Skip to main content

Seminarium 8 mars: Jordbrukets metanutsläpp – hur stora och hur viktiga är de?

Nyhet   •   Feb 27, 2017 08:41 CET

2017-03-08 Jordbrukets metanutsläpp. Foto: Ylva Nordin.

Om matproduktionens metanutsläpp med fokus på idisslarnas bidrag och möjliga åtgärder för att minska utsläppen. En viktig fråga är hur man kan jämföra klimateffekten hos metan, som är en kortlivad växthusgas, med koldioxid, som är en långlivad växthusgas. Seminariet webbsänds. Mer info: http://bit.ly/jordbruk-metan

Metan har plats nummer två i utsläppsligan av världens växthusgaser. Enligt den senaste utvärderingsrapporten från FN:s klimatpanel IPCC har metan bidragit med 16 procent av de totala utsläppen under de första tio åren på 2000-talet. Under denna period stod koldioxid för 76 procent av växthusgasutsläppen.

Metanutsläppen kopplar särskilt till jordbruket och matproduktionen. Viktiga källor är idisslarnas foderomsättning, risodling och hantering/lagring av organiska restflöden såsom stallgödsel och matavfall. Metanbildningen hos dessa källor sker genom mikrobiella processer vilket gör det svårt att finna teknologier som kan ge kraftiga utsläppsreduktioner. Detta i motsats till energisystemet. Exempelvis så leder en substitution av fossilbaserad elproduktion till vindbaserad elproduktion till stora utsläppsminskningar.

I detta eftermiddagsseminarium fördjupar vi oss i matproduktionens metanutsläpp med fokus på idisslarnas bidrag och möjliga åtgärder för att minska utsläppen. En viktig fråga som tas upp vid seminariet är hur man kan jämföra klimateffekten hos metan, som är en kortlivad växthusgas, med koldioxid, som är en långlivad växthusgas. Seminariet avslutas med paneldiskussion där inbjudna representanter från myndigheter och organisationer får reflektera över frågan och diskutera strategier för minskade utsläpp från svenskt jordbruk.

Moderator: Gunnar Rundgren, konsult, författare, ledamot i KSLA

Tid: Onsdag 8 mars 2017 kl 12.45–16.15

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Avgift: Seminariet är kostnadsfritt, men obligatorisk anmälan.

AnmälanSenast 3 mars 2017

VÄLKOMMEN! Seminariet webbsänds också, ingen anmälan krävs för att följa sändningen.

Till mer information och program.

Till anmälan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.