexibla parkeringstal kan ge billigare bostäder

Kommentar: Flexibla parkeringstal kan ge billigare bostäder

Nyheter   •   Nov 01, 2018 13:09 CET

Boverket presenterade i går en vägledning för hur kommunerna kan använda flexibla parkeringstal som ett verktyg för att skapa en mer hållbar stadsutveckling och effektivisera markanvändningen i städerna. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth menar att det är en viktig fråga för att kunna bygga billigare bostäder.

Kan plasten bli Östersjöns panda?

Kan plasten bli Östersjöns panda?

Nyheter   •   Okt 08, 2018 11:26 CEST

”Inget land gör det man lovat enligt Östersjöplanen.” ”Vi behöver en tydlig indikator om hur fisken mår.” ”Vi kanske får se plasten som havets panda.” Det är några citat hämtade från IVL:s Östersjöseminarium. Allt från bankfolk till äventyrare tog plats på scenen framför de 100 personer som hade samlats i Spårvagnshallarna i Stockholm den 4 oktober.

IVL:s återbrukade kontor tävlar om titeln "Sveriges snyggaste kontor"

IVL:s återbrukade kontor tävlar om titeln "Sveriges snyggaste kontor"

Nyheter   •   Okt 05, 2018 11:48 CEST

Kan vårt nyrenoverade – och till stor del återbrukade – kontor också vara Sveriges snyggaste? IVL Svenska Miljöinstitutets kontor i Göteborg har blivit nominerat i tävlingen Sveriges snyggaste kontor. På kontoret har 70 procent av inredningen och 50 procent av den fasta interiören återbrukats.

Papper, plast eller tyg – experterna om vad du ska tänka på när du väljer påse

Papper, plast eller tyg – experterna om vad du ska tänka på när du väljer påse

Nyheter   •   Okt 02, 2018 11:30 CEST

Vilken påse är bäst för miljön – ska man välja en i plast eller en i papper? Sedan förordningen om plastkassar började gälla för drygt ett år sedan har IVL fått in en mängd frågor, både från konsumenter och från företag som vill göra rätt. Vi bad IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck och LCA-experten Karin Sanne svara på några vanliga frågor.

Debatt: Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas

Debatt: Sveriges klimatpolitik och mål bör breddas

Nyheter   •   Sep 27, 2018 15:42 CEST

Sverige har chans att utveckla en samlad strategi för att reducera både våra egna och andra länders utsläpp inom EU:s handelssystem. Det skriver Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Jessica Henryson, Westander, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Ny plattform ska öka medvetenheten om matavfall i Kina

Ny plattform ska öka medvetenheten om matavfall i Kina

Nyheter   •   Sep 27, 2018 08:00 CEST

På en konferens i Beijing lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet genom EU-projektet Refresh en ny plattform med fokus på matavfall. Syftet är att genom kunskapsutbyte och samarbete höja medvetenheten om matavfall och underlätta arbetet med att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan. Initiativet kallas ”Save 12.3” och kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Många lärdomar från 50 år av försurningsforskning

Många lärdomar från 50 år av försurningsforskning

Nyheter   •   Sep 26, 2018 13:00 CEST

Försurningen utgjorde länge ett av de största miljöhoten i Europa och Nordamerika. Nedfallet av försurande svavel och kväveföreningar orsakade fiskdöd och andra effekter i många sjöar. Tack vare snabba reaktioner, stora vetenskapliga insatser och internationella överenskommelser kunde hotet avvärjas.

Digitala miljölösningar på export till Chile

Digitala miljölösningar på export till Chile

Nyheter   •   Sep 21, 2018 08:00 CEST

Nu ska Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar realtidshalter av föroreningar i luft och vatten, spridas även internationellt. I dagarna reser deltagare från projektet till Chile för att etablera en testarena och fördjupa det redan pågående samarbetet med chilenska forskare.

IVL blir samarbetspartner till WIPO Green

Nyheter   •   Sep 20, 2018 11:21 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet blir samarbetspartner till WIPO Green. Organisationen driver en marknadsplats med syfte att knyta samman företag, innovatörer och investerare för att accelerera spridningen och utvecklingen av miljöteknik.

Klimatförändringar, kemikalier och grön finansiering på IVL:s Östersjöseminarium

Klimatförändringar, kemikalier och grön finansiering på IVL:s Östersjöseminarium

Nyheter   •   Sep 04, 2018 09:26 CEST

Hur förändras Östersjön i en varmare värld? Vilka åtgärder behövs för att komma till rätta med farliga kemikalier och plast och hur påverkar den ökande sjöfarten Östersjön? Det är frågor som kommer att diskuteras på IVL Svenska Miljöinstitutets Östersjöseminarium den 4 oktober.

Läkemedelsrening i fokus när politiker besökte Hammarby Sjöstadsverk

Läkemedelsrening i fokus när politiker besökte Hammarby Sjöstadsverk

Nyheter   •   Aug 29, 2018 09:46 CEST

Miljöminister Karolina Skog och Stockholm stads miljöborgarråd Katarina Luhr besökte i veckan Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. På den unika forsknings- och demonstrationsanläggningen utvecklar IVL tillsammans med andra företag och forskare tekniker för att rena och återanvända avloppsvatten. Ett särskilt fokus för besöket var läkemedelsrening och den forskning som pågår inom området i dag.

​Ny rapport samlar viktigaste åtgärderna för bättre luftvårdsarbete

​Ny rapport samlar viktigaste åtgärderna för bättre luftvårdsarbete

Nyheter   •   Aug 29, 2018 08:00 CEST

Nu släpps rapporten ”Clean Air for a Sustainable Future - Goals and Challenges”, vars rekommendationer togs fram under den internationella luftvårdskonferensen Saltsjöbaden VI tidigare i år.

Snabbt växande städer kan ge dålig luft

Nyheter   •   Aug 23, 2018 08:30 CEST

I takt med att befolkningen ökar och städerna växer i Sverige ökar också risken för att stadsluften försämras. Mer trafik kan ge ökade utsläpp och ventilationen minska när bebyggelsen blir tätare och högre. Men genom strategisk placering av byggnader och vegetation kan de negativa effekterna begränsas eller till och med undvikas helt visar en studie som IVL gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

​De ska hitta lösningar för att magasinera grundvatten på Gotland

​De ska hitta lösningar för att magasinera grundvatten på Gotland

Nyheter   •   Jul 06, 2018 11:20 CEST

Gotland har de senaste åren drabbats av akut vattenbrist vid flera tillfällen. Framförallt är det de södra delarna av ön, Storsudret, som är mest utsatt. Det är ett problem både för dem som bor där men även för regionens utveckling. Det IVL-ledda projektet Testbädd Storsudret har som mål att göra området självförsörjande på vatten. I veckan startade undersökningsarbetet på platsen.

Naturligt organiskt material kan misstas för oljeförorening

Naturligt organiskt material kan misstas för oljeförorening

Nyheter   •   Jul 06, 2018 08:30 CEST

Förekomsten av naturligt organiskt material i jord- och vattenprover kan misstas för oljeförorening. Det visar en forskningsstudie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort med finansiering från SGU. "Om resultatet från analysprover visar eller tolkas fel kan det ha stor betydelse, exempelvis vid beslut om fortsatt övervakning av ett förorenat område", säger Karin Eliaeson på IVL.

Innovationstävlingen Öresundsbron 2.0 avgjord

Innovationstävlingen Öresundsbron 2.0 avgjord

Nyheter   •   Jul 04, 2018 10:21 CEST

Hur skulle Öresundsbron byggas år 2045 med nollutsläpp av växthusgaser? Den frågan ställdes i Naturvårdsverkets innovationstävling och två tävlande lag har under ett års tid arbetat med att ta fram olika lösningar. I samband med ett seminarium i Almedalen fick segrarna ta emot sitt pris av miljöminister Karolina Skog.

Debatt: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval

Debatt: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval

Nyheter   •   Jun 28, 2018 10:45 CEST

En kraftfull satsning på biogas och el är en förutsättning för att nå klimatmålet, men att i nuläget definiera bort alla bensin- och dieselbilar försvårar omställningen. Det skriver IVL:s mobilitetsexperter Mats-Ola Larsson och Anders Roth tillsammans med Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Studie undersöker hur läkemedel bryts ned i slam

Studie undersöker hur läkemedel bryts ned i slam

Nyheter   •   Jun 01, 2018 09:00 CEST

Hur mycket läkemedelsrester bryts ned i slam under lagring? Det ska Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala Vatten och Avfall ta reda på i en ny studie. I veckan lades 430 ton slam ut på marken vid Hovgårdens avfallsanläggning utanför Uppsala.

Gemensamt bolag ska underlätta digitala byggvarudeklarationer

Nyheter   •   Maj 16, 2018 08:00 CEST

I byggbranschen ställs allt högre krav på miljöcertifieringar och miljömärkningar. För att öka takten i digitaliseringen av den miljöinformation som finns om byggmaterial har IVL och Byggmaterialindustrierna bildat det gemensamma bolaget, eBVD i Norden. Det ska underlätta arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och bidra till ett mer miljöanpassat byggande.