Skip to main content

Seminarium 5/5: Åtgärder mot Östersjöns övergödning – fiasko eller framgång?

Nyhet   •   Mar 09, 2020 15:37 CET

Miljötillståndet i Östersjön har debatterats i över ett halvsekel. Först gällde diskussionen främst giftutsläpp och tillståndet för sälar och örnar. Efter den internationella överenskommelsen till skydd för Östersjöns marina miljö, Helsingforskonventionen (ratificerad 1980), sattes kraftfulla åtgärder in mot utsläppen av miljögifter som tungmetaller, DDT och PCB. Detta ledde till gradvis sjunkande giftkoncentrationer i miljön, samt förbättrad hälsa och populationstillväxt för sälar och örnar. Alla giftproblem är inte lösta, men riktningen inger förtroende.

I media rapporteras ofta om hur utsläpp av avloppsvatten och avrinning från jordbruksmark leder till att Östersjöns miljö blir allt mer fördärvad. Är situationen, trots alla miljardsatsningar på reningsverk och åtgärder inom jordbruket, verkligen så dyster? Hur ska vi då kunna nå FAO:s mål om fördubblad matproduktion till 2050? Och hur påverkar klimatförändringen situationen?

Seminariet, som anordnas av KSLA:s Östersjökommitté, belyser hur övergödningen påverkat innanhavets ekosystem, hur tillförseln av växtnäringsämnen till havet utvecklats långsiktigt, hur näringstillgången i havet förändrats, samt vad de areella näringarna gör för att minska förlusterna av växtnäringsämnen till Östersjön.

Var
KSLA, Drottninggatan 95B, Stockholm

När
den 5 maj kl 10.00–16.30

Mer info & Registrering

Välkommen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KSLA om det nya Coronaviruset

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.