Gå videre til innhold
Kundetilfredshet strømmetjenester 2017
Kundetilfredshet strømmetjenester 2017

Pressemelding -

Dette er den mest populære strømmetjenesten

Det å strømme innhold over internett er enkelt og populært. En ny studie fra EPSI Rating viser at nesten 2 av 3 husstander i Norge nå abonnerer på denne typen tjenester. Parallelt med dette så har brukeropplevelsen bedret seg betraktelig fra i fjor. Det er Viaplay som denne gangen kommer best ut når kundene setter karakter.

Dette er den fjerde målingen fra EPSI Rating som omhandler abonnementsbaserte strømmetjenester. Undersøkelsen viser at 64% av bredbåndskundene i Norge abonnerer på en slik strømmetjeneste, og det er 13% poeng flere enn på samme tid i fjor.

Viaplay er best
Nordmenn opplever at det å strømme innhold over internett er både enkelt og velfungerende, og strømmekundene er nå vesentlig mer tilfredse med denne typen tjenester enn hva tilfellet var for ett år siden.

- Strømming har blitt mer vanlig, og med økt bruk så har kundene blitt mer kjent med både brukergrensesnittet og med innholdet til de ulike strømmetjenestene, sier Fredrik Høst i EPSI Rating.

Alle de målte aktørene kan vise til fremgang i målingen, men det er Viaplay som nå lykkes best med å levere det kundene er ute etter. - Viaplay-kundene opplever at de får tilgang til godt innhold, de får god service dersom det skulle være nødvendig, og de får dette til en bra pris, fortsetter Høst. Summen av dette skaper fornøyde strømmekunder.

HBO gjør det også godt i målingen. De skårer best når det gjelder innholdet, men den tekniske løsningen vurderes som dårligere enn for bransjen under ett. TV 2 Sumo går mest frem fra forrige måling, og kundene mener nå at tjenesten i langt større grad enn før møter deres forventninger.

Ønsker fortsatt mer innhold
Den tekniske brukeropplevelsen vurderes jevnt over som god, og det er svært få kunder som klager på strømmetjenestene sine. - Netflix får også denne gangen de beste tilbakemeldingene når det gjelder bildekvaliteten og brukervennligheten, men kommer derimot dårligst ut når brukerne vurderer innholdet, sier Høst.

Sammenlignet med i fjor så opplever strømmekundene at det er større og bedre utvalg i strømmetjenestene. - Kvaliteten på innholdet har ifølge brukerne blitt bedre, men kundene er kravstore og etterspør fortsatt mer innhold, avslutter Høst.

I EPSI-målingene er det kundene selv som vurderer sine leverandører, og årets måling av strømmetjenestene bygger på drøyt 600 telefonintervjuer. Et mer detaljert sammendrag fra studien finnes på http://www.epsi-norway.org

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.