Skip to main content

Seminarium 12 dec: Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet

Nyhet   •   Okt 31, 2016 09:27 CET

Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet 12 december

Syftet med detta seminarium är att belysa bioekonomin som en möjlig väg mot ökad försörjningstrygghet vad gäller livsmedel och svensk industri i allmänhet. Utgångspunkten är råvaruproduktionen inom jordbruket, men vi gör också kopplingen till skogsbruket och avfallshantering.

Bioekonomin möjliggör förbättrad försörjningstrygghet genom nya affärsmodeller för utveckling av Sveriges skogs- och lantbruk. Utvecklingen av nya affärsmodeller bygger på förståelse för drivkrafter inom politiken, näringen och i samhället, samt en förståelse för behoven längs värdekedjan. Strategier för att öka marknadsandelarna för biobaserade produkter behöver utgå från omvärldsanalys för att få insikter i hur drivkrafter och behov förändras i en framväxande bioekonomi.

Under seminariet kommer vi att diskutera hur de mest lönsamma alternativen ser ut, i ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv. Vi får också en inblick i hur man i Danmark utformar strategier för ökad jordbruksproduktion med minskad negativ miljöpåverkan; nya produkter ska tas fram för nya marknader, men inte på bekostnad av matproduktionen.

Idag diskuteras en rad alternativa användningsområden för biomassa från jord- och skog. I detta seminarium lyfter vi:

  • Hur utvecklas den politiska agendan?
  • Vad är spekulationer, vad är önskvärt, och vad är realitet för olika aktörer? Hur kan förädlingen till nya produkter och råvaror integreras i dagens produktion?
  • Hur kan vi finna och utveckla samverkan och synergier? Hur kan olika produktionsprocesser vara komplementära snarare än konkurrerande?
  • Hur kan utvecklingen av olika styrmedel, stöd och bidrag komma att se ut? Vilka behov finns och hur styr vi ditåt på effektivaste sätt? Utvecklingsstöd, forskning m.m.

Moderatorer: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen Group, och Mia Iwarsson Wide, programchef, Skogsbränsle Skogforsk

Tid: Måndag 12 december 2016 kl 9.30–14.30

Plats: Kung. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Avgift: Gratis men obligatorisk anmälan

Anmälan: Senast 6 december

Seminariet webbsänds! Ingen anmälan behövs för att följa sändningen.

VÄLKOMMEN!

Till anmälan

Till mer information och program

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy