Gå videre til innhold
Feil i statistikken for sjømateksporten i oktober

Pressemelding -

Feil i statistikken for sjømateksporten i oktober

Onsdag 3. november ble statistikken for sjømateksporten i oktober publisert. På grunn av en teknisk feil var datagrunnlaget fra SSB ufullstendig.

- Vi opplevde en feil i datainngangen vår rett før helgen i uke 43, som vi dessverre ikke avdekket i tide til at tallene ble oversendt Sjømatrådet mandag morgen 1. november, sier seksjonssjef Espen Kristiansen ved seksjon for utenrikshandelsstatistikk i SSB.

I den opprinnelige versjonen var den totale eksportverdien oppgitt til 11,2 milliarder kroner. Den korrekte verdien skal være 12,1 milliarder kroner.

Statistikken er nå oppdatert.

Her kan du finne den korrekte versjonen.

Emner


Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.

Kontakter

Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.