Skip to main content

Välkommen till KSLA:s majaktiviteter!

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 17:16 CEST

Detta händer hos Kungl Skogs- och Lantbruksakademien i maj 2012:

Den globala köttexplosionen – effekter för människors hälsa och för miljön

Seminarium. Köttkonsumtionen ökar i Sverige och globalt. Vad styr egentligen trenderna? Finns det ett samband mellan kött- och charkkonsumtion och cancer? Måste vi dra ner på köttkonsumtionen eller går det att göra köttmåltiden hälsosammare? Vilka avtryck gör vår köttkonsumtion på klimat och miljö och kan man leva klimatneutralt i Sverige idag? Dessa och fler frågor belyses av nationellt och internationellt erkända forskare och andra insatta personer. Dagen avslutas med en paneldiskussion ”Går det att ändra våra konsumtionsvanor och vem skulle vinna på det?”
Moderator: Louise Ungerth
Måndag 7 maj kl 13.00
Webbsänds. 

Ska landsbygden kunna kommunicera? Och hur ska det då gå till?

Seminarium. Att det fasta telefonnätet med kort varsel skulle försvinna från många av våra landsbygdsbyar kom som chock för de drabbade. Kunde det verkligen vara möjligt att telefonen skulle tas ifrån människor på landet?
Frågor om landsbygdens infrastruktur har varit på agendan under många år på såväl kommunal nivå som på läns- och riksnivå. Det är många som arbetar med kommunikationsproblematiken och många som försöker hitta vägar framåt. Det finns lösningar och det finns erfarenheter och insikter. Men det finns också svårigheter och stora hinder.
Detta seminarium belyser den stora utmaningen i att det glesbebodda Sverige ska ha samma möjlighet till snabb och effektiv kommunikation som det urbana Sverige.
Moderator: Jan Stahge
Tisdag 8 maj kl 13.00
Webbsänds.

Från kolkälla till kolfälla – om framtidens klimatsmarta jordbruk

Seminarium på Kulturhuset i Stockholm. Jordbruksmark har stor potential för att lagra kol i betydande mängder. Med rätt brukningsmetoder/odlingssystem kan jordbruksmarken gå från att vara en källa för växthusgaser till en effektiv fälla för koldioxid och bidra till att minska hotet från den globala uppvärmningen.
Målet med seminariet är att lyfta möjligheterna att minska växthusgasutsläppen genom kollagring i åkermark i Sverige och på global nivå samt att presentera metoder som bidrar till ett klimatsmart jordbruk. Vi tar upp: Metoder för mätning och verifiering av mängden kol i jordbruksmark; Ekonomiska incitament och möjligheter att finansiera ett klimatsmart jordbruk; Praktiska metoder för att lagra och lägga fast kol i marken; Långsiktiga metoder för klimatsmart jordbruk.
Moderator: Peter Sylwan. Samarrangemang med SIANI.
Tisdag 8 maj kl 13.00, Kulturhuset i Stockholm 

Effektiv energianvändning

Konferens. EU har enats om en successiv klimatsmartare energianvändning med ökad andel förnybar energi och effektivisering. Troligen är effektiviteten i vår energianvändning den viktigaste komponenten. Det finns förutsättningar att kontinuerligt öka verkningsgraden i energisystemet och därmed reducera energiläckagen. Med det ökar också möjligheten att öka andelen förnybar energi. Vår energianvändning är på ungefär samma nivå som på 70-talet; då dominerade oljan men idag täcker den förnybara energin nästan hälften av våra behov.
Här kommer vi att se på möjligheterna att ytterligare öka verkningsgraden i energisystemet – genom intressanta föredrag och givande och spänstiga diskussioner!
Moderator: Lena Dahlman
Onsdag 9 maj kl 09.30 på Kulturhuset

The transformation of the Canadian forest sector and Swedish experiences

Seminar. The forest sectors in Canada and Sweden are going through intense transformations driven by increased competition from producers in the southern hemisphere, declining markets for some traditional products, increased biomass competition and rapid high-tech developments. The aim of this seminar is to identify important issues to manage in the transformation processes in the forest sectors in Canada and Sweden.
Moderator: Jan Fryk
Monday 28 May at 9.00 AM 

The VII General Assembly of the Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature (UEAA)
Invited guests only.
Day 1: The formal General Assembly will be followed by a speech by State Secretary, Mr. Magnus Kindbom. After that a scientific conference on the topic How is work organized in the UEAA countries to meet the challenges of transboundary epizootic diseases including zoonosis”
Day 2: Forest excursion in Uppland county
Thursday 24 May and Friday 25 May

Aktiviteterna sker hos till KSLA på Drottninggatan 95 B i Stockholm om inte annat sägs.

Hjärtligt välkommen!

Fler kommande aktiviteter finns på vår hemsida www.ksla.se

Programmet uppdateras kontinuerligt.

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.