Gå videre til innhold
Kundetilfredsheten mobiltelefoni 2017
Kundetilfredsheten mobiltelefoni 2017

Pressemelding -

Talkmore best på privat, Dipper best på bedrift.

Tilfredsheten med mobilselskapene i Norge er god. Over 40% av privatkundene er meget godt tilfredse med mobilselskapene. Årets måling av kundetilfredsheten til de ulike mobilselskapene viser at det nå er Talkmore som har de mest fornøyde privatkundene, mens Dipper har de mest fornøyde bedriftskundene.

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en omfattende måling av kundeopplevelsen med mobilselskapene i Norge. Studien baserer seg på ca 2300 dybdeintervjuer med privatpersoner og bedrifter rundt om i Norge.

Mer for pengene
Nordmenn flest opplever at mobiltelefonitjenestene fungerer tilfredsstillende.
- Mobildekningen og tilgangen på 4G nettet vurderes stort sett som bra, servicenivået er jevnt over høyt, og kundene opplever å få mer for pengene i år enn i fjor - særlig i forhold til mobilbruk i utlandet, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

Analysen viser at det er Talkmore som har de mest fornøyde og lojale privatkundene. Talkmore går noe frem sammenlignet med i fjor, og majoriteten av deres kunder er å anse som svært tilfredse med kundeforholdet. One Call og Chess får også gode tilbakemeldinger fra sine kunder, og disse tre mobilselskapene har over lang tid knivet om topplasseringen når det gjelder kundetilfredshet.

Data rollover
Målingen viser videre at data rollover har blitt populært i løpet av 2017. 2 av 3 kunder svarer at de har data rollover i sitt abonnement. Hvor viktig dette er for kundene varierer fra selskap til selskap, men samlet sett så er kunder med rollover noe mer tilfreds enn de som ikke har det.

Bedring i bedriftsegmentet – men konkurransen er tøff
I bedriftsmarkedet så har tilfredsheten ligget stabilt på relativt lave nivåer over de siste 10 målingene, men i år fanger målingen opp merkbar positiv utvikling. Bedriftene opplever at mobilavtalene i større grad enn tidligere match’er deres ønsker og behov. - Mobildekningen oppleves som vesentlig bedre enn i fjor, og det er tydelig at mobilselskapene er tettere på sine kunder enn hva som var tilfellet før, fortsetter Høst. Som privatkundene så opplever bedriftene at de får mer for pengene enn før.

Det er nok en gang kundene til Dipper som er de mest tilfredse og lojale. En kombinasjon av bra dekning, god kundeservice og konkurransedyktige betingelser skaper fornøyde Dipper kunder. Alle de målte selskapene går frem fra i fjor, men det er Telia og Phonero som kan vise til den største fremgangen og nærmer seg nå nivået til Telenor.

Det er tilsynelatende hard kamp om kundene. Hele 3 av 4 bedrifter sier at de i løpet av det siste halvåret har blitt kontaktet av konkurrenter til deres nåværende mobilselskap. - Konkurransen om kundene er tøff, og med mindre eksisterende kunderelasjoner pleies aktivt så vil mange bedrifter bytte mobilselskap i året som kommer.

Flere detaljer om studien finnes her: http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/mobil/

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.