Skip to main content

Taggar

2017 – rekordår för det kollektiva resandet i Skåne

2017 – rekordår för det kollektiva resandet i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2017 08:21 CET

När Skånetrafiken summerar 2017 konstateras en stadig ökning av resandet för sjuttonde året i rad med 1,6 procent*. Till årets viktigaste händelser räknas lanseringen av den nya Skånetrafiken-appen med ett helt nytt biljettsystem, att ID-kontrollerna tas bort med snabbare resor över Öresund och fler avgångar som följd, samt en rad beslut om satsningar för framtidens kollektivtrafik.

Äntligen! Mer 10-minuterstrafik och fler Öresundspendlare

Äntligen! Mer 10-minuterstrafik och fler Öresundspendlare

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:58 CET

​På måndag utökas 10-minuterstrafiken över Öresundsbron i rusningstid. 25 nya avgångar sätts in på sträckan Malmö–Köpenhamn. Det är en fortsatt trafikförbättring sedan september då Öresundspendlarna fick sju fler avgångar över bron och kortare restid från Köpenhamn H till Malmö C.

Större nyheter i regionbusstrafiken den 10 december

Större nyheter i regionbusstrafiken den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Fler resmöjligheter, bättre bytesmöjligheter mellan tåg och buss, nya resmöjligheter, nya resvägar och två linjer som läggs ned. Detta är Skånetrafikens största nyheter i regionbusstrafiken när den nya tidtabellen börjar gälla den 10 december.

Nyheter i Lunds stadsbusstrafik den 10 december

Nyheter i Lunds stadsbusstrafik den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Bredgatan öppnas igen för busstrafik i båda riktningar, linje 3 ersätter linje 21 och fler bussar går till ESS. Detta är ett par av de större nyheterna i Lunds stadsbusstrafik när Skånetrafikens nya tidtabell börjar gälla den 10 december.

Nya tider med Skånetrafiken den 10 december

Nya tider med Skånetrafiken den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Den 10 december gäller ny tidtabell för resor med Skånetrafikens tåg och bussar. Hur just din resa påverkas ser du enklast genom att söka din resa i Skånetrafikens appar eller på skanetrafiken.se.

Nyheter i Helsingborg stadsbusstrafik den 10 december

Nyheter i Helsingborg stadsbusstrafik den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Flyttade bussar kan åter stanna på Helsingborg C, helgtrafik till Väla, ny resväg med linje 7 och 8, samt bättre busstrafik till Långeberga. Detta är några av de större nyheterna i Helsingborgs stadsbusstrafik när Skånetrafikens nya tidtabell börjar gälla den 10 december.

Media no image

Nytt samarbetsavtal om trafik i Danmark

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 18:41 CET

Region Skåne har genom Skånetrafiken ett sedan flera år upparbetat samarbete med danska Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om tågtrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Beslutsprocessen för överenskommelsen om ett utökat samarbete mellan parterna pågår nu på båda sidor Öresund och dagens beslut i Kollektivtrafiknämnden är inledningen för Region Skånes del.

Avtal klart – 100 procent eldrivna bussar i Landskrona

Avtal klart – 100 procent eldrivna bussar i Landskrona

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 16:09 CET

Om drygt ett år rullar det enbart eldrivna bussar i Landskrona. I dag den 22 november skrev Skånetrafiken och Landskrona stad ett genomförandeavtal om att alla stadsbussar i Landskrona ska övergå till grön eldrift.

Media no image

Region Skåne fortsätter utveckla Skåne med grön kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:11 CET

Med 2018 års budget tar Skånetrafiken viktiga steg för att höja baskvalitén i kollektivtrafiken. Budgeten banar även väg för flera stora trafikprojekt som kommer att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och hållbar. Skånetrafiken får 231,5 miljoner kronor i ökat regionbidrag och budgeten för 2018 omsluter 5 841 miljoner kronor.

Media no image

Pressinbjudan – Presentation av budget för kollektivtrafiken 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 10:49 CET

Välkommen på en pressträff om de många satsningar och förbättringar som ligger i Kollektivtrafiknämndens budget för 2018.

Media no image

Var fjärde Skåning med periodkort väljer appen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 13:47 CET

I månadsrapporten för oktober redovisar Skånetrafiken positiva siffror både för den nya appen och för resandet. Allt fler väljer att gå över till den nya appen från det gamla biljettsystemet. Även resandeutvecklingen ökar totalt sett och det är framförallt Lund som sticker ut. Det ekonomiska resultatet förväntas gå med 15 miljoner plus, vilket är bättre än tidigare prognos.

Media no image

Tågtrafiken på Kristianstad C påverkas av banarbete

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 10:55 CET

Från och med måndag utför Trafikverket banarbete vid Kristianstad C. Mellan den 20 november och 3 december ställs därför tågen in mellan Önnestad och Kristianstad. All tågtrafik ersätts med buss.

Media no image

Kollektivtrafiknämnden har godkänt förslag till genomförandeavtal om elektrifiering av Landskronas stadstrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 12:51 CET

Kollektivtrafiknämnden har under måndagens sammanträde godkänt förslag till genomförandeavtal mellan Landskrona kommun och Skånetrafiken gällande helelektrifiering av Landskronas kollektivtrafik.

Media no image

Skånetrafiken gör miljön en tjänst och slutar att trycka tidtabeller

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 14:40 CEST

Skånetrafiken gör miljön en tjänst och slutar att trycka tidtabeller De senaste åren har fler och fler valt bort Skånetrafikens tryckta tidtabeller. Därför väljer vi nu att sluta trycka dem. Tack vare det sparar vi både på papper och transporter.

Media no image

Skånetrafiken håller budget och resorna ökar igen

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 09:24 CEST

I månadsrapporten för september redovisar Skånetrafiken att prognosen av det ekonomiska resultatet för 2017 väntas uppnå nollresultat. Dessutom ökar resorna igen - med 1,6 procent fler resor än rekordåret 2016. Tack vare ett stort fokus på att balansera minskade intäkter och de oförutsedda kostnader som uppstår i samband med infrastrukturstörningar, kommer Skånetrafiken att hålla budget för 2017.

Media no image

Region Skåne satsar på långsiktig och hållbar kollektivtrafik i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 07:30 CEST

Region Skåne satsar på långsiktig och hållbar kollektivtrafik i Helsingborg- Skånetrafiken utvecklar Helsingborgs stadstrafik för ett framtida hållbart kollektivresande. Fredagen den 6 oktober inleddes nästa fas i upphandlingen av leverantör av stadsbusstrafik. Det innefattar även Helsingborgs första stadsexpress på 100 procent grön el på linje 1 och kommer att tas i trafik i juni 2019.

Flera busslinjer flyttas vid Helsingborg C den 20 september –	ombyggnaden på Järnvägsgatan fortsätter norrut

Flera busslinjer flyttas vid Helsingborg C den 20 september – ombyggnaden på Järnvägsgatan fortsätter norrut

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:58 CEST

Från och med onsdag flyttar arbetsområdet för ombyggnaden av Järnvägsgatan norrut. Ombyggnaden gör att norrgående bussar som brukar stanna på hållplatsen Helsingborg C på Järnvägsgatan, läge O, nu kommer att stanna på andra hållplatser. Förändringen gäller från klockan 04.00 onsdag 20 september.

Media no image

Störningar på skånska järnvägar behöver åtgärdas omgående

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 12:50 CEST

Störningar på skånska järnvägar behöver åtgärdas omgående I en flerårsöversikt redovisar Skånetrafiken statistik för punktlighet och störningsorsaker för den skånska kollektivtrafiken. Rapporten omfattar perioden januari 2012 till och med juli i år. En trend över tid visar att störningarna har eskalerat. Första halvåret 2017 skedde en tydlig ökning av förseningarna.

Media no image

Alltfler Skåningar reser hållbart

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 14:22 CEST

Alltfler Skåningar reser hållbart Skånetrafiken redovisar i sin månadsrapport för augusti månad att fler skåningar väljer att resa kollektivt och hållbart. Resandet har för augusti ökat 4,5 procent jämfört med augusti föregående år. Rapporten redovisar även en ökning av antalet resor i tågtrafiken.

Media no image

Skånetrafiken skapar fler jobb i Hässleholm och ökar samtidigt servicen på sjukresor och färdtjänst.

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 11:17 CEST

Skånetrafiken skapar fler jobb i Hässleholm och ökar samtidigt servicen på sjukresor och färdtjänst. Den 6 februari tog Kollektivtrafiknämnden beslut på att beställnings-mottagningen för Skånetrafikens serviceresor ska bedrivas i egen regi. Verksamheten omfattar alla sjukresor i Skåne samt färdtjänsten i 23 skånska kommuner.