Skip to main content

KSLA har utsett 2017 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2016 16:12 CET

Annika Åhnberg tog emot A. W. Bergstens pris 2016. Prisutdelare var H K H Prins Carl Philip. Foto: Pelle T Nilsson/AOP-IBL.

Akademien har utsett 2017 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 januari 2017 i Stockholms Stadshus.

Akademiens A. W. Bergsten-pris

Tidigare informationsdirektören vid FAO Christina Engfeldt, Stockholm
för att hon på den internationella arenan med stor framgång förmedlat kunskap om lantbruk, livsmedel och människans livsvillkor i ett hållbarhetsperspektiv.

Akademiens Georg och Greta Borgström-pris

Professor emeritus Göran Djurfeldt, Lund
för hans långvariga och framgångsrika forskningsarbete om landsbygds- och jordbruksutveckling i framför allt Afrika söder om Sahara.

Akademiens Bertebos-pris

Professor Kenneth G. Cassman, University of Nebraska-Lincoln, USA
för hans avgörande betydelse för utveckling av begreppet ekologisk intensifiering av jordbruksproduktion, vilket leder till att gapet mellan potentiell och verklig avkastning minimeras. Hans omfattande vetenskapliga produktion har stor betydelse för tillämpningar inom jordbruket.

Akademiens Håstadius-pris

Agronom Lars Törner, Vallåkra
för hans ihärdiga och framgångsrika arbete för att förena de ökade kraven på miljö och hållbarhet i jordbruket med effektiv och lönsam produktion.

Akademiens Guldmedalj

Professor emeritus Göran Jönsson, Skara
för hans insatser som forskare, lärare och akademisk ledare. Han har i sina olika roller gjort insatser av stor betydelse för svensk veterinärmedicins utveckling, för lantbrukets djurhållning och för att bevara vårt veterinärhistoriska arv.

Akademiens Silvermedalj

Förre landshövdingen Sven Lindgren, Linköping
Hans arbete med att lyfta fram betydelsen av den gröna sektorns produktion för svensk livsmedelsberedskap har uppmärksammat media och samhälle på den sårbarhet som präglar livsmedelsförädling och livsmedelsdistribution.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Skog doktor Mattias Eriksson, Njurunda, och Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå,
för hans avhandling Developing Client-Supplier Alignment in Swedish Wood Supply
och
Veterinärmedicine doktor Jenny Larsson, Uppsala och Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala,
för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Agronom Anna-Lena Holgersson, Alunda,
för hennes framgångsrika pedagogiska ledarskap inom hippologutbildningen, som har haft avgörande betydelse för utvecklingen av det komplexa utbildningsprogrammets kvalitet.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation

Redaktör Lars Klingström, Ödeshög,
för att han som populärvetenskaplig skribent på ett vederhäftigt sätt gör resultat från ny skogsforskning kända i samhället.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Försökstekniker Annika Arnesson, Skara,
för hennes mångåriga engagemang och högt uppskattade insatser inom nöt- och lammkötts-produktion. Annika Arnesson har bidragit till utveckling av värdefulla arbetsformer till nytta för tillämpad forskning på gårdsnivå.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare

Landsbygdsutvecklare Christina Milén Jacobsson, Brålanda,
för hennes arbete med utveckling av landsbygden, dess företag och medborgare. Christina Milén Jacobsson har lett en lång rad olika projekt och verksamheter som lyft fram, utvecklat och drivit landsbygdens frågor. Outtröttligt förmår hon inspirera, engagera och utveckla individer, företag och organisationer.

Anders Elofsons medalj

Agronomie doktor Ann-Charlotte Wallenhammar, Örebro
för hennes gärningar inom växtodling och hennes avgörande insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och för utvecklingen av vallfröodlingen.
(beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond)

Akademiens UniK:s casetävling 2016

Anna-Sofia Cappelen, Jessica Jansson och Johanna Pettersson
för deras tävlingsbidrag ”Nordiskt skafferi” – ett innovativt koncept som riktar sig till en tydlig målgrupp och sätter fokus på maten ur ett hälsoperspektiv. Idén stimulerar till en ökad nordisk matproduktion, en hälsosammare livsstil och ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och landskapet.

Dessutom kommer Anders Walls landsbygdsstipendium att delas ut.
Mottagaren offentliggörs senare.

Fullständiga motiveringar finns på akademiens hemsida, se länkar ovan eller www.ksla.se

Mer information:

Agr.dr Björn Sundell, akademiens vice preses, ordförande i KSLA:s Pris- och Belöningsnämnd
Telefon: 070-516 05 75
E-postadress: sundell.bjorn@gmail.com

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera