Skip to main content

Nu lanseras Edtechkartan- kollen på skolans digitala ekosystem

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2018 07:37 CEST

Nu lanseras Edtechkartan.se- den första systemkartan över det svenska edtech-landskapet, en interaktiv och lättanvänd systemkarta som ger en övergripande bild av det komplexa digitala ekosystemet för svensk skola. 

Det har saknats en helhetsbild över det digitala ekosystemet

Edtechkartan tar utgångspunkt i skolans och skolhuvudmannens verksamhetsprocesser, och utifrån dessa verksamhetsområden mappas leverantörer in som idag har lösningar för att stödja processen.

Syftet med att ta fram en systemkarta över edtech-lösningar är att få en översikt över det komplexa digitala ekosystem som skolväsendet har och öka kunskapen hos beslutsfattare om vilka lösningar som idag finns tillgängliga för den svenska marknaden.

Vi har saknat en helhetsbild över det digitala ekosystemet i Sverige. Det var tydligt när vi startade branschorganisationen, att vi många gånger satt på olika bilder av hur ekosystemet såg ut, huvudmän, myndigheter och bransch, berättar Jannie Jeppesen, vd för branschorganisationen som startade så sent som 2017 med målet att kunna jobba branschövergripande med förbättringsfrågor.

Trestegsraket skall bidra till att systemen pratar med varandra

Arbetet har genomförts under ett års tid av branschens medlemmar och nu finns översikten över ekosystemet på plats, som skall underlätta för att göra en omvärldsanalys för beställare. Ett första steg i en trestegsraket, säger Jannie Jeppesen. Det är bra att vi nu fått fatt i det komplicerade ekosystemet, men vi behöver också peka på de standarder för informationsöverföring som finns inom varje område, där vi också saknar en nationell översikt. Så vi har precis dragit igång arbetet med att ta fram en lista över de nationella och internationella standarder som kan kopplas till varje process. Meningen är att det skall göra det lättare för huvudman att kravställa på interoperabilitet och öka implementeringen av de standarder som finns idag. Med det sagt, så finns det fortfarande områden i där arbetet med standarder behöver utvecklas, både från branschen och myndigheter. För att lösa de problem som finns, måste vi starta med en nulägesbeskrivning, något vi saknat, menar hon.

Parallellt med standardlistningen tar branschorganisationen också fram ett inköpsstöd, fortsätter hon. Ett stöd som skall fungera som en hjälp att ställa krav, på interoperabilitet och funktionalitet, kopplat till verksamhetens behov och vilka effekter man vill uppnå. Våra leverantörer läser ju alla upphandlingar och vet vad som kännetecknar en bra upphandling, vilket ju är en formidabel guldgruva att ösa ur. Nu skall vi sammanställa detta i generella råd och inköpsstödet syftar till att vässa kraven på leverantörerna. Som bransch vill vi inget hellre än att ha tydliga krav som skapar verksamhetsnytta och värde för kunden, avslutar Jannie Jeppesen.

Nu sätts Edtechkartan i löpande förvaltning och kommer att uppdateras med jämna mellanrum. Arbetet med listning av standarder och inköpsstöd har redan påbörjats.

Mer om Edtechkartan

Målgruppen för systemkartan är alltså primärt nationella beslutsfattare och organisationer som verkar inom utbildning. Kartan syftar inte till att ge någon form av “best practice” för huvudmän eller peka på vilka lösningar som bör användas, utan snarare tydliggöra den bredd som faktiskt finns av lösningar inom svensk edtech. Edtechkartan bygger på de Allmänna råden, dvs styrdokument kring processer som är ålagda svenskt skolväsende. Inom varje process listas leverantörer, som är medlemmar i Swedish Edtech Industry. Idag har organisationen runt åttio medlemmar med en bred representation från hela branschen.

Läs mer om principerna bakom Edtechkartan här

Här är Edtechkartan.se

Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet. Även investerare, högskolor och universitet kan bli medlemmar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.