Skip to main content

Mat och folkhälsa ur ett 20-årigt perspektiv

Evenemang

13
OCT
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm
  -
Under 20 år i EU har mycket hänt med svensk mathållning och folkhälsa. Bättre kostvanor och mindre rökning har halverat sjuklighet/dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Men andra matrelaterade folkhälsoproblem har ökat; t ex fetma och diabetes. Här belyser vi utvecklingen och diskuterar vad vi kan lära oss av historien för att möta nutidens folkhälsoutmaningar. Välkommen! http://bit.ly/mat-o-halsa

Registrering

Anmäl dig till evenemanget