Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Höstens KSLA Nytt & Noterat!

Höstens KSLA Nytt & Noterat!

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2014 08:18 CEST

Ur innehållet: Landsbygdsexpertisens framtid. Bertebospristagaren Philip Lowes ifrågasatte vetenskapens tolkningsföreträde i sitt tal vid Berteboskonferensen... EU 20 år – vattenfrågor i fokus. Vattenfrågorna har fått helt ny tyngd i Sverige genom EU:s vattendirektiv 2000, men mycket återstår att göra… Med mera! http://www.ksla.se/publikationer/ksla-nytt-och-noterat/ksla-nytt-noterat-nr-3-2014/

Välkommen till KSLA:s novemberaktiviteter!

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2012 09:02 CET

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i november 2012: Att göra risker till möjligheter • Allemansrätt • Skogsmarksvittring • Alléer och landskap • Svensk skogshistoria • Effektiv energianvändning. Välkommen till Drottninggatan 95 B i Stockholm!

Nyheter 2 träffar

Landskapsforum 2018 den 15–16 oktober: Vattnet i det brukade landskapet

Landskapsforum 2018 den 15–16 oktober: Vattnet i det brukade landskapet

Nyheter   •   Aug 23, 2018 12:35 CEST

Vattnet är en gemensam resurs, ett gemensamt ansvar och avgörande för landsbygders och städers utveckling. För att hantera målkonflikter kring vatten behövs helhetstänk, landskapsperspektiv och omfattande samverkan. Här diskuterar vi möjligheter och utmaningar i bruket och förvaltningen av vårt livsviktiga vatten. Anmälan senast 9 okt. Webbsänds! Välkommen! http://bit.ly/landskapsforum-2018

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 2-2017

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 2-2017

Nyheter   •   Jun 14, 2017 11:47 CEST

Det gäckande metanet. Mark och vatten i ett förändrat klimat. Grattis skogsägare – framtiden är ljus! CAP 2030 – vilken jordbrukspolitik behöver vi? Skogsägarens mål och samhällets mål – synergier, målkonflikter eller både och? Värdekommittén på besök i Skåne. Gammal dansk och boksamling. RUFORM-besök. Remisser, publikationer och mer! http://bit.ly/kslanytt-2-17

Evenemang Visa alla 6 träffar

Landskapsforum 2018 – vattnet i det brukade landskapet

Landskapsforum 2018 – vattnet i det brukade landskapet

Evenemang   •   Jun 21, 2018 17:20 CEST

Vattnet är en gemensam resurs, ett gemensamt ansvar och avgörande för landsbygders och städers utveckling. För att hantera målkonflikter kring vatten behövs helhetstänk, landskapsperspektiv och omfattande samverkan. Här diskuterar vi möjligheter och utmaningar i bruket och förvaltningen av vårt livsviktiga vatten.Moderator: Anders Esselin, Man & Nature.Anmälan senast 9 oktoberAvgift: 1500 k...

2018-10-15 - 2018-10-16

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige under 20 år

EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige under 20 år

Evenemang   •   Apr 25, 2014 11:58 CEST

KSLA:s Vattenkommittés sista öppna aktivitet är en konferens kring EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige: aspekter på vattendirektivets genomförande; vattenkvalitet och hydromorfologi; olika sektorers inriktning under inflytande av EU:s viljeyttringar och till sist synpunkter på om och hur tillståndet i våra vatten har förbättrats under tiden i EU. Välkommen! http://bit.ly/1gWDoXh

2014-06-17, 09:30 - 16:00 CEST

KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

Filmsläpp: Mellan bleke & storm

Filmsläpp: Mellan bleke & storm

Evenemang   •   Apr 25, 2014 11:28 CEST

Anette Lykke Lundberg har tidigare släppt två filmer på KSLA, "Urshults kungar" och "Mandelblom, kattfot & blå viol". Nu är det dags för den tredje. ”Mellan bleke och storm” handlar om tre yrkesfiskare i Vänern. Genom årets alla växlingar får vi följa tre generationer fiskare som var och en på sitt sätt bedriver ett småskaligt fiske i vårt mäktiga innanhav. Välkommen! http://bit.ly/1fxIo43

2014-05-20, 17:00 - 20:00 CEST

KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

Skogsbruk i ett förändrat klimat – hur påverkas mångfald och miljö

Skogsbruk i ett förändrat klimat – hur påverkas mångfald och miljö

Evenemang   •   Aug 21, 2013 11:30 CEST

Under detta seminarium belyser vi skogsbrukets vägval i ett framtida klimat, med fokus på effekter på vegetation, mark och vatten, för att få en samlad bild av hur klimat och skogsbruk tillsammans påverkar vår miljö. http://www.ksla.se/aktivitet/skogsbruk-i-forandrat-klimat-hur-paverkas-mangfald-och-miljo

2013-10-16, 09:30 - 16:30 CEST

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm