Skip to main content

Seminarium 9 nov: Svensk forskarkompetens för långsiktigt hållbar global matförsörjning

Nyhet   •   Okt 12, 2016 15:11 CEST

Seminarium 9 november om Sveriges roll för världens matförsörjning

Hur kan Sverige skapa, underhålla och använda en svensk resursbas för ökat internationellt engagemang för hållbar global utveckling inom matförsörjning, lantbruk och miljö?

Säkrad global livsmedelsförsörjning för alla är en kritisk framtida utmaning. En ökande befolkningsmängd och nya konsumtionsmönster gör att ofta redan överexploaterade eller felaktigt nyttjade naturresurser och ekosystem kommer under ökat tryck. Den globala ”matkrisen” 2007/2008 tydliggjorde ett alltmer globaliserat ”matsystem” och ett ökande ömsesidigt beroende, både vad gäller produktion och försörjning.

De två senaste globala överenskommelserna, Agenda 2030 och Parisavtalet, har flyttat agendan till ett bredare globalt systemtänkande där alla länder avses ta sitt ansvar för att tillsammans bidra till och uppnå hållbar utveckling. Lantbruket ses återigen som en inte fullt utnyttjad potential och viktig komponent för att uppnå hållbar och fattigdomsminskande utveckling i många utvecklingsländer.

Sverige har stort intresse för att stödja hållbar utveckling

  • Sverige vill påverka den globala agendan, och bidra till ett mer hållbart och rättvist globalt matförsörjningssystem.
  • Sverige har sedan FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972 haft miljö och hållbarhet som viktiga mål.
  • Sverige har under många år varit ett av de mest aktiva länderna för att med bistånd och olika andra initiativ stötta utvecklingsländer, både bilateralt och via olika globala initiativ, som Förenta Nationerna, Världsbanken och Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR).

Svensk forskarkompetens kan bidra och svara mot nya krav för global expertis

Potentialen för den svenska resursbasen med forskarkompetens inom lantbrukssektorn har inte tagits i anspråk till fullo de senaste årtiondena, både med avseende på utveckling och hur den använts, nationellt och internationellt. Att kunna påverka den globala debatten kräver internationellt deltagande och inflytande av svensk expertis, det vill säga en bred och aktiv svensk resursbas. Om Sverige vill öka sitt inflytande så måste den svenska expertisen ges möjlighet att tillägna sig relevant kunskap och erfarenhet av frågor rörande global utveckling. Att stärka denna svenska forskningskompetens kräver ett stöd som ger riktning, volym och kontinuitet över tid.

Detta seminarium avser att diskutera Sveriges framtida roll i den globala agendan för en långsiktigt hållbar global matförsörjning och ett hållbart lantbruk. Forskare, finansiärer, regerings-representanter och andra aktörer i Sverige diskuterar hur vår roll ser ut idag, vår potential och hur vi kan stärka den svenska resursbasen och Sveriges inflytande på den globala agendan för ett hållbart matförsörjningssystem.

Samarrangemang med SIANI CGIAR Expert Group.

Moderatorer: Johanna Lindahl och Mats Lannerstad, SIANI CGIAR Expert Group

Tid: Onsdag 9 november 2016 kl 09.00–16.30

Plats: Kung. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Avgift: Gratis men obligatorisk anmälan

Anmälan: Senast 3 november

VÄLKOMMEN!

Till anmälan

Till mer information

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy