Skip to main content

Taggar

Välfärdsteknik

Mänskliga rättigheter

Funktionsnedsättning i arbetslivet

Funktionsnedsättning i skolan

Demokrati

Undersökning

funktionsnedsättning 29 Tillgänglighet 25 funktionshinder 24 funktionshinderspolitik 21 tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 20 tillgängligt 15 handikapp 14 myndigheter 12 Mänskliga rättigheter 11 handikappolitik 11 jämförelser 11 Demokrati 10 delaktighet 9 Funktionsnedsättning i arbetslivet 7 Funktionsnedsättning i skolan 6 Välfärdsteknik 4 kommuner 4 Undersökning 4 personer med funktionsnedsättning 3 psykisk ohälsa 2 strategi 2 kognitiv funktionsnedsättning 2 uppföljning 2 demens 2 digital teknik 2 regeringen 2 väder 1 eu-val 1 levnadsförhållanden 1 psykisk funktionsnedsättning 1 kognition 1 Röstning 1 psykisk hälsa 1 handla 1 café 1 app 1 utvecklingsstörning 1 rösta 1 uteliv 1 barer 1 otillgänglighet 1 utsatthet 1 aspergers 1 staten 1 digitala tjänster 1 rättsväsendet 1 dagligvaruhandel 1 genomförande 1 livsvillkor 1 påverka 1 informationsteknologi 1 handikappade 1 design för alla 1 FN-konvention 1 idrott* 1 indikatorer 1 funktionshedsättning 1 sportlovet 2013 1 enkätstudie 1 universell utformning 1 assistanshund 1 väderapp 1 vallagen 1 myndigheten för delaktighet 1 röstningslokaler 1 myndighetsenkäten 1 strategiperiod 1 kognitionssvårigheter 1 digital välfärdsteknik 1 kvinnor med funktionsnedsättning 1 funktionshindersperspektiv 1 service- och signalhund 1 CRPD 1 skyddade boenden 1 kultur 1 rekrytering 1 rapport 1 våld 1 studie 1 Val 1 adhd 1 sverige 1 lärande 1 folkhälsa 1 utveckling 1 transport 1 rättssäkerhet 1 restaurang 1 fritid 1 statistik 1 diabetes 1 kommun 1 myndighet 1 människohandel 1 enkät 1 lägesrapport 1 epilepsi 1 trafficking 1 ohälsa 1 Visa alla taggar

Enkla åtgärder kan göra vallokaler tillgängliga inför EU-valet

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 14:30 CEST

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vid förra EU-valet fanns många tillgänglighetsbrister i röstnings- och vallokaler och personer med funktionsnedsättning röstade i mindre utsträckning än övriga befolkningen. Men många brister är lätta att åtgärda och därför hinner valnämnderna fortfarande göra det möjligt för fler att rösta i EU-valet.

Nytt metodstöd från MFD främjar digital delaktighet

Nytt metodstöd från MFD främjar digital delaktighet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 09:59 CET

För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighets rapport Från digital teknik till digitalisering.

Tre dagar i Almedalen för full delaktighet

Tre dagar i Almedalen för full delaktighet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 08:00 CET

Myndigheten för delaktighet kommer även sommaren 2019 att arrangera Delaktighetsforum – en arena för frågor om delaktighet och tillgänglighet i Almedalen. Arenan vänder sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att delta.

Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv

Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 09:02 CET

Reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. På många ställen leder oflexibla regelverk och brister kring punktlighet till svårigheter för resenärerna att klara vardagslivet. Detta framgår av en kartläggning av kvaliteten i färdtjänsten som Myndigheten för delaktighet, MFD, har gjort.

Trappsteg, trösklar och otydliga skyltar gjorde vallokaler otillgängliga

Trappsteg, trösklar och otydliga skyltar gjorde vallokaler otillgängliga

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:00 CEST

Många röstningslokaler brast vad gäller tillgänglighet vid valet 2018. Det visar inventeringen av 191 lokaler runt om i landet som Myndigheten för delaktighet, MFD, låtit göra. Resultaten tyder på att det fortfarande finns mycket att förbättra innan alla medborgare, oavsett funktionsförmåga, har samma möjlighet att rösta.

Lokaler för förtidsröstning långtifrån tillgängliga

Lokaler för förtidsröstning långtifrån tillgängliga

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 08:30 CEST

Myndigheten för delaktighet inventerar just nu tillgängligheten i röstningslokaler runt om i Sverige. De första resultaten tyder på att det finns brister som försvårar för den som ska rösta.

Här ska tillgängligheten undersökas i röstnings- och vallokaler

Här ska tillgängligheten undersökas i röstnings- och vallokaler

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 08:30 CEST

Fram till valdagen den 9 september kommer Myndigheten för delaktighet att undersöka tillgängligheten i drygt 180 röstnings- och vallokaler spridda över landet. Myndigheten har nu valt ut drygt 20 kommuner där stickprov ska göras med start i denna vecka.

Myndigheten för delaktighet undersöker tillgängligheten i vallokalerna

Myndigheten för delaktighet undersöker tillgängligheten i vallokalerna

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 11:15 CEST

Myndigheten för delaktighet kommer att inventera hur väl olika vallokaler fungerar för röstberättigade med funktionsnedsättning i samband med höstens val. Inventeringen kommer att utgå ifrån myndighetens checklista för tillgängliga vallokaler som tagits fram för att underlätta för valnämnderna i landets kommuner.

20 punkter för ökad delaktighet och tillgänglighet

20 punkter för ökad delaktighet och tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:59 CEST

Den 2 juli 2018 öppnar Delaktighetsforum – en ny scen i Almedalen för frågor om delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder. Årets program innehåller 20 punkter som ska öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning. Arrangör är Myndigheten för delaktighet.

​​​Internationella möten för bättre inkludering

​​​Internationella möten för bättre inkludering

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 08:26 CEST

Den 28-29 maj samlas runt 500 internationella ledare på olika platser i Europa för att arbeta med funktionshindersfrågor. Nätverksmötena avslutas i Stockholm där deltagarna gemensamt ska försöka hitta sätt att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.​

Ny film: så utformas ett samhälle för alla

Ny film: så utformas ett samhälle för alla

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 08:47 CEST

Att tänka rätt från början när produkter och tjänster ska utvecklas bidrar till att utforma samhället för så många som möjligt, oavsett deras funktionsförmåga. Men hur tänker man rätt? En ny film från Myndigheten för delaktighet förklarar vad universell utformning är och hur det kan bidra till ett samhälle med mångfald som grund.

Checklista ska göra vallokaler tillgängliga

Checklista ska göra vallokaler tillgängliga

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:00 CEST

Den 9 september slår 6 000 vallokaler upp dörrarna för landets röstberättigade. Om alla verkligen får chansen att rösta beror i stor utsträckning på hur tillgängliga lokalerna kommer att vara. En ny checklista från Myndigheten för delaktighet ska hjälpa kommunerna att förbättra läget jämfört med 2014.

Funktionssimulatorn visar vardagen för elever med kognitiv funktionsnedsättning

Funktionssimulatorn visar vardagen för elever med kognitiv funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 11:30 CET

Hur kan en elev med kognitiv funktionsnedsättning uppleva en dag i skolan? Det blir tydligt i två nya filmer som tagits fram på uppdrag av Myndigheten för delaktighet.

"Assistanshund en god investering för både individen och kommunen"

"Assistanshund en god investering för både individen och kommunen"

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 10:37 CET

Vad är vitsen med assistanshundar, och varför beviljas de så sällan av kommuner och landsting inom ramen för socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagen? Här svarar Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, på fem frågor om de nyttiga djuren.

Osynlighet, sårbarhet och beroende bakom våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 09:15 CET

Osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld. De som drabbas har svårare än andra att få skydd, och i rättssystemet fortsätter svårigheterna.

Ny app gör det enklare att välja kläder efter väder

Ny app gör det enklare att välja kläder efter väder

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 11:20 CEST

Att välja kläder efter en titt på termometern kan vara svårt för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Nu kan Figuren hjälpa den som är osäker, tack vare en ny app från Myndigheten för delaktighet.

Internationella experter till nordisk träff om funktionshinder och rättigheter

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:55 CEST

Hur omsätter de nordiska länderna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till praktisk verklighet, och vad kan de lära av varandra? Det är temat för Nordiskt funktionshinderforum 2017 som genomförs i Stockholm den 16-18 oktober.

Malin Ekman Aldén utnämnd till generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 12:08 CET

Idag har regeringen utnämnt Malin Ekman Aldén till generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD, som hon lett som tillförordnad generaldirektör sedan april 2016.

Bristande kunskaper om kunder med demens inom dagligvaruhandeln

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 06:57 CET

Stressigt, för mycket intryck, svårt att hitta. Många personer med demens upplever stora svårigheter när de handlar mat. Anställda inom dagligvaruhandeln har inte tillräckligt med kunskap om hur de kan underlätta för dessa personer. Det visar en rikstäckande undersökning av Myndigheten för delaktighet som bygger på svar från 302 personer som arbetar inom dagligvaruhandeln.

På avbytarbänken mellan valen

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 15:36 CEST

Personer med psykisk funktionsnedsättning upplever ett utanförskap i samhället och en brist på tolerans. Det förvårar deras möjligheter att vara med och påverka samhället mellan valen. De som vill engagera sig politiskt upplever att de sätts på avbytarbänken och aldrig bjuds in att delta. Det visar en studie som Myndigheten för delaktighet har gjort.