Gå videre til innhold
Tv-tjenesten fra Altibox er den beste

Pressemelding -

Tv-tjenesten fra Altibox er den beste

Årets EPSI måling viser en liten fremgang i kundetilfredsheten, men situasjonen er fortsatt den at kundetilfredsheten til Tv-distributørene er relativ lav. Bransjens renommé er svakt, og på spørsmål om man vil anbefale Tv-tjenesten til andre så svarer nesten halvparten av alle kundene at de sannsynligvis ikke vil gjøre det.

EPSI Rating har nettopp lagt frem resultatene fra en omfattende kundeundersøkelse av TV-distributørene i Norge. Studien baserer seg på cirka 1000 dybdeintervjuer med privatpersoner rundt om i Norge.

Altibox kundene er blitt mer fornøyde
Den nye Tv-løsningen til Altibox har blitt populær blant kundene, og kundetilfredsheten til Altibox stiger markant fra i fjor.
- Tv-tjenesten til Altibox møter i større grad kundenes forventninger, sier Fredrik Høst i EPSI Norge. De får bedre tilbakemeldinger på stort sett alle parametrene, men særlig dekoderen oppleves som bedre enn i fjor.

Riks-TV går frem og tar 2. plassen i denne målingen, mens Canal Digital Satellitt blir nummer 3. Disse Tv-distributørene har ikke bare de mest tilfredse Tv-kundene, men også de mest lojale.

Get ligger på stedet hvil, og gjør det svakest i denne studien. Innholdet i kanalpakkene til Get anses som bra, men kundene opplever Get som mer komplisert å ha med å gjøre enn hva tilfellet er for de andre Tv-distributørene.

Strømmetjenester og Tv-tjenester smelter mer og mer sammen
Andelen Tv-kunder som svarer at de også abonnerer på strømmetjenester flater ut, og færre svarer at de anser strømmetjenester som et fullverdig alternativ til Tv-tjenesten. Dette kan ha noe med at Tv-leverandørene nå i større grad inkluderer strømmetjenester som en del av Tv-abonnementet. Det betyr at en del kunder ikke nødvendigvis ser behovet for å tegne separate strømmeabonnement.

Innholdet i kanalpakkene er og blir viktig for kundeopplevelsen.
- Ifølge kundene så har innholdet blitt noe bedre over det siste året, men hver femte kunde svarer allikevel at kanalpakken ikke passer deres behov. Når vi spør om tips og råd på hva som kan bli bedre så er innholdet i kanalpakkene fortsatt en gjenganger, avslutter Høst.

Flere detaljer om studien finnes her: www.epsi-norway.org

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.