Gå videre til innhold
Rekordmange deltok på "UK-Norwegian Seafood Summit" i London (Foto: Norges sjømatråd)
Rekordmange deltok på "UK-Norwegian Seafood Summit" i London (Foto: Norges sjømatråd)

Nyhet -

Bør være forberedt på hard brexit

Norske eksportører bør være forberedt på en hard brexit og endringer i britisk varehandel. Det var hovedbudskapene under «UK-Norwegian Seafood Summit» i London denne uken.

29. mars nærmer seg med stormskritt : Dagen da Storbritannia etter planen skal ut av EU, men britene har ennå ikke fått på plass en avtale. Faren for et «worst case scenario» kryper nærmere, og situasjonen kan komme som «julekvelden på kjerringa».

- Nye regler kan komme over natten, og næringen må ha planene klare for en eventuell «hard brexit» nå, sier Sjømatrådets utsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

Høye tollsatser, papirmølle og uklar opprinnelse

«UK-Norwegian Seafood Summit» arrangeres en gang i året, og er en viktig møteplass for britisk og norsk sjømatnæring. I år var antall påmeldte rekordhøyt med 170 deltakere, trolig på grunn av usikkerheten rundt brexit.

-Det gikk opp for de fleste som var til stede hvor fastlåst situasjonen er, og at det er viktig å følge med på løpende informasjon fra norske og britiske myndigheter, sier Asmyhr.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik var til stede på konferansen og kunne forsikre om at det jobbes hardt på begge sider for å sikre gode avtaler, men så langt er ingen ting avklart.

-Vi vet lite om hva som vil skje, men vi vet ganske mye om konsekvensene dersom utfallet blir en «hard brexit», sier Silje Gjerp Solstad som er analytiker på markedsadgang i Norges sjømatråd.

Hun var en av foredragsholderne på seminaret, og ser for seg tre hovedområder som vil bli berørt:

-For det første kan fersk fisk bli stående og surne på grensen på grunn av grensekontroll, papirarbeid og nye regler. For det andre kan vi miste kontrollen på hva som regnes som norsk sjømat fordi bruken av opprinnelsesreglene blir uklare.

Sist, men ikke minst kan det bli innført tollsatser på opp mot 20 prosent, noe som vil gjøre norsk sjømat betraktelig dyrere og langt mindre konkurransedyktige i det britiske markedet.

Netthandel, innovasjon og convenience

Også varehandelen er i forandring i Storbritannia, kom det frem under konferansen: Folk vil ha mat som er enkel og rask å lage, og de handler stadig mer på nettet. Det kan by på både muligheter og utfordringer for norske eksportører.

-Det har blitt vanskeligere å få kundene inn i varehusene og supermarkedene fordi de kjøper det de trenger online. Det gjelder også mat, sier Asmyhr.

Britene er imidlertid relativt skeptiske til å kjøpe fisken sin i en nettbutikk: De kan ikke se den med egne øyne, og er usikre på hvor fersk den er.

-Utfordringene ligger i at bransjen må tilpasse seg endringene både ved markedsføring og innovasjon.

-Mulighetene ligger i at det blir utviklet nye og spennende sjømatprodukter der god kvalitet og «enkelt å lage» er viktige ingredienser, avslutter Asmyhr.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Christina Neumann

Christina Neumann

Kommunikasjonsrådgiver +47 924 91 591
Hans Frode Kielland Asmyhr

Hans Frode Kielland Asmyhr

Sjømatutsending Storbritannia +44 777 57 87480

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.