Skip to main content

Taggar

Välfärdsteknik

Funktionsnedsättning i arbetslivet

Karlskrona värd för konferens om välfärdsteknik

Karlskrona värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Nov 21, 2017 16:22 CET

Digital teknik bidrar till att personer med funktionsnedsättning blir mer delaktiga i samhället och kan leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv. Den 23 november genomför Myndigheten för delaktighet en konferens i Karlskrona om hur tekniken kan användas i det dagliga livet. Karlskronas kommundirektör Carl-Martin Lanér är först ut bland talarna.

Malmö värd för konferens om välfärdsteknik

Malmö värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Nov 06, 2017 08:30 CET

​Digital teknik bidrar till att personer med funktionsnedsättning blir mer delaktiga i samhället och kan leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv. Den 8 november genomför Myndigheten för delaktighet en konferens i Malmö om hur tekniken kan användas i det dagliga livet.

Målet: 5 000 personer i Myndigheten för delaktighets användarpanel

Nyheter   •   Okt 23, 2017 12:59 CEST

Från dagens 2 636 deltagare till 5 000. Webbpanelen Rivkraft, med personer med funktionsnedsättning, ska växa rejält fram till 2019.

Eskilstuna värd för konferens om välfärdsteknik

Eskilstuna värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Okt 11, 2017 14:00 CEST

Den 13 oktober arrangerar Myndigheten för delaktighet en konferens i Eskilstuna om hur digitala tjänster kan förbättra livskvalitet, självständighet och möjlighet till delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Konferensen är den andra av fem i landet under hösten. Även Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Upphandlingsmyndigheten och Swedish Standards Institute bidrar.

Falun värd för konferens om digitala tjänster

Falun värd för konferens om digitala tjänster

Nyheter   •   Okt 06, 2017 09:15 CEST

Den 10 oktober arrangerar Myndigheten för delaktighet en konferens i Falun om hur digitala tjänster kan förbättra livskvalitet, självständighet och möjlighet till delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Konferensen är den första av fem i höst. Även Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Upphandlingsmyndigheten och Swedish Standards Institute bidrar i varsin programpunkt.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning i fokus på konferens

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning i fokus på konferens

Nyheter   •   Sep 30, 2017 09:30 CEST

Den 3 oktober arrangerar Myndigheten för delaktighet en konferens på Dunkers kulturhus i Helsingborg om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nytt mål och ny inriktning för funktionshinderspolitiken

Nyheter   •   Maj 15, 2017 18:10 CEST

Regeringens förslag till ny funktionshinderspolitik tar fasta på flera av de förslag som Myndigheten för delaktighet, MFD, tidigare presenterat. Myndigheten får också ett stärkt uppdrag att öka kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Bristande kunskaper om demens inom dagligvaruhandeln

Nyheter   •   Dec 21, 2016 07:00 CET

Stressigt, för mycket intryck, svårt att hitta. Många personer med demens upplever stora svårigheter när de handlar. Dagligvaruhandeln har inte tillräckligt med kunskap om hur de kan underlätta för personer med demenssjukdomar. Det visar en rikstäckande undersökning av Myndigheten för delaktighet som bygger på svar från 302 personer som arbetar inom dagligvaruhandeln.

Det ska vara lätt att handla

Det ska vara lätt att handla

Nyheter   •   Nov 29, 2016 07:00 CET

Idag, 29 november, har Myndigheten för delaktighet en konferens i Stockholm om levnadsvillkoren för personer med demenssjukdomar och hur dagligvaruhandeln kan underlätta för dem. Många med demens upplever stora problem när de handlar mat. Därför tar Myndigheten för delaktighet fram ett kunskapsstöd för dagligvaruhandeln som kommer att bestå av en film och ett fördjupningsmaterial.

Myndigheten för delaktighet i Almedalen 2016

Nyheter   •   Jul 01, 2016 14:54 CEST

I år syns MFD i Almedalen i flera sammanhang. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och välfärdsteknologi står i centrum för årets aktiviteter.

Inspirationsfilmer för kommuners arbete med tillgänglighet

Nyheter   •   Sep 08, 2015 11:17 CEST

Vi har tagit fram tre inspirationsfilmer med goda exempel som stöd för kommuners arbete med tillgänglighet. Filmerna är tänkta som stöd och inspiration för kommuner. Att inspirera och ge goda exempel ingår som en del i vårt arbete med att följa upp och stödja kommunernas tillgänglighetsarbete.

Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2015

Nyheter   •   Maj 20, 2015 07:10 CEST

Idag publiceras resultatet för Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2015! Uppföljningen visar hur Sveriges kommuner arbetar för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom områdena arbetsmarknad, utbildning, fysisk tillgänglighet, idrott och kultur samt transport.

Debatt: Få lyssnar på barn med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Jun 23, 2014 15:57 CEST

En familj med barn som har en funktionsnedsättning kan ha uppåt 30 myndighetskontakter. En rad konventioner och lagar slår fast att alla barn ska ha möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem själva. Men många beslut tas utan att barnen får vara med och påverka. Det visar en ny studie av Myndigheten för delaktighet som bygger på intervjuer med 20 barn som har en funktionsnedsättning.

Debatt: Tuff vardag för personer med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Maj 15, 2014 06:00 CEST

I dag inviger regeringen Myndigheten för delaktighet. Myndigheten har ett tydligt uppdrag: Verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Att detta behov finns framgår av den lägesrapport över funktionshinderspolitiken som myndigheten idag presenterar och som visar att personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt.

MR-dagarna 2012 – Vi ses där!

Nyheter   •   Nov 09, 2012 10:12 CET

Årets Mänskliga Rättighetsdagar startar på måndag 12 november och på programmet finner vi såväl seminarier och föreläsningar med rubriker som ”Hur svenska hockeyveteraner pussar på Lukasjenka” eller ”De politiska fångarna i Belarus”. Anna-Klara Mehlich från Handisam är på plats för att tillsammans med Centrum för lättläst hålla ett föredrag om tillgänglig information.

Sverigeturné för att göra barn mer delaktiga

Sverigeturné för att göra barn mer delaktiga

Nyheter   •   Okt 29, 2012 15:14 CET

Handisam turnerar just nu tillsammans med Socialstyrelsen för att prata om hur barn kan bli mer delaktiga i beslut som rör dem själva. Turnén grundar sig i att Socialstyrelsen nyligen har släppt en handbok med titeln ”Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning”.

På Lättlästdagarna lyfter vi rätten att komma till tals

På Lättlästdagarna lyfter vi rätten att komma till tals

Nyheter   •   Okt 15, 2012 13:54 CEST

Alla människor ska få göra sin röst hörd. Anna-Klara Mehlich, projektledare för regeringsuppdraget Med rätt att komma till tals, lyfter frågan under Lättlästdagarna den 18-19 oktober. Projektet bygger på att personer med funktionsnedsättning, som har svårt att göra sin röst hörd, ska ges utrymme att göra just detta.

Förslag på frivilligt uppföljningssystem för kommunerna

Nyheter   •   Okt 01, 2012 13:08 CEST

Kommunernas och landstingens arbete är av stor betydelse för att regeringen ska kunna genomföra sin funktionshinderspolitik. För att kunna följa utvecklingen har Handisam tagit fram ett förslag på ett frivilligt uppföljningssystem för kommunerna och landstingen.

Debatt: Tufft för personer med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Maj 28, 2012 12:19 CEST

Att inte ha ett arbete. Att inte ha arbetskamrater. Att inte känna sig behövd. Så ser situationen ut för många som har en funktionsnedsättning. Handisam tagit fram ett nytt uppföljningssystem med statistik, fakta och analyser. På vår webbplats (www.handisam.se) kan du följa hur situationen ser ut för människor inom en rad samhällsområden.

Se kompetensen

Nyheter   •   Jan 27, 2012 14:02 CET

Handisam har, i samarbete med Arbetsförmedlingen, tagit fram en guide som innehåller framgångsrika metoder för att öppna upp arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning. Dessutom rymmer den exempel på företag och organisationer som erbjuder personligt stöd vid rekrytering.