Gå direkt till innehåll
Två nya medlemmar i branschorganisationen för utbildningsteknologi

Pressmeddelande -

Två nya medlemmar i branschorganisationen för utbildningsteknologi

Branschorganisationen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, välkomnar nu ytterligare två medlemmar. Swedish Edtech Industry startade så sent som i januari 2017 och samlar företag som levererar utbildningsteknologi till utbildningssektorn och arbetar aktivt branschövergripande kvalitets- och förbättringsfrågor i ekosystemet.

Att intresset hos bolagen är så stort att gå med i branschorganisationen visar på behovet av att samarbeta i ett starkt ekosystem som delar kunskap och där vi kan arbeta branschövergripande med olika initiativ och förbättringsfrågor, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry. Vi är en förhållandevis ung bransch och när vi nu etablerat oss har vi för första gången ett forum för samverkan där ökad kvalitet och effektivisering står i fokus. Vi har redan startat flera branschövergripande initiativ för att underlätta och få smarta ekosystem på plats ute på skolorna och i utbildningssystemet för vuxna. Att bli medlem är en signal på att man vill vara med och bidra i det arbetet.

“Som medlem i Swedish Edtech Industry hoppas vi lära oss om och förstå de behov som Sveriges utbildningssektor har. Med vårt medlemskap och med Vigilo vill vi hjälpa till att göra Sverige till det ledande landet inom edtech, bland annat genom att stimulera innovationsupphandlingar för förändring.” -Øystein Viland, vd Vigilo

Nuiteq: levererar mjukvara för interaktivt samarbete i klassrummet, bland annat deras produkt Snowflake. Nuiteq är ett svenskt bolag som opererar på flera marknader runt om i världen.

Vigilo: är ett norskt bolag, som nu etablerar sig i Sverige. Vigilo används idag av 25% av alla skolor i Norge och det är ett system som täcker de flesta administrativa tjänster i förskola, skola och på huvudmannanivå, en dynamisk plattform för optimal resursanvändning.

Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.

Relaterade länkar

Ämnen


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet. Även investerare, högskolor och universitet kan bli medlemmar.

Presskontakt

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterade nyheter