Gå videre til innhold
Kundetilfredshet strømhandel 2017
Kundetilfredshet strømhandel 2017

Pressemelding -

Her er kundenes dom over strømselskapene

Kundetilfredsheten blant strømforbrukere stiger ytterligere fra i fjor, og er på sitt høyeste nivå siden 2010. Nordmenn er mer fornøyde med strømselskapene sine enn med mobilselskapene, bredbåndsleverandørene eller bankene. Det er nok en gang Gudbrandsdal Energi som skårer best i denne omfattende kundeundersøkelsen, mens Hafslund Strøm kommer dårligst ut.

I løpet av høsten er det blitt gjennomført over 2500 dybdeintervjuer der strømkunder rundt om i Norge har fått mulighet til å sette karakterer på sine strømleverandører. Resultatene fra dette arbeidet er nå klart både i Norge Sverige og FInald.

Tilfredsheten stiger, men lojaliteten svekkes
Årets EPSI-måling viser at kundetilfredsheten blant privatkundene er på sitt høyeste nivå siden 2010. Nordmenn har god tillit til sine strømleverandører, og de fleste synes det er relativt enkelt å være strømkunde. Til tross for at tilfredsheten stiger, så viser målingen at kundenes lojalitet overfor strømleverandørene er svekket sammenlignet med i fjor.
– 20% av strømkundene svarer at han/hun ville ha valgt en annen strømleverandør i dag dersom han/hun skulle velge på nytt, sier Fredrik Høst i EPSI Rating.

Kundefordeler er populære
Det at strømselskapene tilbyr kundefordeler er blitt mer og mer vanlig, og hver femte strømkunde oppgir at de benytter seg av slike kundefordeler fra strømselskapene. - Kundene opplever det som positivt. Analysen vår viser at de strømkundene som benytter seg av disse fordelene er godt fornøyde og de uttrykker en svært høy lojalitet overfor sine strømselskaper, sier Høst.

Gudbrandsdal Energi best på privat, LOS Energy best på bedrift
I privatsegmentet så er det nok en gang kundene til Gudbrandsdal Energi som er de mest tilfredse og lojale.
- Gudbrandsdal Energi får jevnt over meget gode tilbakemeldinger, og et resultat på over 81 tilhører sjeldenhetene våre målinger, fortsetter Høst. I bedriftssegmentet så er det kundene til LOS Energy som er de mest fornøyde. LOS Energy er tett på sine kunder, de holder kundene godt informert og de yter totalt sett bedre service enn sine største konkurrenter.

Norge vs. Sverige
En tilsvarende måling er gjennomført i Sverige, og resultatene viser at de norske strømleverandørene er bedre på å tilfredsstille sine kunder enn de svenske strømleverandørene. En av hovedforskjellene som kommer frem er at norske kunder opplever at strømavtalene de har er mer konkurransedyktig på pris enn hva tilfellet er i Sverige.

Flere detaljer fra studien finnes her www.epsi-norway.org

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.