Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 119 skogsbruk 104 livsmedel 99 miljö 54 klimat 40 landskap 35 skog 28 energi 23 forskning 18 historia 16 inval 13 biobränsle 13 fuel 12 djur 11 ledamöter 10 landsbygd 9 fibre 8 food 8 ledamot 8 politik 6 utbildning 6 eu 6 ekosystem 6 jakt 6 fiske 5 biologisk mångfald 4 trädgård 4 belöningar 4 vatten 4 mat 4 konkurrenskraft 4 vilt 3 teknik 3 framtid 3 litteratur 3 priser 3 kött 3 skarv 3 naturresurser 3 säl 3 bioteknik 3 hälsa 3 mark 3 fisk 3 fiskeripolitik 2 hållbarhet 2 kultur 2 pristagare 2 Afrika 2 kompetens 2 östersjön 2 vetenskap 2 skönhet 2 konst 2 infrastruktur 2 stipendium 2 boskap 2 naturvård 2 GMO 2 lax 2 jubileum 2 näring 2 donation 2 hygien 2 rennäring 2 biomassa 2 risk 2 äganderätt 2 science 2 husdjur 2 dramaten 2 allemansrätt 2 kungen 2 hållbart samhälle 2 climate 2 markanvändning 2 wallenberg 2 offentliga inköp 2 växtförädling 2 hedersledamot 2 gröna näringar 2 nyttoväxter 2 bioekonomi 2 wallenbergprofessur 2 Tandem Forest Values 2 sjukdom 1 professurer 1 landsbygdspolitik 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 flyg 1 vattenkvalitet 1 jord 1 träd 1 kungen40 1 vco 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 kvalitet 1 industri 1 hållbart 1 natur 1 lagstiftning 1 vandring 1 försurning 1 agronom 1 kretslopp 1 vci 1 varg 1 regionalpolitik 1 bioenergi 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 pris 1 slakt 1 urban ecology 1 proposition 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 kompetensutveckling 1 nominering 1 odlingssystem 1 telefoni 1 ekonomi 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 transport 1 fossila bränslen 1 konkurrenskraftsutredningen 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 ekologi 1 artskydd 1 drottningen 1 odling 1 silke 1 partnerskap 1 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 värdekedjor 1 bioenergy 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 golf 1 rening 1 biokompositer 1 religion 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 entreprenör 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 fauna 1 lowe 1 halal 1 wwf 1 förorening 1 bertebos 1 konkurrens 1 ruralities 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 koldioxid 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 salmon 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 flora 1 sei 1 biotech 1 cancer 1 kommunikation 1 Haga 1 fishing 1 torskbestånd 1 professur 1 livsmedelsstrategi 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 rosling 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 hedersledamöter 1 stadsodling 1 ecosystem 1 feed 1 utlysningar 1 green infrastructure 1 växtodling 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 landbygd 1 handel 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 remisser 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 fiskerinäring 1 biodiversitet 1 landskapskonventionen 1 sörlin 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 silviculture 1 export 1 sustainability 1 utsläpp 1 högtidssammankomst 1 fsc 1 rovdjur 1 migration 1 arbete 1 park 1 eko 1 trygghet 1 jägmästare 1 filosofi 1 integrerad odling 1 bistånd 1 fjäll 1 djurskydd 1 häst 1 juridik 1 friluftsliv 1 socioekonomi 1 konsument 1 akvakultur 1 research 1 mångfald 1 försiktighetsprincip 1 växter 1 förnybar el 1 Visa alla taggar

Tag / landskap

Landskapsforum 2018 den 15–16 oktober: Vattnet i det brukade landskapet

Landskapsforum 2018 den 15–16 oktober: Vattnet i det brukade landskapet

Nyheter   •   Aug 23, 2018 12:35 CEST

Vattnet är en gemensam resurs, ett gemensamt ansvar och avgörande för landsbygders och städers utveckling. För att hantera målkonflikter kring vatten behövs helhetstänk, landskapsperspektiv och omfattande samverkan. Här diskuterar vi möjligheter och utmaningar i bruket och förvaltningen av vårt livsviktiga vatten. Anmälan senast 9 okt. Webbsänds! Välkommen! http://bit.ly/landskapsforum-2018

Ny skrift: Utan pengar – inga hagar och ängar (KSLAT 5-2017)

Ny skrift: Utan pengar – inga hagar och ängar (KSLAT 5-2017)

Nyheter   •   Dec 19, 2017 12:08 CET

Ängar och hagar är kulturminnen men också levande natur med rik biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster. Dessa kulturskatter kan bara bevaras genom att brukas. Det förutsätter att bönderna får betalt för de kollektiva nyttigheter som de producerar. Policyinstrument, engagemang, ansvarstagande krävs för att bryta den negativa trenden för våra ängar och hagar. http://bit.ly/kslat-5-2017

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 18:14 CET

​Vid KSLA:s sammankomst 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in. Till Allmänna avdelningen valdes Carl Folke, Lidingö; Per Frankelius, Stockholm; Lena Johansson, Danderyd; Anders Källström, Örnsköldsvik; Nils-Eric Sahlin, Lund; och Birgitta Åhman, Uppsala, samt utländska ledamoten med.dr Gunhild Anker Stordalen, Oslo, Norge.

Konferens: Landskapsforum 2017 – Landskapsperspektiv i fysisk planering

Konferens: Landskapsforum 2017 – Landskapsperspektiv i fysisk planering

Nyheter   •   Mar 06, 2017 16:22 CET

Helhetssyn för hållbara lösningar! Målet med fysisk planering är hållbar samhällsutveckling. En helhetssyn på landskapets potential är grundläggande i diskussioner om hur mark och vattenområden bör användas. Här vill vi dela kunskap och erfarenheter, lyfta intressanta exempel och bygga broar mellan olika aktörer. Avgift: 1500:-. Anm senast 18 april. Välkommen! http://bit.ly/landskapsforum2017

Vingslag över Haga – föreläsningar och vandringar våren 2017

Vingslag över Haga – föreläsningar och vandringar våren 2017

Nyheter   •   Jan 16, 2017 14:25 CET

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Fri entré men föranmälan krävs. Biljetterna släpps åtta dagar före respektive arrangemang. Mer info: http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/vingslag-over-haga/ Välkommen!

Seminarium 7 feb 2017: Multifunktionella landskap

Seminarium 7 feb 2017: Multifunktionella landskap

Nyheter   •   Dec 16, 2016 15:50 CET

Golfanläggningar täcker stora landområden och är en viktig del i landskapet. Anläggningens roll i ett landskapsperspektiv beror på placering, planering och skötsel. Vi visar de möjligheter som multifunktionella golfbanor har; diskutera utmaningar, problem, konflikter – och verktyg för att öka golfanläggningars samhällsnytta. Gratis, obl anmälan senast 31 jan. Välkommen! http://bit.ly/mult-lskp

​Ny skrift! Landskapsforum 2016 (KSLAT 3-2016)

​Ny skrift! Landskapsforum 2016 (KSLAT 3-2016)

Nyheter   •   Okt 14, 2016 16:48 CEST

Landskapsforum 2016 (KSLAT nr 3-2016) är en rapport från konferensen Landskapsforum 2016 i april 2016 där temat var Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar. Textredigering: Anders Esselin, Man & Nature Beställ eller hämta som pdf: hhttp://bit.ly/kslat3-2016

Seminarium: Landskapsforum 2016 – samarbetsnätverk i landskapet 7–8 april

Seminarium: Landskapsforum 2016 – samarbetsnätverk i landskapet 7–8 april

Nyheter   •   Mar 14, 2016 17:11 CET

Landskapet – vår gemensamma resurs och vårt gemensamma ansvar. De olika samarbetsnätverken i landskapet är modellområden, där människor tillsammans söker nya verktyg för att värna helheten. Här vill vi göra lokala och regionala samarbetsnätverk kända, diskutera deras möjligheter och utmaningar, dela kunskap och erfarenheter, och bygga broar mellan olika aktörer. http://bit.ly/landskapforum2016

Dagmar Haase är KSLA:s tredje Wallenberg-professor

Dagmar Haase är KSLA:s tredje Wallenberg-professor

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2016 12:15 CET

Akademien har utsett professor Dagmar Haase, Humboldtuniversitet i Berlin, Tyskland, till innehavare av 2016 års KSLA Wallenbergprofessur, nummer tre i ordningen. Professor Haase kommer att knytas till Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. http://bit.ly/ksla-wall-prof

Symposium: Historiska agrara landskap för samtid och framtid

Symposium: Historiska agrara landskap för samtid och framtid

Nyheter   •   Okt 26, 2015 21:07 CET

Enligt Landskapskonventionen är landskap områden vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Hur har vi människor format landskapen? Vad händer när vi inte kommer överens och hur har vi löst uppkomna konflikter till följd av landskapens multifunktionalitet? Med prof Hans Rosling och prof Sverker Sörlin. Välkommen! http://bit.ly/histlskp

2015 års höstnummer av KSLA Nytt & Noterat

2015 års höstnummer av KSLA Nytt & Noterat

Nyheter   •   Okt 07, 2015 15:34 CEST

KSLA Nytt & Noterat ger information från ett urval av akademiens aktiviteter. Höstnumret 2015 innehåller följande: Rapporter från seminarium om jordbruksstödens effekter och från workshop om skogsbruket och försurning av marker, tips från biblioteket om litteratur om landskapet. Wildlife Estates Label, Enaforsholmskursen, nytt på Barksätter. Remisser, utlysningar, kalendarium. M m.​

Jul- och vinternummer av KSLA Nytt & Noterat

Jul- och vinternummer av KSLA Nytt & Noterat

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2014 10:16 CET

KSLA Nytt & Noterat nr 4-2014 finns ute nu för nedladdning – innehåller info om akademiaktiviteter. T ex insekter, landskapsnod, kompetensutveckling och annat relaterat till skogsbruk, matkommittéexkursion m m. Och våra nya ledamöter och pristagare! Bara att ladda ned!

KSLA har valt in nya ledamöter i Skogsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:28 CET

Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya ledamöter i Skogsavdelningen är Lennart Ackzell, Jönköping; Peter Holmgren, Bogor, Indonesien; Håkan Olsson, Umeå, samt Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom:Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland; Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt Björn Wahlroos, Salo, Finland.

KSLA har valt in nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:26 CET

Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya ledamöter i Jordbruksavdelningen är Pär Bygdeson, Danderyd; Andreas Davelid, Huskvarna; Eva Kaspersson, Stockholm; Per Lindahl, Kristianstad; Ulrik Lovang, Gammalkil, samt Gunnar Palme, Gnesta. Dessutom: Christina Gestrin, Esbo, Finland; Carolyn Glynn, Uppsala/Saginaw (MI), USA, samt Albert Rolland, Saint-Amand-les-Eaux, Frankrike.

KSLA har valt in nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:23 CET

Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya svenska ledamöter i Allmänna avdelningen är Mats Denninger Tystberga; Thomas Hahn, Segeltorp; Jakob Lundberg, Stockholm; Ingrid Petersson, Stockholm; Lisbet Rausing, Sussex, England; Henrik G Smith, och Håkan Tunón, Uppsala. Två utländska ledamöter valdes in: Guðrún Gísladóttir, Reykjavik, Island, och John R Porter, Roskilde, Danmark.

KSLA delar ut priser och belöningar 2015

KSLA delar ut priser och belöningar 2015

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:15 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2015 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut priserna vid akademiens 203:e högtidssammankomst den 28 januari 2015 i Stockholms Stadshus.

Höstens KSLA Nytt & Noterat!

Höstens KSLA Nytt & Noterat!

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2014 08:18 CEST

Ur innehållet: Landsbygdsexpertisens framtid. Bertebospristagaren Philip Lowes ifrågasatte vetenskapens tolkningsföreträde i sitt tal vid Berteboskonferensen... EU 20 år – vattenfrågor i fokus. Vattenfrågorna har fått helt ny tyngd i Sverige genom EU:s vattendirektiv 2000, men mycket återstår att göra… Med mera! http://www.ksla.se/publikationer/ksla-nytt-och-noterat/ksla-nytt-noterat-nr-3-2014/

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat! Nr 2-2014

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat! Nr 2-2014

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2014 07:29 CEST

Ur innehållet: Klimatförändringar och grön tillväxt, hot/möjligheter för svenskt jord- och skogsbruk; Sveriges framtida elförsörjning, ett samtal om Sveriges kommande investeringar i elproduktion; Landskapsnod för dialog, jord- och skogsbruk måste delta i diskussionen; Myndigheterna kring skogen, ökad komplexitet = ökat antal intressenter; http://bit.ly/ksla-nytt-2-2014

A changing climate – how does it affect Swedish possibilities for green economic growth?

A changing climate – how does it affect Swedish possibilities for green economic growth?

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2014 09:27 CEST

A follow up on the IPCC report on impacts, adaptation and vulnerability of climate change. We will discuss opportunities and threats of climate change in relation to Swedish agriculture and forestry, highlighting the chapter on food production systems and food security as well as the regional chapter for Europe. Seminar Friday 16 May, 9.00 AM, at KSLA. http://bit.ly/OUqZfl Welcome!

Ny KSLA Nytt & Noterat!

Ny KSLA Nytt & Noterat!

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2014 09:18 CEST

Vårnumrets innehåll: Makten över marken, Mat, pris och mervärden, Skogsnäringens värdekedjor, Landskap, Parfym, Att rädda havet… m m. Ladda ner här: http://bit.ly/1sEgyfe