Gå videre til innhold
Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd
Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd

Nyhet -

Toppforskere ber verden spise enda mer sjømat

100 ledende forskere fra hele verden har talt: Å øke sjømatkonsumet blir helt essensielt for å løse klodens miljø-, kostholds- og samfunnsutfordringer.

På oppdrag fra Stockholm Resilience Centre, Stanford University og EAT har 100 ledende forskere fra mer enn 25 vitenskapelige institusjoner over hele verden vurdert sjømatens betydning for å sikre sunne, rettferdige og bærekraftige matsystemer i fremtiden.

Etterspørselen vil fordobles

I denne uken ble hovedkonklusjonen i de fem første vitenskapelige artiklene i Blue Food Assessment presentert, og det er et stort ansvar sjømaten blir tildelt, ifølge den stjernespekkete forskergruppen:

  • Verdens befolkning må spise mer sjømat for å bidra til å løse klodens miljø-, kostholds- og samfunnsutfordringer
  • Sjømat har flere ernæringsmessige fordeler og bærekraftsgevinster enn animalske matvarer fra landbruk
  • Etterspørselen etter sjømat forventes å være doblet innen 2050
  • Veksten må komme i havbruk, da det er betydelig potensiale for vekst
  • Mangfoldet i havet må utnyttes enda bedre enn i dag

Stort sprang for sjømaten

- Kostholdskampene har ofte stått mellom kjøtt og planter, slik at det enorme potensialet i havet i stor grad har blitt oversett. Med disse rapportene har sjømaten tatt et stort sprang inn i den viktige debatten om våre fremtidige matsystemer, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

For å lykkes i skiftet mot et mer bærekraftig og sjømatbasert kosthold, mener Larsen at det trengs handling i hele verdikjeden, fra myndigheter til produsenter og forhandlere og helt til forbrukeren.

Har et ansvar

– Det er en stor utfordring og byr bokstavelig talt på et hav av muligheter. Samtidig er det en oppgave som også kommer med et stort ansvar. Vi må fortsette å utvikle et bærekraftig havbruk, fremme et ansvarlig og velstyrt fiskeri og sørge for at forbrukerne kan ta bevisste og velinformerte beslutninger om sine matvalg, sier Renate Larsen.

Les mer her!

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.