Gå videre til innhold
Dalende kundetilfredshet for norske strøm- og nettselskaper

Pressemelding -

Dalende kundetilfredshet for norske strøm- og nettselskaper

Etter mange år med oppgang så faller tilfredsheten og lojaliteten til norske strømforbrukere markant. Et år med relativt høye strømpriser, mye vær og mange strømbrudd har bidratt til at tilfredsheten med kraftleverandørene nå er tilbake på nivået fra 2013. Også nettselskapene i Norge må notere seg en solid tilbakegang fra i fjor.

I løpet av høsten er det blitt gjennomført over 3200 dybdeintervjuer der strøm- og nettkunder rundt om i Norge har fått mulighet til å sette karakterer på sine strømleverandører. Resultatene fra dette arbeidet er nå klart både i Norge og i resten av Skandinavia.

Høyere priser og flere strømbrudd
«Undersøkelsen viser at kundetilfredsheten blant privatkundene faller markant tilbake. Høye strømpriser og mange strømbrudd har satt sine spor», sier Fredrik Høst i EPSI Rating. Innkjøpsprisen på strøm har økt betydelig det siste året, og dette gjør at kundene opplever å få mindre for pengene i år sammenlignet med i fjor. I tillegg har 2018 vært preget av mange strømbrudd i store deler av landet, og dette har også preget kundeopplevelsen til strømforbrukerne.

«Summen av dette gjør at strømavtalene i mindre grad møter kundenes forventninger, noe som leder til en lavere kundetilfredshet. Målingen viser også at lojaliteten til kraftselskapene faller, og over 20% av strømforbrukerne vurderer nå å bytte strømleverandør», fortsetter Høst.

Til tross for en tydelig tilbakegang er det nok en gang kundene til Gudbrandsdal Energi som er mest fornøyde. NTE klatrer til 2. plass, mens Hafslund Strøm er fortsatt strømselskapet som kommer dårligst ut i denne målingen.

Flere strømbrudd preger opplevelsen av strømnettet

De mange strømbruddene har satt tydelige spor ift opplevelsen av strømnettet. Andelen klager har steget, og totalt sett er folk flest vesentlig mindre fornøyde med nettselskapene enn hva de var i fjor. Blant de målte nettselskapene er det Skagerak Nett som kommer best ut og har de mest fornøyde nettkundene.

Strømhandel i Skandinavia
Tilsvarende kundeundersøkelser er også gjennomført i Sverige og Danmark. Resultatene viser at de svenske strømforbrukerne fortsatt er de minst tilfredse, mens det er danskene som nå er de mest tilfredse.

Flere detaljer fra studien finnes her www.epsi-norway.org

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.